Richtlijnen voor bedrijven die te maken hebben met de gevolgen van COVID-19

Als de situatie rond COVID-19 gevolgen heeft voor uw bedrijf, updatet u uw bedrijfsprofiel om uw klanten zo goed mogelijk te informeren. U kunt klanten de volgende updates over uw bedrijf bieden:

 • U kunt aangepaste openingstijden opgeven, bijvoorbeeld als u eerder sluit.
 • U kunt afzonderlijke openingstijden toevoegen voor specifieke bedrijfsactiviteiten, zoals bezorgen, afhalen of drive-in.
 • U kunt een kenmerk selecteren om aan te geven dat klanten ook online bij u terechtkunnen, bijvoorbeeld voor lessen, een afspraak of een prijsopgave.
 • U kunt aangeven dat er vertragingen optreden in specifieke services die u levert.
 • U kunt de aandacht vestigen op extra services die u aan de gemeenschap levert.
 • Als uw bedrijf 'Tijdelijk gesloten' is.

De updates worden weergegeven in uw bedrijfsprofiel op Google Zoeken en Maps.

Belangrijk: We kunnen uw wijzigingen beoordelen op kwaliteit voordat we ze publiceren.

Grow with Google voorziet in bronnen, tips en online trainingen om uw bedrijf te beheren, contact te leggen met klanten en overal te werken tijdens COVID-19. 

Zorg er als volgt voor dat uw klanten de meest recente informatie hebben:

1. Update uw openingstijden

Voor bedrijven met gewijzigde openingstijden: Als uw openingstijden zijn gewijzigd, updatet u de tijden waarop u open of gesloten bent. Uw openingstijden worden weergegeven als klanten uw bedrijfsprofiel bekijken. Zo weten ze precies wanneer ze uw locatie kunnen bezoeken.Als uw bedrijf geopend is en services op locatie aanbiedt, kunt u de primaire openingstijden gebruiken om te verwijzen naar de openingstijden die u hanteert voor services op locatie.Meer informatie over hoe u uw openingstijden kunt wijzigen.

Voor tijdelijk gesloten bedrijven: Als uw bedrijf niet permanent is gesloten, maar tijdelijk geen services meer aanbiedt, markeert u uw bedrijf als Tijdelijk gesloten. Als uw bedrijf volledig of gedeeltelijk wordt hervat, kunt u uw bedrijf heropenen.

Voor bedrijven met afwijkende openingstijden: Als uw bedrijf is geopend maar op bepaalde dag afwijkende openingstijden hanteert, kunt u afwijkende openingstijden instellen (in plaats van uw bedrijf als 'Tijdelijk gesloten' te markeren).  Meer informatie over het instellen van afwijkende openingstijden

Voor bedrijven met meer openingstijden: Als uw bedrijf specifieke services met verschillende openingstijden aanbiedt (zoals speciale openingstijden voor ouderen, bezorgen of afhalen), kunt u de optie Meer openingstijden gebruiken in plaats van Afwijkende openingstijden. Meer informatie over hoe u Meer openingstijden instelt
Voor bedrijven die online services aanbieden: Als uw bedrijf geopend is, maar geen services op locatie aanbiedt waarbij u de klant fysiek ontmoet, laat u uw primaire openingstijden leeg. Dit geldt ook als uw bedrijf alleen online services aanbiedt.U kunt de openingstijden voor online services instellen via het veld 'Online openingstijden' onder 'Meer openingstijden' op het tabblad 'Informatie'.
2. [Eetgelegenheden en detailhandel] Kenmerken gebruiken om beschikbare serviceopties onder de aandacht te brengen

Boven in het bedrijfsprofiel van eetgelegenheden en detailhandelsbedrijven staan kenmerken om klanten te informeren over de beschikbaarheid van services. Deze omvatten 'Ter plaatse eten', 'Afhalen' en 'Bezorgen'. Deze nieuwe informatie wordt prominent weergegeven in uw bedrijfsprofiel wanneer klanten naar uw bedrijf zoeken op Google Maps en Google Zoeken. Ondersteunde kenmerken hebben een '✓' en niet-ondersteunde kenmerken een 'X'.

Meer informatie over specifieke aanbevelingen voor eetgelegenheden

Meer informatie over specifieke aanbevelingen voor detailhandelsbedrijven

Tip: Als een bedrijf als 'Tijdelijk gesloten' is gemarkeerd, worden deze kenmerken (gemarkeerd met '✓' of een 'X' in het kennisvenster) niet weergegeven op Google Zoeken en Maps. Bedrijven die afhaal- of bezorgopties aanbieden, mogen het bedrijf niet markeren als 'Tijdelijk gesloten'.
3. [Services] Kenmerken gebruiken om beschikbare serviceopties onder de aandacht te brengen
We hebben een kenmerk toegevoegd zodat gebruikers makkelijker bedrijven op het gebied van services aan huis, educatie en professionele dienstverlening kunnen vinden die vanwege COVID-19 zijn overgestapt op online services.
Belangrijk: Bedrijven moeten nog steeds een fysieke vestiging hebben. Bedrijven die alleen online actief zijn, komen niet in aanmerking voor verificatie van hun bedrijfsprofiel. Deze kenmerken zijn bedoeld ter ondersteuning van fysieke bedrijven die online services aanbieden. U wordt mogelijk ook gevraagd om aan te geven of uw bedrijf services op locatie aanbiedt. Services op locatie zijn persoonlijke services in een winkel of op de locatie van de klant.
Als u aangeeft dat uw bedrijf een online service aanbiedt, zoals lessen, online afspraken of online prijsopgave, betekent dit dat u minimaal één service volledig op afstand en in realtime levert (bijvoorbeeld via online videoverbinding) om te voldoen aan de behoeften van een klant die op zoek is naar een dergelijke service.
 • Online huiswerkbegeleiding, online lessen en consulten via live videoverbinding of per telefoon komen bijvoorbeeld in aanmerking als ze in realtime plaatsvinden.
 • Services die zonder persoonlijk contact worden geleverd of waarvoor u de locatie van de klant moet bezoeken, komen niet in aanmerking, zelfs niet als de services online zijn geboekt.
 • De optie voor klanten om online te boeken voor persoonlijke afspraken komt niet in aanmerking.

Als u aangeeft dat u een online service levert (zoals online lessen, afspraken of prijsopgaven) wordt dit duidelijk aangegeven in uw bedrijfsprofiel en gemarkeerd met een vinkje ('✓').

Tip: Kenmerken voor online services worden niet weergegeven als een bedrijf als 'Tijdelijk gesloten' is gemarkeerd.

Ga als volgt te werk om een kenmerk voor online services in te stellen en een link toe te voegen waarmee klanten een online les, afspraak of prijsopgave kunnen boeken:

 1. Ga naar uw bedrijfsprofiel. Meer informatie over hoe u uw profiel kunt vinden
 2. Klik op Profiel bewerken en dan Bedrijfsinformatie.
 3. Selecteer bovenaan het tabblad Meer.
 4. Onder Serviceopties kunt u uw kenmerken bewerken.
  • Tip: U kunt verschillende opties vinden op basis van uw bedrijfscategorie.
 5. Klik op Opslaan.

Als u later de URL wilt updaten die klanten gebruiken om online services te boeken, gaat u terug naar de dashboardkaart 'Informeer je klanten tijdens COVID-19' of bewerkt u het veld 'URL voor afspraak' op de pagina Informatie in uw bedrijfsprofiel. Op die pagina kunt u ook het kenmerk bewerken.

Tip: Locatiebeheerders kunnen wel kenmerken voor online services instellen, maar hebben geen rechten om een URL voor deze online services op te geven. Alleen profieleigenaren en -beheerders kunnen een URL voor online services instellen.

 Meer informatie over hoe u kenmerken bewerkt

4. Markeer een bedrijf als COVID-19-testlocatie
U kunt uw bedrijf in uw bedrijfsprofiel markeren als COVID-19-testlocatie. COVID-19-testlocatie is een bedrijfskenmerk dat u op dezelfde manier aan uw profiel toevoegt als elk ander kenmerk.

U kunt ook aanvullende gedetailleerde kenmerken bewerken. Hier volgen enkele voorbeelden van die kenmerken:

 • Beperkingen voor patiënten
 • Afspraak verplicht
 • Alleen op doktersvoorschrift
 • Aanvullende testgegevens

Als u wilt dat uw bedrijf wordt gemarkeerd als COVID-19-testlocatie, moet u aangeven of een afspraak is vereist of dat er andere beperkingen zijn.

Als u niet meer wilt dat uw bedrijf als testfaciliteit wordt gemarkeerd, haalt u het vinkje weg voor het kenmerk COVID-19-testlocatie.

5. Leg contact met uw klanten

Zet de berichtenfunctie aan in uw bedrijfsprofiel zodat klanten u kunnen bereiken. Met de berichtenfunctie kunnen klanten buiten de openingstijden of als u niet telefonisch bereikbaar bent, de support krijgen die ze nodig hebben. Meer informatie over hoe u de berichtenfunctie aanzet

Tip: Stel een automatisch welkomstbericht op om klanten te laten weten wat de status van uw bedrijf is.

6. Bewerk de bedrijfsbeschrijving

Belangrijk: Posts met een telefoonnummer kunnen worden geweigerd.

U kunt in de bedrijfsbeschrijving informatie over uw bedrijf delen, waaronder de volgende:

 • Of uw bedrijf alleen afhaal- of bezorgservices biedt.
 • Extra services die u aan de gemeenschap levert.
 • Of uw bedrijfsservices zijn vertraagd.
 • Of uw bedrijf gezondheids- of veiligheidsmaatregelen neemt

Meer informatie over hoe u de bedrijfsbeschrijving kunt bewerken

7. Disclaimer voor openingstijden en services

Momenteel kunnen bedrijven een disclaimer voor klanten in hun profiel zien die aangeeft dat de bedrijfsinformatie mogelijk niet actueel is.

Geverifieerde bedrijven kunnen deze disclaimer verwijderen als ze recente afwijkende openingstijden updaten. De disclaimer wordt alleen weergegeven als u nieuwe openingstijden heeft ingesteld voor uw bedrijf of niet bent gemarkeerd als 'Tijdelijk gesloten'. Als u uw bedrijf markeert als 'Tijdelijk gesloten', worden kenmerken als 'Afhalen' of 'Bezorgen' niet weergegeven in uw profiel.
8. Aanbevelingen voor zorgverleners
Zorgverleners, zoals artsen, therapeuten en andere medische professionals, kunnen Google-bedrijfsprofiel gebruiken om hun praktijkinformatie te claimen en te beheren. U kunt informatie over services zoals telegeneeskunde toevoegen en uw bedrijfsprofiel op Google Zoeken en Maps personaliseren.
Er is ook een COVID-19-informatielink beschikbaar voor zorgverleners die een link willen plaatsen naar de COVID-19-informatiepagina van hun faciliteit. Hier kunnen ze dieper ingaan op de bedrijfsvoering en praktijken van de faciliteit tijdens de pandemie. Bijvoorbeeld: informatie over COVID-19-testen, beperkte bezoekuren, een COVID-19-hulplijn en/of bezoeken en afspraken nog steeds binnen de faciliteit plaatsvinden.
Belangrijk: De COVID-19-infolink is beschikbaar in de VS en wordt alleen op mobiele apparaten weergegeven.
9. Aanbevelingen voor hoteleigenaren
Als de COVID-19-situatie van toepassing is op uw hotel, updatet u uw Bedrijfsprofiel op Google om uw klanten zo nauwkeurig mogelijk te informeren.
U kunt in uw Bedrijfsprofiel specifieke voorzieningen en informatie weergeven, zoals kosteloze of afgeprijsde accommodatie voor COVID-19-hulpverleners. Als u deze informatie wilt weergeven, selecteert u het kenmerk in uw Bedrijfsprofiel.
10. De vinger aan de pols houden met behulp van Google

Tijdelijke sluitingen

U kunt uw bedrijf nu markeren als 'Tijdelijk gesloten' op Google. Google vertrouwt, indien beschikbaar, ook op gezaghebbende gegevensbronnen om bepaalde typen plaatsen als 'Tijdelijk gesloten' te markeren op Google Zoeken en Google Maps.

Tip: Als een bedrijf is gemarkeerd als 'Tijdelijk gesloten', worden er geen kenmerken voor restaurants en winkels weergegeven op Google Zoeken en Maps. Als uw bedrijf nog wel actief is via afhalen of bezorgen, moet u het niet markeren als Tijdelijk gesloten.

Als u een bedrijf markeert als Tijdelijk gesloten, zorgt u ervoor dat klanten die naar een bedrijfsnaam zoeken, dit bedrijf kunnen vinden en zien dat het maar tijdelijk is gesloten. Zo voorkomt u dat mensen een bedrijf persoonlijk bezoeken en teleurgesteld zijn omdat het is gesloten.

Bedrijven die tijdelijk zijn gesloten, kunnen voor brede zoekopdrachten worden weergegeven na open bedrijven. Deze positie hebben ze niet voor specifiekere zoekopdrachten, waaronder zoekopdrachten voor een specifiek bedrijf, of voor zoekopdrachten waarvoor veel overeenkomende bedrijven tijdelijk zijn gesloten.

Waar haalt Google deze informatie vandaan?

We vertrouwen op de informatie van de autoriteiten over sluitingen in hun regio. We gebruiken gegevens van veel soorten gezaghebbende gegevensbronnen, waaronder nationale, provinciale en lokale overheden, non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven.

Om welke plaatscategorieën gaat het hier?

Alle plaatscategorieën die volgens gezaghebbende bronnen tijdelijk zijn gesloten. Scholen zijn bijvoorbeeld een bekend voorbeeld van een type plaats die als 'Tijdelijk gesloten' kan worden vermeld. Andere mogelijke typen plaatsen die een gezaghebbende gegevensbron kan markeren als 'Tijdelijk gesloten', zijn bijvoorbeeld museums, sportscholen en winkels.

Hoe kan iemand een update aanvragen en hoe snel wordt die update verwerkt?

Een bedrijfseigenaar met een bedrijfsprofiel kan de status 'Tijdelijk gesloten' direct updaten naar Open. Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht.

Wanneer verwijderen jullie de status Tijdelijk gesloten?

Tijdelijke sluitingen kunnen op verschillende manieren worden verwijderd. GMB-accounthouders kunnen hun bedrijfsvermeldingen opnieuw openen via GMB. De wijziging wordt onmiddellijk van kracht. Daarnaast kan iedereen een plaats melden als heropend via het proces Een bewerking voorstellen, waarbij rapporten worden gecontroleerd en beoordeeld voordat een heropening wordt toegepast. Google baseert zich bovendien op gezaghebbende overheidsinformatie om tijdelijke sluiting van vermeldingen te verwijderen wanneer de overheid een heropening verplicht heeft gesteld. Meer informatie over hoe u uw bedrijf kunt heropenen

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
99729
false
false
false