คำแนะนำสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อัปเดตวันที่ 25 สิงหาคม 2020

หากธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โปรดอัปเดตข้อมูลธุรกิจใน Google My Business เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแก่ลูกค้า เช่น

 • การปรับเปลี่ยนเวลาทำการ เช่น ปิดเร็วขึ้น
 • ใส่ "เวลาทำการเพิ่มเติม" ที่อธิบายบริการอื่นๆ ของธุรกิจ เช่น บริการจัดส่ง สั่งกลับบ้าน และไดรฟ์ทรู
 • เลือกแอตทริบิวต์เพื่อแสดงบริการออนไลน์ต่าง เช่น ชั้นเรียน การนัดหมาย หรือการประเมินราคา
 • ความล่าช้าของบริการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
 • บริการพิเศษที่มีให้แก่ชุมชน
 • ธุรกิจ "ปิดชั่วคราว" ไหม

ข้อมูลอัปเดตนี้จะแสดงในข้อมูลธุรกิจใน Google Search และ Google Maps

การตั้งสถานะธุรกิจเป็น “ปิดชั่วคราว” จะไม่มีผลต่อการจัดอันดับการค้นหาในพื้นที่ และจะมีสถานะเหมือนกับธุรกิจที่เปิดทำการปกติ ธุรกิจที่ให้บริการรับหรือจัดส่งอาหาร/สินค้าไม่ควรตั้งสถานะเป็น "ปิดชั่วคราว" ไม่เช่นนั้นบริการเหล่านั้นจะไม่แสดงใน Google 

สำคัญ: เราอาจตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณเพื่อพิจารณาคุณภาพก่อนที่จะเผยแพร่

Grow with Google มีแหล่งข้อมูล เคล็ดลับ และการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อช่วยคุณจัดการธุรกิจ เข้าถึงลูกค้า และทำงานได้จากทุกที่ระหว่างที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 

วิธีแสดงข้อมูลล่าสุดให้ลูกค้ารับทราบอยู่เสมอ

1. อัปเดตเวลาทำการ

สำหรับธุรกิจที่มีเวลาทำการเปลี่ยนแปลง: หากธุรกิจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ โปรดอัปเดตว่าจะเปิดหรือปิดเมื่อใด เวลาทำการนี้จะแสดงเมื่อลูกค้าเข้าชมข้อมูลธุรกิจของคุณ เพื่อช่วยให้ทราบว่าควรไปที่ร้านเมื่อใด หากธุรกิจเปิดอยู่และให้บริการในสถานที่ ให้คุณระบุเวลาทำการหลักตามเวลาทำการที่ให้บริการในสถานที่ ดูวิธีเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

สำหรับธุรกิจที่ปิดชั่วคราว: หากธุรกิจของคุณไม่ได้ปิดถาวร แต่หยุดให้บริการทั้งหมดชั่วคราว โปรดตั้งสถานะธุรกิจเป็น "ปิดชั่วคราว” เมื่อกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบหรือบางส่วน คุณก็แจ้งว่ากลับมาเปิดทำการได้

สำหรับธุรกิจที่มีเวลาทำการพิเศษ: หากธุรกิจของคุณเปิดทำการ แต่มีการปรับเวลาทำการสำหรับวันที่เฉพาะเจาะจง ให้กำหนดเวลาทำการพิเศษ (แทนการตั้งสถานะเป็น "ปิดทำการชั่วคราว")  ดูวิธีกำหนดเวลาทำการพิเศษ

สำหรับธุรกิจที่เพิ่มเวลาทำการ: หากธุรกิจมีบริการที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละช่วงเวลา (เช่น ช่วงให้บริการเฉพาะผู้สูงอายุ การจัดส่ง บริการสั่งกลับบ้าน) คุณก็ตั้งค่าเวลาทำการเพิ่มเติมได้แทนการตั้งค่าเวลาทำการพิเศษ ดูวิธีตั้งเวลาทำการเพิ่มเติม
สำหรับธุรกิจที่ให้บริการออนไลน์: หากธุรกิจเปิดอยู่ แต่ไม่ได้ให้บริการในสถานที่ ซึ่งเป็นบริการที่คุณได้พบปะลูกค้าจริงๆ ให้คณไม่ต้องระบุเวลาทำการหลัก ในกรณีที่ธุรกิจให้บริการออนไลน์เท่านั้น เราก็แนะนำให้ไม่ระบุเวลาทำการหลักเช่นกัน คุณกำหนดเวลาทำการของบริการออนไลน์ได้โดยใช้ช่องเวลาทำการออนไลน์ ในส่วน "เวลาทำการเพิ่มเติม" ของแท็บข้อมูล
2. [Food and retail] ใช้แอตทริบิวต์เพื่อไฮไลต์ตัวเลือกบริการที่มี

