Eksportowanie danych z Listy zadań Google

Możesz eksportować i pobierać dane z Listy zadań Google. Nie możesz eksportować danych usuniętego użytkownika.

Aby przechowywać swoje dane lub korzystać z nich w innej usłudze, utwórz archiwum. Jak pobrać swoje dane

Dowiedz się, jakie dane z Listy zadań Google są dostępne

Pobierane są te informacje:

 • adresy e-mail osób przypisanych;
 • adresy e-mail osób przypisujących;
 • sygnatury czasowe wykonania zadania;
 • sygnatury czasowe utworzenia;
 • e-maile twórców;
 • opisy;
 • terminy;
 • identyfikatory;
 • sygnatury czasowe ostatniej aktualizacji;
 • opisy linków;
 • typy linków;
 • linki;
 • identyfikatory list;
 • tytuły list;
 • identyfikatory elementów nadrzędnych;
 • identyfikatory źródeł;
 • nazwy źródeł;
 • sygnatury czasowe oznaczenia gwiazdką;
 • typy zadań;
 • tytuły;
 • informacje o tym, czy zadanie zostało wykonane lub czy jest wymagane działanie;
 • informacje o tym, czy zadanie zostało oznaczone gwiazdką.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
4208526429729052502
true