Juhend ettevõtetele, mida mõjutab COVID-19

Kui COVID-19 mõjutab teie ettevõtet, värskendage oma Google’i minu ettevõtte profiili, et pakkuda oma klientidele kõige täpsemat teavet. Saate jagada klientidele oma ettevõtte uusimat teavet, näiteks järgmise kohta:

 • kohandatud lahtiolekuajad (näiteks tavalisest varasem sulgemisaeg);
 • märke „Rohkem lahtiolekuaegu“ lisamine, mis kirjeldab teisi ettevõtte toiminguid, nt kohaletoimetamist, kaasaostmist ja autost tellimist;
 • atribuudi valimine teie pakutavate veebiteenuste (nt veebipõhiste kursuste, kokkusaamiste või hinnapakkumiste) kuvamiseks.
 • ettevõtte eriteenuste hilinemised;
 • kogukonnale pakutavad lisateenused;
 • Kui teie ettevõte on ajutiselt suletud.

Värskendused kuvatakse Google'i otsingus ja Mapsis teie ettevõtte profiilil.

Tähtis. Enne teie muudatuste avaldamist võime need kvaliteedi kontrollimiseks üle vaadata.

Grow with Google pakub ressursse, nõuandeid ja veebikoolitusi, et aidata teil COVID-19 ajal oma ettevõtet hallata, klientidega ühendust võtta ning igal pool töötada. 

Kui soovite tagada, et teie kliendid saaksid uusimat teavet, tehke järgmist.

1. Värskendage oma lahtiolekuaegu

Muutunud lahtiolekuaegadega ettevõtted: kui teie lahtiolekuajad on muutunud, värskendage kellaaegu, millal teie ettevõte on avatud või suletud. Kui klient külastab teie ettevõtte profiili, kuvatakse talle teie lahtiolekuajad, et klient teaks täpselt, millal saab teie asukohta külastada. Kui teie ettevõte on avatud ja pakub kohapealseid teenuseid, kasutage peamiste lahtiolekuaegade välja selleks, et näidata kohapealsete teenuste pakkumise aegu. Vaadake, kuidas lahtiolekuaegu muuta.

Ajutiselt suletud ettevõtted: kui teie ettevõte pole jäädavalt suletud, kuid peatas ajutiselt kõigi teenuste pakkumise, märkige oma ettevõte ajutiselt suletuks. Kui teie ettevõte osaliselt või täielikult tegutsemist jätkab, võite oma ettevõtte uuesti avada.

Erandlike lahtiolekuaegadega ettevõtted: kui teie ettevõte on avatud, kuid on konkreetsete päevade puhul kohandanud oma lahtiolekuaegu, määrake erandlikud lahtiolekuajad (selle asemel, et märkida oma ettevõte ajutiselt suletuks).  Vaadake erandlike lahtiolekuaegade määramise kohta lisateavet.

Rohkemate lahtiolekuaegadega ettevõtted. Kui teie ettevõte pakub eri aegadel eri teenuseid (nt eakate teenindusaeg, kohaletoimetamine, kaasaostmine), võite erandlike lahtiolekuaegade asemel määrata rohkem lahtiolekuaegu. Vaadake, kuidas rohkem lahtiolekuaegu seadistada.
Veebiteenuseid pakkuvad ettevõtted: kui teie ettevõte on avatud, kuid ei paku kohapealseid teenuseid, mille korral kohtute kliendiga isiklikult, jätke peamiste lahtiolekuaegade väli tühjaks. See kehtib ka siis, kui teie ettevõte pakub ainult veebipõhiseid teenuseid. Veebiteenuste pakkumise ajad võite seadistada vahekaardi Teave jaotise „Rohkem lahtiolekuaegu“ väljal Veebiteenuste pakkumise ajad.
2. [Toitlustus ja jaemüük.] Kasutage saadaolevate teenusevalikute esiletõstmiseks atribuute

Toitlustus- ja jaemüügiettevõtetel on ettevõtte profiili ülaosas atribuudid, et teavitada kliente teenuse saadavalolekust. Need hõlmavad kohapeal einestamise, kaasaostmise ja kohaletoimetamise võimalust. See uus teave tuuakse teie ettevõtte profiilil selgelt esile, kui kliendid teie ettevõtet Google Mapsis ja Google’i otsingu kaudu otsivad. Toetatud atribuutidel on märge „✓“ ja toetamata atribuutide puhul kuvatakse märge „X“.

