Οδηγίες για επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τον COVID-19

Αν η επιχείρησή σας επηρεάζεται από τον COVID-19, ενημερώστε το προφίλ σας στο Google My Business, για να παρέχετε τις πιο ακριβείς πληροφορίες στους πελάτες σας. Μπορείτε να παράσχετε στους πελάτες ενημέρωση σχετικά με την επιχείρησή σας. Για παράδειγμα:

 • προσαρμοσμένο ωράριο λειτουργίας, σε περίπτωση, για παράδειγμα, που η επιχείρησή σας κλείνει νωρίτερα
 • προσθήκη περισσότερων ωραρίων που περιγράφουν άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως παράδοση, παραλαβή και drive-through
 • επιλογή ενός χαρακτηριστικού που δείχνει ότι προσφέρετε υπηρεσίες στο διαδίκτυο, όπως μαθήματα, ραντεβού ή εκτιμήσεις
 • καθυστερήσεις που επηρεάζουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες
 • επιπλέον υπηρεσίες που παρέχετε για την κοινότητα
 • αν η επιχείρησή σας είναι προσωρινά κλειστή.

Οι ενημερώσεις θα εμφανίζονται στο Εταιρικό προφίλ σας στην Αναζήτηση και στους Χάρτες Google.

Σημαντικό: Ενδέχεται να ελέγξουμε την ποιότητα των αλλαγών σας πριν τις δημοσιεύσουμε.

Το Grow with Google παρέχει πόρους, συμβουλές και διαδικτυακή εκπαίδευση, για να σας βοηθά να διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας, να συνδέεστε με τους πελάτες και να εργάζεστε από οπουδήποτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

Για να βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες σας έχουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες:

1. Ενημερώστε το ωράριο λειτουργίας

Για επιχειρήσεις με μεταβολή του ωραρίου λειτουργίας: Αν έχει αλλάξει το ωράριο λειτουργίας σας, ενημερώστε τις ώρες κατά τις οποίες θα είστε ανοιχτά ή κλειστά. Οι ώρες λειτουργίας εμφανίζονται όταν ένας πελάτης μεταβαίνει στο Εταιρικό προφίλ σας, ώστε να γνωρίζει πότε ακριβώς μπορεί να επισκεφτεί την τοποθεσία σας. Εάν η επιχείρησή σας είναι ανοικτή και προσφέρει υπηρεσίες στον χώρο, χρησιμοποιήστε το κύριο ωράριο λειτουργίας, για να παραπέμψετε τους πελάτες στο ωράριο κατά το οποίο προσφέρετε υπηρεσίες στον χώρο. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε το ωράριο λειτουργίας.

Για προσωρινά κλειστές επιχειρήσεις: Αν η επιχείρησή σας δεν έχει κλείσει οριστικά, αλλά έχει σταματήσει προσωρινά να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που διαθέτει, επισημάνετε την επιχείρησή σας ως Προσωρινά κλειστή. Όταν η επιχείρησή σας αρχίσει ξανά να λειτουργεί πλήρως ή μερικώς, μπορείτε να επισημάνετε ξανά την επιχείρησή σας ως ανοιχτή.

Για επιχειρήσεις με ειδικό ωράριο λειτουργίας: Αν η επιχείρησή σας είναι ανοιχτή, αλλά έχει προσαρμοσμένες ώρες λειτουργίας για συγκεκριμένες ημέρες, ορίστε ειδικό ωράριο λειτουργίας (αντί να επισημάνετε την επιχείρησή σας ως προσωρινά κλειστή).  Μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε ειδικό ωράριο λειτουργίας.

Για επιχειρήσεις με περισσότερα ωράρια: Αν η επιχείρησή σας παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες με διαφορετικά ωράρια (π.χ. ώρες εξυπηρέτησης ηλικιωμένων, παράδοση, παραλαβή), μπορείτε να ορίσετε περισσότερα ωράρια αντί για ειδικό ωράριο λειτουργίας. Μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε περισσότερα ωράρια.
Για επιχειρήσεις που προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες: Εάν η επιχείρησή σας είναι ανοικτή, αλλά δεν προσφέρει υπηρεσίες στον χώρο όπου συναντάτε αυτοπροσώπως έναν πελάτη, αφήστε το ωράριο λειτουργίας κενό. Περιλαμβάνεται η περίπτωση όπου η επιχείρησή σας προσφέρει μόνο διαδικτυακές υπηρεσίες. Μπορείτε να ορίσετε το ωράριο λειτουργίας για διαδικτυακές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το πεδίο Ωράριο λειτουργίας στο διαδίκτυο της ενότητας Περισσότερα ωράρια, στην καρτέλα Πληροφορίες.
2 [Food and retail] Χρησιμοποιήστε χαρακτηριστικά, για να επισημάνετε διαθέσιμες επιλογές υπηρεσιών