ธุรกิจร้านอาหารและค้าปลีกจะมีแอตทริบิวต์ที่ด้านบนของข้อมูลธุรกิจเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความพร้อมให้บริการ ซึ่งได้แก่ รับประทานในร้าน สั่งกลับบ้าน และบริการจัดส่ง โดยข้อมูลใหม่นี้จะปรากฏในข้อมูลธุรกิจอย่างโดดเด่นเมื่อลูกค้าค้นหาธุรกิจใน Google Maps และ Google Search แอตทริบิวต์ที่ใช้กับธุรกิจได้จะมีเครื่องหมาย “✓” กำกับไว้ ส่วนแอตทริบิวต์ที่ใช้ไม่ได้จะมีเครื่องหมาย “X”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำเฉพาะสำหรับธุรกิจอาหาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำเฉพาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก

เคล็ดลับ: หากธุรกิจมีสถานะ "ปิดทำการชั่วคราว" แอตทริบิวต์ที่ไฮไลต์ด้วยเครื่องหมาย  “✓” หรือ "X" ในการ์ดข้อมูลจะไม่แสดงใน Google Search และ Maps ดังนั้นธุรกิจที่มีตัวเลือกสั่งกลับบ้านหรือจัดส่งจึงไม่ควรตั้งสถานะธุรกิจว่า "ปิดทำการชั่วคราว"
3. [Services] ใช้แอตทริบิวต์เพื่อไฮไลต์ตัวเลือกบริการออนไลน์
เราได้เพิ่มแอตทริบิวต์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบธุรกิจที่ให้บริการในบ้าน ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจวิชาชีพที่ได้เปลี่ยนไปดำเนินงานทางออนไลน์เนื่องจากโควิด-19
สำคัญ: ธุรกิจต่างๆ ยังคงต้องดำเนินงานในร้านค้าจริงและธุรกิจที่ดำเนินการเฉพาะทางออนไลน์นั้นไม่มีสิทธิ์ยืนยันข้อมูลธุรกิจใน Google My Business แอตทริบิวต์เหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่มีหน้าร้านจริงและให้บริการทางออนไลน์ ระบบยังอาจแจ้งให้เลือกว่าธุรกิจของคุณให้บริการในสถานที่หรือไม่ด้วย บริการในสถานที่หมายถึงการเปิดให้ลูกค้าเข้ามารับบริการที่หน้าร้าน หรือการออกไปให้บริการในสถานที่ของลูกค้า
หากระบุว่าธุรกิจให้บริการออนไลน์ เช่น ชั้นเรียน การนัดหมาย หรือการประเมินราคา นั่นหมายถึงคุณให้บริการอย่างน้อย 1 อย่างจากทางไกลโดยสมบูรณ์ เช่น วิดีโอออนไลน์แบบเรียลไทม์ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มองหาบริการดังกล่าวได้
 • การสอนออนไลน์ ชั้นเรียนเสมือนจริง และการให้คำปรึกษาทางวิดีโอหรือทางโทรศัพท์นั้นตรงตามเกณฑ์ หากดำเนินการแบบเรียลไทม์
 • บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งแบบไม่ต้องสัมผัส หรือต้องเดินทางไปยังสถานที่ของลูกค้าอยู่แล้วนั้นถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ แม้ว่าคุณจะเปิดให้จองบริการออนไลน์ก็ตาม
 • การให้ตัวเลือกกับลูกค้าในการจองทางออนไลน์เพื่อนัดหมายเข้ารับบริการที่ร้านนั้นไม่เข้าเกณฑ์ 

เมื่อระบุว่าให้บริการออนไลน์ ข้อมูลธุรกิจจะแสดงชั้นเรียน การนัดหมาย หรือการประเมินราคาออนไลน์อย่างโดดเด่นว่าคุณให้บริการดังกล่าวโดยใช้เครื่องหมาย "✓"

เคล็ดลับ: แอตทริบิวต์ออนไลน์จะไม่แสดงเมื่อธุรกิจมีสถานะเป็น "ปิดชั่วคราว"

หากต้องการตั้งค่าแอตทริบิวต์บริการออนไลน์และเพิ่มลิงก์สำหรับเลือกเวลาสำหรับชั้นเรียน การนัดหมาย หรือการประเมินราคาทางออนไลน์ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google My Business ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกหน้าแรก
 3. ไปที่การ์ด "อัปเดตข้อมูลได้เสมอในช่วงโควิด-19" ในหน้าแดชบอร์ด แล้วคลิกอัปเดตความพร้อมให้บริการ
 4. ตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจ
 5. ไม่บังคับ: ป้อน URL ที่นำผู้บริโภคไปเลือกเวลารับบริการออนไลน์กับธุรกิจของคุณได้

หากต้องการอัปเดต URL ที่ผู้บริโภคใช้เลือกเวลารับบริการออนไลน์ ให้กลับไปที่การ์ด "อัปเดตข้อมูลได้เสมอในช่วงโควิด-19" ในหน้าแดชบอร์ด หรือแก้ไข URL การนัดหมายในหน้าข้อมูล นอกจากนี้คุณยังแก้ไขแอตทริบิวต์จากหน้าข้อมูลในข้อมูลธุรกิจได้ด้วย

เคล็ดลับ: ผู้จัดการสถานที่อาจตั้งค่าแอตทริบิวต์ของบริการออนไลน์ แต่ไม่มีสิทธิ์ตั้งค่า URL ของบริการออนไลน์ มีเพียงเจ้าของโปรไฟล์และผู้จัดการเท่านั้นที่ตั้งค่า URL ของบริการออนไลน์ได้

 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขแอตทริบิวต์

4. [ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก สถานที่ให้บริการ] ใช้แอตทริบิวต์เพื่อไฮไลต์มาตรการด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดสำหรับลูกค้า
ใช้แอตทริบิวต์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในธุรกิจของคุณ แอตทริบิวต์มาตรการความปลอดภัยมีดังนี้
 • ลูกค้าหรือพนักงานต้องสวมหน้ากาก
 • ลูกค้าหรือพนักงานต้องได้รับการตรวจสอบอุณหภูมิ
 • ต้องนัดหมายหรือจอง
ดูวิธีการเพิ่มหรือแก้ไขแอตทริบิวต์ของธุรกิจ
5. เพิ่มโพสต์อัปเดตเกี่ยวกับโควิด-19 ลงในข้อมูลธุรกิจ
สำคัญ: ระบบอาจปฏิเสธโพสต์ที่มีหมายเลขโทรศัพท์

ใช้โพสต์ประเภทใหม่เกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดตที่เป็นปัจจุบันและละเอียดขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ โดยคุณจะเพิ่มข้อมูลเรื่องต่อไปนี้ได้

 • การปิดทำการหรือเวลาทำการที่ลดลง
 • หลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
 • ความพร้อมจำหน่ายบัตรของขวัญเพื่อสนับสนุนธุรกิจ 
 • ชั้นเรียนออนไลน์และการเข้าชม

โพสต์อัปเดตเกี่ยวกับโควิด-19 จะปรากฏอย่างโดดเด่นในข้อมูลธุรกิจ และลูกค้าจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดูวิธีเพิ่มโพสต์อัปเดตเกี่ยวกับโควิด-19

6. สื่อสารกับลูกค้า

ดาวน์โหลดแอป Google My Business และเปิดการรับส่งข้อความเพื่อช่วยให้ลูกค้าติดต่อคุณได้ หากคุณไม่มีช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์หรืออยู่นอกเวลาทำการของธุรกิจ การรับส่งข้อความจะช่วยให้ลูกค้าได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการได้ ดูวิธีเปิดการรับส่งข้อความในแอป Google My Business

เคล็ดลับ: ร่างข้อความต้อนรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบสถานะธุรกิจของคุณ

7. แก้ไขคำอธิบายธุรกิจ

สำคัญ: ระบบอาจปฏิเสธโพสต์ที่มีหมายเลขโทรศัพท์

ใช้คำอธิบายธุรกิจเพื่อแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น

 • ในกรณีที่ธุรกิจพร้อมให้บริการเฉพาะการซื้อกลับบ้านหรือจัดส่ง
 • บริการเสริมที่คุณมอบให้กับชุมชน
 • ในกรณีที่ธุรกิจให้บริการล่าช้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขคำอธิบายธุรกิจ

8. ข้อจำกัดความรับผิดด้านเวลาทำการและบริการ

ปัจจุบันธุรกิจอาจพบว่ามีการแสดงข้อจำกัดความรับผิดในข้อมูลธุรกิจของตนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าข้อมูลทางธุรกิจอาจไม่อัปเดต

ธุรกิจที่ยืนยันตัวตนแล้วจะนำข้อจำกัดความรับผิดนี้ออกได้เมื่ออัปเดตเวลาทำการพิเศษล่าสุด ข้อจำกัดความรับผิดจะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณตั้งเวลาทำการใหม่ให้ธุรกิจหรือไม่ได้มีสถานะเป็น "ปิดทำการชั่วคราว" หากตั้งสถานะธุรกิจเป็น "ปิดทำการชั่วคราว" แอตทริบิวต์ เช่น การซื้อกลับบ้านหรือการจัดส่ง จะไม่แสดงในข้อมูลธุรกิจ
9. คำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการสาธารณสุข
ผู้ให้บริการสาธารณสุข เช่น แพทย์ นักบำบัด และแพทย์เวชปฏิบัติอื่นๆ จะใช้ Google My Business เพื่ออ้างสิทธิ์และจัดการข้อมูลสถานประกอบการได้ โดยคุณจะเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับบริการต่างๆ เช่น การแพทย์ทางไกล และปรับเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจใน Google Search และ Maps ในแบบของคุณได้
นอกจากนี้ยังมีลิงก์ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งผู้ให้บริการสาธารณสุขจะใช้ลิงก์ไปยังหน้าข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ของสถานประกอบการ เพื่อให้รายละเอียดการเปิดทำการและแนวทางปฏิบัติของสถานประกอบการระหว่างช่วงที่เกิดโรคระบาดได้ รายละเอียดดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ช่วงเวลาที่จำกัดการเยี่ยมไข้ สายด่วนโควิด-19 และ/หรือการแจ้งว่ายังมาเยี่ยมไข้หรือพบแพทย์ตามนัดแบบตัวต่อตัวได้ไหม
สำคัญ:  เราให้บริการลิงก์ข้อมูลโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา และแสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น
10. คำแนะนำสำหรับเจ้าของโรงแรม
หากโรงแรมของคุณได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้อัปเดตข้อมูลธุรกิจใน Google เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแก่ลูกค้า
คุณแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เฉพาะเจาะจงและรายละเอียดในข้อมูลธุรกิจได้ เช่น บริการเข้าพักฟรีหรือมีส่วนลดสำหรับผู้ปฏิบัติการด้านโควิด-19 หากต้องการแสดงข้อมูลนี้ ให้เลือกแอตทริบิวต์ในข้อมูลธุรกิจของคุณ
11. ตามทันทุกการเปลี่ยนแปลงด้วยความช่วยเหลือจาก Google

การปิดทำการชั่วคราว

ตอนนี้คุณทำเครื่องหมายธุรกิจว่า "ปิดชั่วคราว" ใน Google ได้แล้ว นอกจากนี้ หากมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ Google ก็จะนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการทำเครื่องหมายสถานที่บางประเภทเป็น "ปิดชั่วคราว" ใน Google Search และ Google Maps ด้วย

เคล็ดลับ: หากธุรกิจมีสถานะ "ปิดทำการชั่วคราว" แอตทริบิวต์สำหรับทั้งร้านอาหารและร้านค้าปลีกจะไม่แสดงใน Google Search และ Maps หากธุรกิจยังเปิดให้บริการสั่งกลับบ้านหรือจัดส่ง คุณก็ไม่ควรตั้งสถานะเป็น "ปิดทำการชั่วคราว"

Google ได้รับข้อมูลนี้จากที่ใด

เราอาศัยการแจ้งข้อมูลจากหน่วยงานเมื่อมีการปิดทำการในภูมิภาคต่างๆ ข้อมูลที่เราใช้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลาง ผู้บริหารมลรัฐ/มณฑล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงผลกำไร สถาบันการศึกษา ตลอดจนธุรกิจต่างๆ

ข้อมูลที่ Google ได้รับครอบคลุมสถานที่ประเภทใดบ้าง

สถานที่ประเภทใดก็ตามที่มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แจ้งว่ามีการประกาศปิดชั่วคราว โรงเรียนคือตัวอย่างประเภทสถานที่ที่มักจะมีการประกาศ "ปิดชั่วคราว" นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆ ที่แหล่งข้อมูลของเราอาจประกาศว่า "ปิดชั่วคราว" ด้วย เช่น พิพิธภัณฑ์ ฟิตเนส และร้านค้าต่างๆ

ผู้ใช้จะขอให้มีการอัปเดตข้อมูลได้อย่างไร และการอัปเดตจะใช้เวลานานเท่าไร

เจ้าของธุรกิจที่มีบัญชี Google My Business จะอัปเดตสถานะจาก "ปิดชั่วคราว" เป็นกลับมาเปิดทำการแล้วได้โดยตรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที

Google จะนำสถานะปิดชั่วคราวออกเมื่อไร

การนำสถานะปิดชั่วคราวออกนั้นทำได้หลายวิธี เจ้าของบัญชี GMB จะเปิดข้อมูลธุรกิจอีกครั้งผ่านทาง GMB ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที นอกจากนี้ ทุกคนยังรายงานสถานที่ว่ากลับมาเปิดทำการอีกครั้งได้ผ่านขั้นตอน "แนะนำให้แก้ไข" โดยจะมีการตรวจสอบและตรวจทานรายงานก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง นอกจากนี้ Google ยังใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้จากรัฐบาลในการนำสถานะปิดชั่วคราวในข้อมูลธุรกิจออกเป็นกลุ่ม หากหน่วยงานของรัฐสั่งให้กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว