Lưu ý: Nếu đã liên hệ để yêu cầu hỗ trợ về vấn đề xác minh này thì bạn có thể trả lời email của trường hợp hiện tại để giải quyết vấn đề nhanh hơn.

* Trường bắt buộc

Vui lòng nhập email chính xác
Như hiển thị trên trang tổng quan Google Doanh nghiệp của tôi.

Tìm URL bằng cách điều hướng tới http://business.google.com/ và nhấp qua tới trang cụ thể cho danh sách này.

 

Ảnh chụp màn hình hiển thị URL để sao chép từ thanh địa chỉ của trình duyệt

 

Ảnh chụp màn hình hiển thị URL để sao chép từ thanh địa chỉ của trình duyệt

Vui lòng nhập URL trang Google Maps hoặc Google+ địa phương hợp lệ.
Xác minh qua video - (đây là phương pháp mới mà chúng tôi hiện chỉ dùng thử ở Úc, Ấn Độ, New Zealand, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và các nước Mỹ La tinh: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Venezuela)
Bạn sẽ trò chuyện qua video với một trong những chuyên gia của chúng tôi tại nơi làm việc hoặc trên xe của bạn.
  • Nơi làm việc - Để cho chúng tôi biết nơi bạn hoàn thành công việc. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho xem nơi làm việc, logo doanh nghiệp và các công cụ bạn sử dụng cho công việc của mình. Nếu bạn gặp khách hàng tại công ty, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cho xem các khu vực mà khách hàng ghé đến.
  • Xe - Nếu bạn cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng gần doanh nghiệp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho xem logo doanh nghiệp hoặc xe đã đăng ký của bạn. Nếu bạn mang theo công cụ hoặc các dụng cụ khác trong xe để phục vụ công việc kinh doanh, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cho xem.
Vui lòng ghi rõ thời gian theo định dạng '11:30 SA'
Vui lòng ghi rõ thời gian theo định dạng '11:30 SA'
Thông tin bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn.
Vui lòng chọn một cách thức
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu liên quan nào, dù đã được giải quyết hay chưa, hãy nhập các mã yêu cầu thích hợp vào trường bên trên. Vui lòng cung cấp thêm thông tin về lý do dẫn đến việc bạn liệt kê các mã yêu cầu này.
Trường sau là bắt buộc.
Một số thông tin tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để giúp xử lý các vấn đề kỹ thuật và cải thiện dịch vụ theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thêm