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και λιανικής πώλησης έχουν χαρακτηριστικά στην κορυφή των Εταιρικών προφίλ τους, ώστε οι πελάτες να ενημερώνονται σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επιλογές Φαγητό στο χώρο, Παραλαβή και Παράδοση. Αυτές οι νέες πληροφορίες θα εμφανίζονται σε ευδιάκριτο σημείο στο Εταιρικό προφίλ σας, όταν οι πελάτες αναζητούν την επιχείρησή σας στους Χάρτες Google και στην Αναζήτηση Google. Τα υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά φέρουν το σύμβολο "✓" και τα μη υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά το σύμβολο "X".

Μάθετε περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένες προτάσεις για επιχειρήσεις εστίασης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένες προτάσεις για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.

Συμβουλή: Αν μια επιχείρηση έχει επισημανθεί ως προσωρινά κλειστή, αυτά τα χαρακτηριστικά —τα οποία επισημαίνονται με το σύμβολο "✓" ή "X" στο πλαίσιο πληροφοριών— δεν θα εμφανίζονται στην Αναζήτηση και στους Χάρτες Google. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν επιλογές παραλαβής ή παράδοσης δεν θα πρέπει να επισημαίνουν την επιχείρηση ως προσωρινά κλειστή.
3. [Services] Χρησιμοποιήστε χαρακτηριστικά, για να επισημάνετε επιλογές διαθέσιμων υπηρεσιών στο διαδίκτυο
Προσθέσαμε ένα χαρακτηριστικό, για να βοηθήσουμε τους χρήστες να ανακαλύψουν επιχειρήσεις υπηρεσιών κατ' οίκον, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο λόγω του COVID-19.
Σημαντικό: Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρειάζονται φυσική λειτουργική παρουσία και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο στο διαδίκτυο δεν είναι κατάλληλες για την επαλήθευση των Εταιρικών προφίλ τους στο Google My Business. Αυτά τα χαρακτηριστικά βοηθούν τις επιχειρήσεις με φυσική παρουσία που προσφέρουν υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Επίσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν η επιχείρησή σας προσφέρει υπηρεσίες στον χώρο. Οι υπηρεσίες στον χώρο αναφέρονται σε υπηρεσίες που παρέχονται αυτοπροσώπως σε μια βιτρίνα ή στην τοποθεσία του πελάτη.
Αν υποδείξετε ότι η επιχείρησή σας προσφέρει μια διαδικτυακή υπηρεσία όπως μαθήματα, ραντεβού ή εκτιμήσεις, αυτό σημαίνει ότι παρέχετε τουλάχιστον μία υπηρεσία πλήρως απομακρυσμένα (π.χ. βίντεο στο διαδίκτυο) σε πραγματικό χρόνο, η οποία μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός πελάτη που αναζητά αυτήν την υπηρεσία.
 • Η διαδικτυακή διδασκαλία, οι εικονικές τάξεις και οι διαβουλεύσεις μέσω ζωντανής μετάδοσης βίντεο ή τηλεφώνου είναι κατάλληλες, εφόσον πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο.
 • Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ανεπαφική παράδοση ή που απαιτούν να επισκεφτείτε την τοποθεσία ενός πελάτη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, ακόμα και αν η κράτηση της υπηρεσίας γίνεται στο διαδίκτυο.
 • Μόνο τα εικονικά ραντεβού μέσω ζωντανού βίντεο πληρούν τις προϋποθέσεις. Η επιλογή να μπορούν πελάτες να κάνουν κράτηση στο διαδίκτυο για αυτοπροσώπως ραντεβού δεν πληροί τις προϋποθέσεις. 

Όταν υποδεικνύετε ότι παρέχετε μια υπηρεσία στο διαδίκτυο, το Εταιρικό προφίλ σας θα εμφανίζει με υψηλή ορατότητα μαθήματα, ραντεβού ή εκτιμήσεις στο διαδίκτυο που υποστηρίζονται με ένα σύμβολο ✓.

Συμβουλή: Τα χαρακτηριστικά στο διαδίκτυο δεν εμφανίζονται, όταν μια επιχείρηση έχει επισημανθεί ως προσωρινά κλειστή.

