Hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày cập nhật: 25/08/2020

Nếu doanh nghiệp của bạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hãy cập nhật hồ sơ của bạn trên Google Doanh nghiệp của tôi để cung cấp cho khách hàng thông tin chính xác nhất. Bạn có thể cung cấp cho khách hàng thông tin cập nhật về doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như:

 • Giờ hoạt động khi có sự điều chỉnh (ví dụ: nếu bạn đóng cửa sớm).
 • Thêm "Các giờ khác" để mô tả các hoạt động kinh doanh khác (chẳng hạn như giao hàng, mua mang đi và mua hàng ngay trên xe).
 • Chọn một thuộc tính để cho biết bạn cung cấp các dịch vụ trực tuyến (chẳng hạn như lớp học, dịch vụ đặt hẹn hoặc thông tin ước tính chi phí).
 • Sự chậm trễ đối với các dịch vụ kinh doanh cụ thể.
 • Các dịch vụ bổ sung mà bạn đang cung cấp cho cộng đồng.
 • Nếu doanh nghiệp "Tạm thời đóng cửa".

Các thông tin cập nhật sẽ hiển thị trên Hồ sơ doanh nghiệp của bạn trên Google Tìm kiếm và Maps.

Quan trọng: Chúng tôi có thể sẽ xem xét các thay đổi để đảm bảo chất lượng trước khi xuất bản các thay đổi đó.

Phát triển cùng Google cung cấp tài nguyên, mẹo và chương trình đào tạo trực tuyến để giúp bạn quản lý doanh nghiệp của mình, kết nối với khách hàng và làm việc ở mọi nơi trong tình hình dịch COVID-19. 

Cách đảm bảo khách hàng của bạn có được thông tin mới nhất:

1. Thay đổi giờ làm việc

Đối với các doanh nghiệp có giờ làm việc thay đổi: Nếu giờ làm việc của bạn thay đổi, hãy cập nhật thời gian bạn mở cửa hoặc đóng cửa. Giờ hoạt động sẽ hiển thị khi khách hàng truy cập vào Hồ sơ doanh nghiệp của bạn và họ sẽ biết chính xác thời điểm có thể ghé qua địa điểm của bạn. Nếu doanh nghiệp của bạn mở cửa và cung cấp dịch vụ tại chỗ, thì hãy sử dụng mục giờ làm việc chính để thể hiện giờ mà bạn cung cấp dịch vụ tại chỗ. Tìm hiểu cách thay đổi giờ làm việc.

Đối với các doanh nghiệp tạm thời đóng cửa: Nếu doanh nghiệp của bạn không đóng cửa vĩnh viễn nhưng tạm thời ngừng cung cấp tất cả các dịch vụ, hãy đánh dấu doanh nghiệp của bạn là Tạm thời đóng cửa”. Khi doanh nghiệp của bạn khôi phục hoàn toàn hoặc một phần hoạt động, bạn có thể mở cửa lại doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp có giờ đặc biệt: Nếu doanh nghiệp của bạn mở cửa nhưng đã điều chỉnh giờ hoạt động cho các ngày cụ thể, hãy đặt giờ đặc biệt (thay vì đánh dấu là “Tạm thời đóng cửa).  Tìm hiểu cách đặt giờ đặc biệt.

Đối với các doanh nghiệp có Các giờ khác: Nếu doanh nghiệp của bạn cung cấp các dịch vụ cụ thể với thời gian khác nhau (ví dụ: giờ cao điểm, giao hàng, nhận hàng), bạn có thể đặt Các giờ khác thay vì giờ đặc biệt. Tìm hiểu cách đặt Các giờ khác.
Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến: Nếu doanh nghiệp của bạn mở cửa nhưng không cung cấp dịch vụ tại chỗ mà bạn cần gặp gỡ trực tiếp với khách hàng, hãy để trống phần giờ làm việc chính. Điều này áp dụng cả khi doanh nghiệp của bạn chỉ cung cấp dịch vụ trực tuyến. Bạn có thể đặt giờ phục vụ trực tuyến bằng cách sử dụng trường Giờ làm việc trực tuyến trong mục “Các giờ khác” trong thẻ Thông tin.
2. [Thực phẩm và bán lẻ] Sử dụng các thuộc tính để làm nổi bật các tùy chọn dịch vụ hiện có

Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và doanh nghiệp bán lẻ có các thuộc tính ở đầu Hồ sơ doanh nghiệp để thông báo cho khách hàng về khả năng cung cấp dịch vụ. Các thuộc tính này bao gồm Ăn tại nhà hàng, Mua mang đi và Giao hàng. Thông tin mới này sẽ xuất hiện nổi bật trên Hồ sơ doanh nghiệp khi khách hàng tìm kiếm doanh nghiệp của bạn trên Google Maps và Google Tìm kiếm. Các thuộc tính được hỗ trợ sẽ có dấu “✓” và các thuộc tính không được hỗ trợ sẽ có dấu “X”.

Tìm hiểu thêm về các nội dung đề xuất cụ thể cho doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm.

Tìm hiểu thêm về các nội dung đề xuất cụ thể cho doanh nghiệp bán lẻ.

Mẹo: Nếu một doanh nghiệp được đánh dấu là “Tạm thời đóng cửa”, thì các thuộc tính này – được đánh dấu bằng dấu “✓” hoặc “X" trên bảng tri thức – sẽ không hiển thị trên Google Tìm kiếm và Maps. Các doanh nghiệp cung cấp lựa chọn nhận hàng hoặc giao hàng không nên đánh dấu doanh nghiệp là "Tạm thời đóng cửa".
3. [Dịch vụ] Sử dụng các thuộc tính để làm nổi bật các tùy chọn dịch vụ trực tuyến
Chúng tôi đã bổ sung thêm một thuộc tính để giúp người dùng khám phá các dịch vụ tại nhà, các doanh nghiệp giáo dục và chuyên nghiệp đã chuyển sang trực tuyến do dịch COVID-19.
Lưu ý quan trọng: Các doanh nghiệp vẫn cần hoạt động tại địa điểm thực tế và các doanh nghiệp chỉ kinh doanh trực tuyến không đủ điều kiện để xác minh Trang thông tin doanh nghiệp trên Google Doanh nghiệp của tôi. Các thuộc tính này là để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động tại địa điểm thực tế và có cung cấp dịch vụ trực tuyến. Bạn cũng có thể được nhắc chọn xem doanh nghiệp của bạn có cung cấp dịch vụ tại chỗ hay không. Dịch vụ tại chỗ là dịch vụ được cung cấp trực tiếp tại cửa hàng hoặc tại vị trí của khách hàng.
Nếu bạn cho biết rằng doanh nghiệp của bạn cung cấp một dịch vụ trực tuyến (chẳng hạn như các lớp học, dịch vụ đặt lịch hẹn hoặc dịch vụ ước tính chi phí), thì có nghĩa là doanh nghiệp của bạn cung cấp ít nhất một dịch vụ hoàn toàn từ xa (như video trực tuyến) theo thời gian thực, có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang tìm dịch vụ đó.
 • Dịch vụ gia sư trực tuyến, các lớp học qua mạng và dịch vụ tư vấn trực tiếp qua điện thoại hoặc video thì vẫn đủ điều kiện nếu được cung cấp theo thời gian thực.
 • Các dịch vụ liên quan đến giao hàng không tiếp xúc hoặc phải được cung cấp tại địa điểm của khách hàng thì sẽ không đủ điều kiện, kể cả khi dịch vụ đó được đặt trước qua mạng.
 • Dịch vụ đặt trước qua mạng trước khi gặp trực tiếp thì không đủ điều kiện. 

Khi bạn cho biết có cung cấp dịch vụ trực tuyến, Hồ sơ doanh nghiệp của bạn sẽ hiển thị nổi bật các lớp học, dịch vụ đặt lịch hẹn hoặc thông tin ước tính chi phí trực tuyến nếu được hỗ trợ bằng dấu ”✓”.

Mẹo: Các thuộc tính trực tuyến sẽ không xuất hiện khi doanh nghiệp được đánh dấu là "Tạm thời đóng cửa".

Cách đặt thuộc tính dịch vụ trực tuyến và thêm đường liên kết để lên lịch cho các lớp học, dịch vụ đặt lịch hẹn hoặc thông tin ước tính chi phí trực tuyến:

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Trang chủ.
 3. Chuyển đến thẻ "Giữ kết nối trong mùa dịch COVID-19" trên trang tổng quan và nhấp vào phần Cập nhật khả năng cung cấp dịch vụ.
 4. Trả lời các câu hỏi về cách vận hành của doanh nghiệp bạn.
 5. Không bắt buộc: Nhập URL mà người tiêu dùng có thể lên lịch các dịch vụ trực tuyến với doanh nghiệp của bạn.

Để thay đổi URL mà người tiêu dùng sử dụng để lên lịch cho các dịch vụ trực tuyến, hãy quay lại thẻ "Giữ kết nối trong mùa dịch COVID-19" trên trang tổng quan hoặc chỉnh sửa URL đặt lịch hẹn trên trang thông tin. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thuộc tính từ trang Thông tin trên Hồ sơ doanh nghiệp của mình.

Mẹo: Người quản lý địa điểm có thể đặt các thuộc tính dịch vụ trực tuyến, nhưng không có quyền đặt URL dịch vụ trực tuyến. Chỉ chủ sở hữu và người quản lý hồ sơ mới có thể đặt URL dịch vụ trực tuyến.

 Tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa thuộc tính.

4. [Thực phẩm, bán lẻ, dịch vụ] Làm nổi bật các biện pháp đảm bảo an toàn và yêu cầu đối với khách hàng bằng các thuộc tính

Sử dụng các thuộc tính để cho khách hàng biết về các biện pháp đảm bảo an toàn đang được áp dụng tại doanh nghiệp của bạn. Thuộc tính về an toàn và sức khỏe bao gồm:

Khách hàng

 • Bắt buộc đeo khẩu trang
 • Bắt buộc kiểm tra thân nhiệt
 • Bắt buộc hẹn trước
 • Bắt buộc đặt chỗ trước
 • Tấm chắn an toàn tại quầy thanh toán
 • Các bề mặt cần được khử trùng sau mỗi lượt khách hàng ghé đến

Nhân viên

 • Nhân viên đeo khẩu trang
 • Nhân viên được kiểm tra thân nhiệt

Tìm hiểu cách thêm hoặc chỉnh sửa các thuộc tính của doanh nghiệp.

5. Thêm bài đăng có chứa thông tin cập nhật liên quan đến dịch COVID-19 vào hồ sơ của bạn
Quan trọng: Bài đăng có số điện thoại có thể bị từ chối.

Sử dụng loại bài đăng mới liên quan đến dịch COVID-19 để chia sẻ thông tin cập nhật chi tiết và kịp thời hơn về tình hình doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể thêm thông tin về:

 • Việc tạm thời đóng cửa hoặc giảm giờ làm việc
 • Các biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh
 • Tình trạng có sẵn thẻ quà tặng để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn 
 • Lớp học trực tuyến và lượt truy cập

Các bài đăng có chứa thông tin cập nhật về dịch COVID-19 xuất hiện nổi bật trên hồ sơ của bạn và khách hàng dễ dàng nhìn thấy hơn. Hãy tìm hiểu cách thêm bài đăng có chứa thông tin cập nhật về dịch COVID-19.

6. Kết nối với khách hàng của bạn

Tải ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi xuống và bật tính năng nhắn tin để giúp khách hàng liên hệ với bạn. Nếu khách hàng không thể liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc sau giờ làm việc, tính năng nhắn tin có thể giúp khách hàng nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Hãy tìm hiểu cách bật tính năng nhắn tin trong ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.

Mẹo: Hãy soạn một tin nhắn chào mừng tự động để cho khách hàng biết tình trạng của doanh nghiệp bạn.

7. Chỉnh sửa nội dung mô tả doanh nghiệp của bạn

Quan trọng: Bài đăng có số điện thoại có thể bị từ chối.

Sử dụng nội dung mô tả về doanh nghiệp để chia sẻ thông tin về doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như:

 • Doanh nghiệp của bạn chỉ bán mang đi hoặc giao hàng
 • Các dịch vụ bổ sung mà bạn cung cấp cho cộng đồng
 • Trường hợp các dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cung cấp bị chậm trễ xảy ra

Tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa nội dung mô tả doanh nghiệp.

8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về giờ hoạt động và dịch vụ

Hiện tại, các doanh nghiệp có thể thấy tuyên bố từ chối trách nhiệm trên hồ sơ của họ thông báo cho khách hàng biết rằng thông tin doanh nghiệp có thể sẽ không được cập nhật.

Các doanh nghiệp đã được xác minh có thể xóa tuyên bố từ chối trách nhiệm này khi cập nhật giờ đặc biệt gần đây. Tuyên bố từ chối trách nhiệm sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn đã đặt giờ hoạt động mới cho doanh nghiệp của mình hoặc chưa đánh dấu doanh nghiệp là "Tạm thời đóng cửa". Nếu bạn đánh dấu doanh nghiệp là “Tạm thời đóng cửa”, thì các thuộc tính như bán mang đi hoặc giao hàng sẽ không hiển thị trên hồ sơ của bạn.
9. Các mục đề xuất cho nhà cung cấp dịch vụ y tế
Các nhà cung cấp dịch vụ y tế như bác sĩ, bác sỹ trị liệu và các chuyên gia y tế khác có thể sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để xác nhận và quản lý thông tin về cơ sở của họ. Bạn có thể thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ, chẳng hạn như dịch vụ y tế từ xa và cá nhân hóa Trang thông tin doanh nghiệp của bạn trên Google Tìm kiếm và Maps.
Đường liên kết thông tin về COVID-19 cũng có sẵn để các nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể liên kết với trang thông tin COVID-19 của cơ sở họ để cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động và phương thức khám chữa bệnh của cơ sở trong thời gian bùng phát đại dịch. Trang này có thể bao gồm thông tin về việc xét nghiệm COVID-19, giờ hạn chế khách thăm khám, đường dây nóng về dịch COVID-19 và/hoặc liệu các cuộc thăm khám cũng như cuộc hẹn có vẫn diễn ra trực tiếp hay không.
Quan trọng: Đường liên kết đến thông tin về dịch COVID-19 chỉ áp dụng ở Hoa Kỳ và chỉ hiển thị trên thiết bị di động.
10. Các nội dung đề xuất cho chủ khách sạn
Nếu khách sạn của bạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hãy cập nhật Hồ sơ doanh nghiệp trên Google để cung cấp thông tin chính xác nhất cho khách hàng của bạn.
Bạn có thể hiển thị thông tin và tiện nghi cụ thể trên Hồ sơ doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như chỗ ở miễn phí hoặc giảm giá cho nhân viên ứng phó dịch COVID-19. Để hiển thị thông tin này, hãy chọn thuộc tính trong Hồ sơ doanh nghiệp của bạn.
11. Điều chỉnh theo "sự bình thường mới" với sự trợ giúp của Google

Đóng cửa tạm thời

Bây giờ, bạn có thể đánh dấu doanh nghiệp của mình là “Tạm thời đóng cửa” trên Google. Google cũng dựa trên các nguồn dữ liệu đáng tin cậy (nếu có) để đánh dấu một số loại địa điểm là "Tạm thời đóng cửa" trên Google Tìm kiếm và Google Maps.

Mẹo: Nếu một doanh nghiệp được đánh dấu là "Tạm thời đóng cửa", thì các thuộc tính cho cả cơ sở ăn uống và bán lẻ sẽ không hiển thị trên Google Tìm kiếm và Google Maps. Nếu doanh nghiệp của bạn vẫn hoạt động thông qua hình thức mua mang đi hoặc giao hàng, thì bạn không nên đánh dấu doanh nghiệp là "Tạm thời đóng cửa".

Việc đánh dấu một doanh nghiệp là tạm thời đóng cửa sẽ giúp đảm bảo khách hàng vẫn tìm thấy doanh nghiệp đó theo tên, đồng thời biết rằng doanh nghiệp chỉ đóng cửa tạm thời. Vì vậy, khách hàng sẽ không mất công đi đến địa điểm hoạt động của doanh nghiệp để rồi thất vọng khi thấy doanh nghiệp họ cần tìm đã đóng cửa.

Đối với các cụm từ tìm kiếm rộng, thứ hạng của những doanh nghiệp tạm thời đóng cửa có thể thấp hơn những doanh nghiệp đang mở cửa. Thứ hạng này không áp dụng cho những cụm từ tìm kiếm cụ thể hơn (bao gồm cả những cụm từ tìm kiếm về một doanh nghiệp cụ thể) hoặc cho những cụm từ tìm kiếm được nhiều doanh nghiệp phù hợp đang tạm thời đóng cửa.

Google lấy thông tin này từ đâu?

Chúng tôi dựa trên thông tin mà các cơ quan chức năng cung cấp về thời gian đóng cửa các địa điểm ở khu vực của họ. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ nhiều loại nguồn dữ liệu có căn cứ, bao gồm chính quyền quốc gia, tiểu bang/tỉnh và địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp.

Những danh mục địa điểm nào được đề cập ở đây?

Bất kỳ danh mục địa điểm nào mà các nguồn dữ liệu đáng tin cậy cho biết là tạm thời đóng cửa. Ví dụ: trường học là ví dụ phổ biến về một loại địa điểm có thể nằm trong danh sách các địa điểm "Tạm thời đóng cửa". Các loại địa điểm khác mà nguồn dữ liệu đáng tin cậy có thể đánh dấu là "Tạm thời đóng cửa" có thể bao gồm bảo tàng, phòng tập thể dục và cửa hàng.

Làm cách nào để yêu cầu cập nhật thông tin? Khi nào thông tin cập nhật sẽ được áp dụng?

Chủ doanh nghiệp có tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi có thể cập nhật trực tiếp trạng thái "Tạm thời đóng cửa" thành mở cửa lại. Sự thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Google sẽ xóa trạng thái tạm thời đóng cửa bằng cách nào?

Có một số cách để xóa trạng thái tạm thời đóng cửa theo nhiều cách. Chủ tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi (GMB) có thể mở lại trang thông tin doanh nghiệp của họ thông qua GMB và nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Ngoài ra, ai cũng có thể báo cáo một địa điểm là đã mở cửa trở lại thông qua quy trình "Đề xuất chỉnh sửa", trong đó, các báo cáo được theo dõi và xem xét trước khi áp dụng trạng thái mở cửa lại. Ngoài ra, Google đang sử dụng thông tin có thẩm quyền do các chính phủ cung cấp để xóa trạng thái đóng cửa tạm thời trên trang thông tin, trong đó, chính quyền tiểu bang đã đưa ra yêu cầu bắt buộc phải mở cửa lại. Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể mở cửa lại doanh nghiệp của mình.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố