Pokyny pre firmy ovplyvnené pandémiou COVID‑19

Ak je vaša firma dotknutá pandémiou COVID‑19, aktualizujte svoj profil v službe Moja firma na Googli, aby mali zákazníci čo najpresnejšie informácie. Zákazníkom môžete prinášať aktuality o svojej firme, ako sú:

 • upravený otvárací čas, ak napríklad zatvárate skôr;
 • ďalší otvárací čas pre iné obchodné operácie, napríklad pre rozvoz, jedlo so sebou a obsluhu do auta;
 • atribút, ktorý ukazuje, že ponúkate online služby, napríklad kurzy, plánovanie stretnutí alebo odhady;
 • informácie o oneskoreniach konkrétnych obchodných služieb;
 • informácie o ďalších službách, ktoré poskytujete verejnosti.
 • informácie o tom, že vaša firma je dočasne zatvorená.

Aktuálne informácie sa zobrazia vo vašom firemnom profile vo Vyhľadávaní a Mapách Google.

Dôležité: Pred zverejnením zmien môžeme skontrolovať ich kvalitu.

Web Grow with Google obsahuje zdroje, tipy a online školenia, ktoré vám počas pandémie COVID‑19 pomôžu riadiť firmu, komunikovať so zákazníkmi a pracovať odkiaľkoľvek. 

Zabezpečenie najnovších informácií pre zákazníkov:

1. Aktualizujte otvárací čas

Firmy so zmeneným otváracím časom: Ak došlo k zmene vášho otváracieho času, aktualizujte čas otvorenia alebo zatvorenia. Otvárací čas sa zobrazuje, keď zákazník navštívi váš firemný profil, vďaka čomu presne vie, kedy môže navštíviť vaše miesto.Ak je vaša firma otvorená a ponúka služby na mieste, uveďte hlavný otvárací čas, ktorý vyjadruje, kedy takéto služby ponúkate.Prečítajte si, ako zmeniť otvárací čas.

Dočasne zatvorené firmy: Ak vaša firma nie je trvalo zatvorená, ale dočasne prestala poskytovať všetky služby, označte svoju firmu ako dočasne zatvorenú. Keď vaša firma úplne alebo čiastočne obnoví svoju prevádzku, môžete ju znova otvoriť.

Firmy s mimoriadnym otváracím časom: Ak je vaša firma otvorená, ale upravila otvárací čas v určité dni, nastavte mimoriadny otvárací čas (neoznačujte svoju firmu ako dočasne zatvorenú). Zistite, ako nastaviť mimoriadny otvárací čas.

Firmy s ďalším otváracím časom: Ak vaša firma poskytuje určité služby v odlišnom čase (napr. čas pre seniorov, čas rozvozu, čas jedla so sebou), môžete namiesto mimoriadneho otváracieho času nastaviť ďalší otvárací čas. Zistite, ako nastaviť ďalšie otváracie časy.
Pre firmy ponúkajúce online služby: ak je vaša firma otvorená, ale neponúka služby na mieste, pri ktorých sa fyzicky stretnete so zákazníkom, neuvádzajte hlavný otvárací čas. To platí, aj ak vaša firma ponúka iba online služby.Otvárací čas pre online služby môžete nastaviť pomocou poľa Online otvárací čas v sekcii Ďalší otvárací čas na karte Informácie.
2. [Gastronómia a maloobchod] Zvýraznenie dostupných možností služieb pomocou atribútov

Gastronomické a maloobchodné firmy majú v hornej časti svojich firemných profilov atribúty, ktoré zákazníkov informujú o dostupnosti služieb. Patrí medzi ne jedlo na mieste, jedlo so sebou a rozvoz. Keď zákazníci vyhľadajú vašu firmu v Mapách a Vyhľadávaní Google, tieto nové informácie sa význačným spôsobom zobrazia vo vašom firemnom profile. Podporované atribúty budú označené symbolom ✓ a nepodporované zas symbolom X.

Prečítajte si viac o konkrétnych odporúčaniach pre gastronomické prevádzky.

Prečítajte si viac o konkrétnych odporúčaniach pre maloobchodné firmy.

Tip: Ak je firma označená ako dočasne zatvorená, tieto atribúty, ktoré majú na znalostnom paneli symbol ✓ alebo X, sa vo Vyhľadávaní a Mapách Google nezobrazia. Firmy, ktoré ponúkajú možnosť jedla so sebou alebo rozvozu, by sa nemali označovať ako dočasne zatvorené.
3. [Služby] Zvýraznenie možností online služieb pomocou atribútov
Pridali sme atribút, ktorý má používateľom pomôcť nájsť firmy poskytujúce služby pre domácnosť, vzdelávacie a profesionálne firmy, ktoré sa v dôsledku pandémie COVID‑19 presunuli online.
Dôležité: Firmy musia mať aj naďalej fyzickú prevádzku. Tie, ktoré pôsobia iba online, nemôžu overiť svoje firemné profily v službe Moja firma na Googli. Tieto atribúty majú pomôcť fyzickým firmám, ktoré ponúkajú online služby. Možno vás vyzveme, aby ste vybrali, či vaša firma ponúka služby na mieste. Služby na mieste sa vzťahujú na služby v osobnom kontakte vo výklade alebo u zákazníka.
Ak uvediete, že vaša firma ponúka online službu, napríklad kurzy, stretnutia alebo odhady, znamená to, že poskytujete aspoň jednu službu v plnom rozsahu vzdialene (napríklad cez online video) v reálnom čase, pričom táto služba môže uspokojiť potreby zákazníka, ktorý ju hľadá.
 • Online vyučovanie, virtuálne kurzy a živé videokonzultácie alebo telefonické konzultácie spĺňajú podmienky, ak sa konajú v reálnom čase.
 • Služby, ktoré zahŕňajú bezkontaktné doručenie alebo vyžadujú, aby ste navštívili sídlo klienta, nespĺňajú podmienky ani v prípade, že sa služba rezervuje online.
 • Možnosť online rezervácie osobných stretnutí pre zákazníkov podmienky nespĺňa.

Ak uvediete, že poskytujete určitú online službu, vo vašom firemnom profile budú online kurzy, stretnutia alebo odhady označené symbolom ✓ ako podporované.

Tip: Atribúty online sa nezobrazujú, keď je firma označená ako dočasne zatvorená.

Ak chcete nastaviť atribút online služby a pridať odkaz umožňujúci plánovanie online kurzov, stretnutí alebo odhadov, postupujte takto:

 1. V počítači sa prihláste do účtu Moja firma na Googli.
 2. Kliknite na Domov.
 3. Prejdite na kartu informačného panela Zostaňte v kontakte počas pandémie COVID‑19 a kliknite na Aktualizovať dostupnosť služby.
 4. Odpovedzte na otázky o fungovaní vašej firmy.
 5. Nepovinné: Zadajte webovú adresu, na ktorej si spotrebitelia môžu naplánovať využitie online služieb vašej firmy.

Ak chcete aktualizovať webovú adresu, na ktorej si spotrebitelia môžu naplánovať využitie online služieb, prejdite späť na kartu informačného panela Zostaňte v kontakte počas pandémie COVID‑19 alebo upravte webovú adresu stretnutia na stránke Informácie. Na stránke Informácie vo svojom firemnom profile môžete upraviť aj daný atribút.

Tip: Správcovia firemného profilu môžu nastaviť atribúty online služieb, ale nemajú povolenie na nastavenie webovej adresy online služieb. Webové adresy online služieb môžu nastaviť iba vlastníci profilu a správcovia.

Prečítajte si viac o úpravách atribútov.

4. [Stravovanie, maloobchod, služby] Upozornenie na bezpečnostné opatrenia a požiadavky na zákazníkov pomocou atribútov

Atribúty vám umožňujú informovať zákazníkov o bezpečnostných opatreniach vo vašej firme. Medzi atribúty týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti patria:

Zákazníci

 • Rúško je povinné
 • Kontrola teploty je povinná
 • Vyžaduje sa objednávka
 • Vyžaduje sa rezervácia
 • Bezpečnostné zásteny pri pokladniach
 • Dezinfekcia povrchov medzi jednotlivými návštevami

Personál

 • Personál nosí rúška
 • Personálu sa kontrolujú teploty

Prečítajte si, ako pridať alebo upraviť atribúty firmy.

5. Pridanie príspevku s aktualitou o pandémii COVID‑19 do profilu
Dôležité: Príspevky obsahujúce telefónne číslo môžu byť zamietnuté.

Pomocou nového typu príspevku COVID‑19 môžete poskytovať podrobnejšie a aktuálne informácie o dianí vo svojej firme. Môžete pridať informácie o:

 • zatvorení alebo skrátenom otváracom čase,
 • bezpečnostných a hygienických opatreniach,
 • dostupnosti darčekových kariet na podporu vašej firmy,
 • online kurzoch a návštevách.

Príspevky s aktualitami v súvislosti s ochorením COVID‑19 sa vo vašom profile zobrazujú výrazne a zákazníci si ich lepšie všimnú. Zistite, ako pridať príspevok s aktualitou týkajúcou sa pandémie COVID‑19.

6. Komunikácia so zákazníkmi

Stiahnite si aplikáciu Moja firma na Googli a zapnite správy, aby vás zákazníci mohli kontaktovať. Ak nie ste k dispozícii telefonicky alebo už máte zatvorené, správy pomôžu zákazníkom získať potrebnú podporu. Zistite, ako zapnúť správy v aplikácii Moja firma na Googli.

Tip: Vytvorte automatickú uvítaciu správu s cieľom informovať zákazníkov o stave vašej firmy.

7. Úprava opisu firmy

Dôležité: Príspevky obsahujúce telefónne číslo môžu byť zamietnuté.

Pomocou opisu svojej firmy môžete o nej poskytovať rôzne informácie, napríklad:

 • či ponúka iba jedlo so sebou alebo rozvoz,
 • či poskytuje verejnosti dodatočné služby,
 • či pri poskytovaní služieb dochádza k oneskoreniam.

Prečítajte si viac o úprave opisu firmy.

8. Upozornenie týkajúce sa otváracieho času a služieb

Momentálne môžu firmy vo svojom profile nájsť upozornenie informujúce zákazníkov o tom, že informácie o ich firme nemusia byť aktuálne.

Overené firmy môžu toto upozornenie odstrániť tak, že aktualizujú svoj aktuálny mimoriadny otvárací čas. Upozornenie sa bude zobrazovať iba v prípade, že ste nastavili nový otvárací čas firmy alebo ste ju neoznačili ako dočasne zatvorenú. Ak označíte firmu ako dočasne zatvorenú, atribúty ako jedlo so sebou či rozvoz sa vo vašom profile zobrazovať nebudú.
9.Odporúčania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ako sú lekári, terapeuti a ďalší praktizujúci zdravotnícki pracovníci, si môžu nárokovať informácie o svojej ambulancii a spravovať ich pomocou služby Moja firma na Googli. Môžete pridať podrobnosti o službách, ako je telemedicína, a prispôsobiť svoj firemný profil vo Vyhľadávaní a Mapách Google.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tiež majú k dispozícii odkaz na informácie týkajúce sa ochorenia COVID-19 na prepojenie na stránku ich zariadenia s informáciami týkajúcimi sa ochorenia COVID-19, aby mohli poskytovať podrobné informácie o činnosti a fungovaní svojho zariadenia počas tejto pandémie. Tu môžu byť zahrnuté informácie o testovaní na ochorenie COVID‑19, obmedzených návštevných hodinách, horúcej linke týkajúcej sa ochorenia COVID‑19 alebo o tom, či sú stále možné osobné návštevy a stretnutia.
Dôležité: Odkaz na informácie týkajúce sa ochorenia COVID‑19 je dostupný v Spojených štátoch a zobrazuje sa len v mobilných zariadeniach.
10. Odporúčania pre vlastníkov hotelov
Ak sa vášho hotela dotkla situácia okolo pandémie COVID‑19, aktualizujte svoj firemný profil na Googli, aby zákazníkom poskytoval čo najpresnejšie informácie.
Vo svojom firemnom profile môžete uvádzať konkrétne vybavenie a informácie, napríklad bezplatné alebo zľavnené ubytovanie pre bojovníkov proti ochoreniu COVID‑19. Ak chcete zobrazovať tieto informácie, vyberte vo svojom firemnom profile príslušný atribút.
11. Prispôsobenie sa novej situácii vďaka pomoci od Googlu

Dočasné zatvorenia

Svoju firmu teraz môžete na Googli označiť ako dočasne zatvorenú. Pri označovaní určitých typov miest vo Vyhľadávaní a Mapách Google ako dočasne zatvorených sa Google spolieha aj na dôveryhodné zdroje údajov (ak sú k dispozícii).

Tip: Ak je firma označená ako dočasne zatvorená, atribúty pre stravovacie a maloobchodné prevádzky sa nebudú zobrazovať vo Vyhľadávaní a Mapách Google. Ak je vaša firma naďalej v prevádzke, a to tak, že ponúka vyzdvihnutie alebo doručenie, ako dočasne zatvorenú ju neoznačujte.

Ak firmu označíte ako dočasne zatvorenú, zákazníci, ktorí ju budú hľadať podľa názvu, uvidia, že je zatvorená len dočasne. Takto môžete predísť sklamaniu zákazníkov, ktorí firmu osobne navštívia a až na mieste zistia, že je zatvorená.

Firmy, ktoré sú dočasne zatvorené, môžu byť pri všeobecných vyhľadávacích dopytoch uvedené za otvorenými firmami. Pri konkrétnejších dopytoch vrátane dopytov na konkrétnu firmu alebo pri dopytoch, ktoré vrátia veľa dočasne zatvorených firiem, však tomu tak nie je.

Odkiaľ Google získava tieto informácie?

Spoliehame sa, že o zatvoreniach nás budú informovať úrady v danom regióne. Používame údaje z mnohých oficiálnych zdrojov, ku ktorým patria národné, štátne alebo provinčné a miestne úrady, neziskové organizácie, vzdelávacie inštitúcie a firmy.

Ktorých kategórií miest sa to týka?

Vzťahuje sa to na všetky kategórie miest, o ktorých dôveryhodné zdroje tvrdia, že sú dočasne zatvorené. Častým príkladom typu miesta, ktoré môže byť uvádzané ako dočasne zatvorené, sú školy. Medzi ďalšie možné typy miest, ktoré dôveryhodné zdroje údajov môžu označiť ako dočasne zatvorené, patria múzeá, posilňovne a predajne.

Ako požiadať o aktualizáciu a za aký čas k nej dôjde?

Vlastník firmy s účtom v službe Moja firma na Googli môže svoj stav Dočasne zatvorené priamo aktualizovať na Otvorené. Táto zmena sa prejaví okamžite.

Aký je váš plán, pokiaľ ide o odstránenie stavu dočasného zatvorenia?

Dočasné zatvorenie možno odstrániť rôznymi spôsobmi. Majitelia účtov Moja firma na Googli môžu svoje firemné profily znova otvoriť prostredníctvom tejto služby, pričom zmena nadobúda účinnosť okamžite. Okrem toho prevádzku môže ktokoľvek nahlásiť ako znova otvorenú pomocou návrhu úpravy. Hlásenia sa pred aplikovaním opätovného otvorenia monitorujú a kontrolujú. Okrem toho dočasné zatvorenia v profiloch odstraňuje Google hromadne na základe oficiálnych informácií od vládnych inštitúcií v oblastiach, kde štátne orgány nariadili opätovné otvorenie. Prečítajte si viac o tom, ako môžete svoju firmu znova otvoriť.

Súvisiace články

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory