Läs mer om vilka webbläsare som stöds av Google Kalender

Du kan använda Google Kalender med populära webbläsare som Chrome, Firefox och Safari.

Webbläsare som stöds av Google Kalender

Viktigt: Alla webbläsare som du använder med Google Kalender måste ha cookies och JavaScript aktiverat.

Google Kalender fungerar bäst i den senaste eller senaste versionen av dessa webbläsare:

Felsökning i webbläsaren

Viktigt: Alla webbläsare som du använder med Google Kalender måste ha cookies och JavaScript aktiverat.

JavaScript-fel

Om du vill logga in på Gmail måste webbläsaren vara inställd på att tillåta att JavaScript skickar cookies

Om detta meddelande visas öppnar du webbläsarens säkerhetsinställningar och lägger till https://mail.google.com i betrodda webbplatser.

Hoppsan! Google Kalender fungerar inte eftersom JavaScript har inaktiverats i webbläsaren.

Om det här meddelandet visas aktiverar du JavaScript och uppdaterar sedan sidan. Anvisningarna för hur du ändrar JavaScript-inställningar varierar beroende på webbläsare. Hitta rätt hjälpsida genom att söka efter JavaScript och webbläsarens namn.

Cookie-fel

Funktionen för cookies i webbläsaren är inaktiverad. Aktivera den. 

Om du får det här meddelandet söker du efter webbläsarens namn och cookies för att få anvisningar. Om du använder Google Chrome kan du läsa om hur du aktiverar cookies i Chrome.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
88
false