Lugege toitlustusettevõtetele mõeldud konkreetsete soovituste kohta lisateavet.

Lugege jaemüügiettevõtetele mõeldud konkreetsete soovituste kohta lisateavet.

Nõuanne: kui ettevõte on märgitud ajutiselt suletuks, siis neid atribuute, mis on teadmiste paneelil esile tõstetud märke „✓“ või „X“ abil, Google'i otsingus ja Mapsis ei kuvata. Ettevõtted, kes pakuvad kaasaostmise või kohaletoimetamise võimalust, ei peaks oma ettevõtet ajutiselt suletuks märkima.
3. [Teenused.] Kasutage veebiteenusevalikute esiletõstmiseks atribuute
Lisasime atribuudi, et aidata kasutajatel avastada koduteenuse, haridus- ja kutseõppeasutuste ettevõtteid, mis on COVID-19 tõttu liikunud veebi.
Tähtis. Ettevõtetel peab endiselt olema toimiv füüsiline esindatus ja ainult veebis tegutsevad ettevõtted pole teenuses Google'i minu ettevõte ettevõtte profiilide kinnitamiseks sobilikud. Need atribuudid on mõeldud veebiteenuseid pakkuvate füüsiliste ettevõtete abistamiseks.Teil võidakse paluda määrata ka seda, kas teie ettevõte pakub kohapealseid teenuseid. Kohapealsete teenuste all peetakse silmas poes või kliendi asukohas isiklikult pakutavaid teenuseid.
Kui näitate, et teie ettevõte pakub veebiteenuseid (nt kursusi, kohtumisi või hinnapakkumisi), tähendab see, et pakute täielikult kaugteenusena (nt veebivideona) reaalajas vähemalt üht teenust, mis vastab seda teenust otsiva kliendi vajadustele.
 • Veebis õpetamine, virtuaalsed kursused ja reaalajas video- või telefonikonsultatsioonid kvalifitseeruvad, kui need toimuvad reaalajas.
 • Kontaktivaba kohaletoimetamist või kliendi asukoha külastamist hõlmavad teenused ei kvalifitseeru isegi siis, kui teenus on broneeritud veebis.
 • Klientidele pakutav võimalus broneerida veebis isiklikke kohtumisi ei kvalifitseeru. 

Kui näitate, et pakutakse veebiteenust, kuvab teie ettevõtte profiil veebipõhiseid kursusi, kokkusaamisi või hinnapakkumisi silmapaistvalt märkega „✓“.

Nõuanne. Kui ettevõtte on märgitud ajutiselt suletuks, siis veebiatribuute ei kuvata.

Kui soovite määrata veebiteenuseatribuudi ja lisada lingi veebipõhiste kursuste, kokkusaamiste või hinnapakkumiste broneerimiseks, tehke järgmist.

 1. Logige arvutis sisse teenusesse Google'i minu ettevõte.
 2. Klõpsake valikul Avaleht.
 3. Avage juhtpaneeli kaart „Püsige COVID-19 viirusepuhangu ajal ühenduses“ ja klõpsake valikul Värskendage teenuse saadavust.
 4. Vastake küsimustele oma ettevõtte tegevuse kohta.
 5. Valikuline. Sisestage URL, kus tarbijad saavad teie ettevõttega veebiteenuseid ajastada.

Kui soovite värskendada URL-i, mida tarbijad veebiteenuste broneerimiseks kasutavad, avage uuesti juhtpaneeli kaart „Püsige COVID-19 viirusepuhangu ajal ühenduses“ või muutke teabelehel kokkusaamiste URL-i. Samuti võite atribuuti muuta oma ettevõtte profiili teabelehel.

Nõuanne. Saidihaldurid võivad määrata veebiteenuseatribuute, kuid neil pole luba veebiteenuste URL-i määramiseks. Veebiteenuste URL-i saavad määrata ainult profiiliomanikud ja -haldurid.

 Lugege atribuutide muutmise kohta lisateavet.

4. [Food, retail, services] Tõstke atribuutide abil esile ohutusmeetmed ja klientidele esitatavad nõuded

Kasutage atribuute, et teavitada kliente teie ettevõttes kasutatavatest ohutusmeetmetest. Tervise ja ohutusega seotud atribuudid on järgmised.

Kliendid

 • Maski kandmine on kohustuslik
 • Kehatemperatuuri mõõtmine on kohustuslik
 • Broneering on nõutud
 • Reserveerimine on vajalik
 • Kaitseklaasid kassas
 • Pinnad desinfitseeritakse külastuste vahel

Personal

 • Töötajad kannavad maski
 • Töötajatel mõõdetakse kehatemperatuuri

Lugege, kuidas ettevõtte atribuute lisada või muuta.

5. Lisage oma profiilile COVID-19-ga seotud postitus
Tähtis. Postitused, mis sisaldavad telefoninumbrit, võidakse tagasi lükata.

Kasutage COVID-19-ga seotud uut postitusetüüpi, et jagada üksikasjalikumat ja õigeaegset uut teavet selle kohta, mis teie ettevõttes toimub. Saate lisada järgmise teabe:

 • teave ajutiste sulgemiste või lühendatud lahtiolekuaegade kohta;
 • ohutus- ja hügieeniteave;
 • ettevõtte toetuseks saadaolevate kinkekaartide teave;
 • veebikursused ja -külastused.

COVID-19-ga seotud postitused tuuakse teie profiilil selgelt esile ja need on teie klientidele märgatavamad. Lugege lisateavet COVID-19-ga seotud postituse lisamise kohta.

6. Looge ühendus klientidega

Laadige alla rakendus Google’i minu ettevõte ja lülitage sisse sõnumside, et kliendid saaksid teiega ühendust võtta. Kui teid ei saa telefoni teel kätte või helistatakse väljaspool teie ettevõtte lahtiolekuaega, saavad kliendid sõnumside abil vajalikku tuge hankida. Vaadake, kuidas rakenduses Google’i minu ettevõte sõnumside sisse lülitada.

Näpunäide. Looge automaatne tervitussõnum, mis teavitab kliente teie ettevõtte olekust.

7. Muutke oma ettevõtte kirjeldust

Tähtis. Postitused, mis sisaldavad telefoninumbrit, võidakse tagasi lükata.

Ettevõtte kirjelduses saate jagada näiteks järgmist oma ettevõtte kohta käivat teavet:

 • teie ettevõte pakub ainult toidu kaasaostmise või kohaletoomise võimalusi;
 • kogukonnale pakutavad lisateenused;
 • viivitused äriteenuste pakkumisel.

Lisateave ettevõtte kirjelduse muutmise kohta.

8. Lahtiolekuajad ja teenuste pakkumisest loobumine

Praegu võivad ettevõtted leida oma profiililt kohustustest loobumise teatise, mille abil saab klientidele teada anda, et ettevõtte teave ei pruugi olla ajakohane.

Kontrollitud ettevõtted saavad selle kohustustest loobumise teatise eemaldada, kui nad värskendavad hiljutisi erandlikke lahtiolekuaegu. Kohustustest loobumise teatis kuvatakse ainult juhul, kui olete oma ettevõtte jaoks määranud uue lahtiolekuaja või kui ettevõtet pole märgitud ajutiselt suletuks. Kui märgite oma ettevõtte ajutiselt suletuks, ei kuvata teie profiilis selliseid atribuute nagu toidu kaasaostmise või kohaletoomise võimalus.
9. Soovitused meditsiiniteenuse pakkujatele
Meditsiiniteenuse pakkujad, näiteks arstid, terapeudid ja muud meditsiinitöötajad saavad teenust Google’i minu ettevõte kasutada oma praksiseteabe taotlemiseks ning haldamiseks. Võite teenuste (nt kaugarstiabi) kohta lisada üksikasjalikku teavet ning isikupärastada oma ettevõtte profiili Google’i otsingus ja Mapsis.
Meditsiiniteenuse pakkujatele on saadaval ka link viirust COVID-19 puudutava teabega, et linkida see asutuse teabelehega COVID-19 kohta ning pakkuda üksikasjalikku teavet asutuse toimingute ja tavade kohta pandeemia ajal. See võib hõlmata COVID-19 testimisteavet, piiratud külastusaegu, COVID-19 valvetelefoni ja/või seda, kas plaanipärased külastused ning arstide vastuvõtud toimuvad.
Tähtis. COVID-19 teabe link on saadaval vaid USA-s ja seda kuvatakse ainult mobiilseadmetes.
10. Soovitused hotelliomanikele
Kui COVID-19 mõjutab teie hotelli, värskendage Google'is oma ettevõtte profiili, et klientidele võimalikult täpset teave pakkuda.
Võite oma ettevõtte profiilil esile tuua erimugavused ja -teabe, nt tasuta või soodushinnaga majutus COVID-19 eesliinitöötajatele. Selle esiletoomiseks valige oma ettevõtte profiilil vastav atribuut.
11. Püsige uue normaalsusega kursis Google’i abil

Ajutised sulgemised

Võite nüüd Google'is oma ettevõtte ajutiselt suletuks märkida. Google tugineb Google'i otsingus ja Google Mapsis teatud tüüpi kohtade ajutiselt suletuks märkimisel ka autoriteetsetele andmeallikatele, kui need on saadaval.

Nõuanne: kui ettevõte on märgitud ajutiselt suletuks, siis nii toitlustus- kui ka jaekaubandusettevõtete korral neid atribuute Google’i otsingus ja Mapsis ei kuvata. Kui teie ettevõte pakub endiselt toidu kaasaostmise või kohaletoimetamise võimalust, siis ärge seda ajutiselt suletuks märkige.

Ettevõtte ajutiselt suletuks märkimine aitab tagada, et kui kliendid otsivad ettevõtet nime järgi, leiavad nad selle ja saavad aru, et see on suletud ainult ajutiselt. See võib ära hoida juhtumeid, kus inimesed külastavad ettevõtet isiklikult ja on pettunud, kui avastavad, et see on suletud.

Ajutiselt suletud ettevõtted võivad laiemate päringute korral paikneda avatud ettevõtete järel. Sellist järjestust ei toimu konkreetsete päringute puhul, sealhulgas konkreetse ettevõtte kohta käivate päringute puhul, ega päringute puhul, mille korral paljud vastavad ettevõtted on ajutiselt suletud.

Kust Google selle teabe hangib?

Tugineme asutustelt saadavale teabele nende piirkonnas toimuvate sulgemiste kohta. Kasutame andmeid, mis on saadud mitmesugustest autoriteetsetest andmeallikatest, sh riigi valitsuselt, maakondlikelt ja kohalikelt omavalitsustelt, mittetulundusühingutelt, haridusasutustelt ning ettevõtetelt.

Milliseid kohtade kategooriaid siin käsitletakse?

Kõiki kohtade kategooriaid, mis on autoriteetsete allikate sõnul ajutiselt suletud. Näiteks koolid on levinud koha tüüp, mis võib olla märgitud ajutiselt suletuks. Teised kohtade tüübid, mille autoriteetne andmeallikas võib märkida ajutiselt suletuks, on näiteks muuseumid, spordisaalid ja poed.

Kuidas on võimalik teabe värskendamist taotleda ja kui kiiresti muudatused jõustuvad?

Ettevõtte omanik, kellel on Google'i minu ettevõtte konto, saab ettevõtte oleku „Ajutiselt suletud“ otse konto kaudu uuesti avatuks muuta ja see muudatus jõustub kohe.

Millal on teil kavas ajutise sulgemise olek eemaldada?

Ajutised sulgemised saab eemaldada mitmel viisil. Google'i minu ettevõtte konto omanikud saavad ettevõtte kirjed uuesti avada teenuse Google'i minu ettevõte kaudu ja muudatus jõustub kohe. Peale selle saab igaüks uuesti avatud kohast teavitada voo „Soovitage muudatust“ kaudu, kusjuures enne uuesti avamise rakendamist jälgitakse aruandeid ja vaadatakse need üle. Lisaks kasutab Google valitsuste autoriteetset teavet, et eemaldada ajutiste sulgemiste kirjed korraga, kui riiklikud organid on andnud volituse uuesti avamiseks. Vaadake ettevõtte uuesti avamise kohta lisateavet.

Seotud artiklid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
99729
false