Για να ορίσετε το χαρακτηριστικό υπηρεσίας στο διαδίκτυο και να προσθέσετε έναν σύνδεσμο για τον προγραμματισμό μαθημάτων, ραντεβού ή εκτιμήσεων στο διαδίκτυο:

 1. Σε υπολογιστή, συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχική σελίδα.
 3. Μεταβείτε στην κάρτα του πίνακα ελέγχου "Μείνετε σε επαφή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19" και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημερώστε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών σας.
 4. Απαντήστε στις ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.
 5. Προαιρετικά: Καταχωρίστε ένα URL όπου οι καταναλωτές μπορούν να προγραμματίσουν υπηρεσίες στο διαδίκτυο με την επιχείρησή σας.

Για να ενημερώσετε το URL που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές, προκειμένου να προγραμματίζουν τις υπηρεσίες στο διαδίκτυο, επιστρέψτε στην κάρτα του πίνακα ελέγχου "Μείνετε σε επαφή κατά τη διάρκεια του COVID-19" ή αλλάξτε το URL ραντεβού στη σελίδα πληροφοριών. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χαρακτηριστικό από τη σελίδα πληροφοριών στο εταιρικό προφίλ σας.

Συμβουλή: Οι διαχειριστές ιστοτόπων ενδέχεται να ορίσουν τα χαρακτηριστικά υπηρεσιών στο διαδίκτυο, αλλά δεν έχουν δικαιώματα να ορίσουν ένα URL υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Μόνο οι κάτοχοι και οι διαχειριστές προφίλ μπορούν να ορίσουν ένα URL υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

 Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε χαρακτηριστικά.

4. [Τρόφιμα, λιανική πώληση, υπηρεσίες] Επισήμανση μέτρων ασφαλείας και απαιτήσεων πελατών με χαρακτηριστικά

Χρησιμοποιήστε χαρακτηριστικά, για να ενημερώσετε τους πελάτες σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η επιχείρησή σας. Στα χαρακτηριστικά υγιεινής και ασφάλειας περιλαμβάνονται τα εξής:

Πελάτες

 • Απαιτείται χρήση μάσκας
 • Απαιτείται έλεγχος θερμοκρασίας
 • Απαιτείται ραντεβού
 • Απαιτούνται κρατήσεις
 • Διαχωριστικά προστασίας στα ταμεία
 • Απολύμανση επιφανειών μεταξύ των επισκέψεων

Προσωπικό

 • Το προσωπικό φοράει μάσκα
 • Το προσωπικό υποβάλλεται σε ελέγχους θερμοκρασίας

Μάθετε σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ή επεξεργασίας των χαρακτηριστικών επιχείρησης.

5. Προσθήκη ανάρτησης ενημέρωσης COVID-19 στο προφίλ σας
Σημαντικό:  Οι αναρτήσεις που περιλαμβάνουν αριθμό τηλεφώνου ενδέχεται να απορριφθούν.

Χρησιμοποιήστε τον νέο τύπο ανάρτησης COVID-19, για να μοιραστείτε πιο λεπτομερείς και έγκαιρες ενημερώσεις σχετικά με το τι συμβαίνει στην επιχείρησή σας. Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες σχετικά με:

 • Κλείσιμο ή μειωμένο ωράριο λειτουργίας
 • Πρακτικές όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή
 • διαθεσιμότητα δωροκαρτών για την υποστήριξη της επιχείρησής σας
 • διαδικτυακά μαθήματα και επισκέψεις.

Οι αναρτήσεις ενημέρωσης COVID-19 εμφανίζονται σε εμφανές σημείο στο προφίλ σας και μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τους πελάτες σας. Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια ανάρτηση ενημέρωσης σχετικά με τον COVID-19.

6. Σύνδεση με τους πελάτες σας

Κατεβάστε την εφαρμογή Google My Business και ενεργοποιήστε την ανταλλαγή μηνυμάτων ως έναν τρόπο να βοηθήσετε τους πελάτες σας να επικοινωνήσουν μαζί σας. Αν οι πελάτες σας δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας τηλεφωνικά ή μετά το ωράριο λειτουργίας, η ανταλλαγή μηνυμάτων μπορεί να τους βοηθήσει να έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ανταλλαγή μηνυμάτων στην εφαρμογή Google My Business.

Συμβουλή: Συντάξτε ένα αυτόματο μήνυμα υποδοχής, για να ενημερώσετε τους πελάτες σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησής σας.

7. Επεξεργασία περιγραφής επιχείρησης

Σημαντικό:  Οι αναρτήσεις που περιλαμβάνουν αριθμό τηλεφώνου ενδέχεται να απορριφθούν.

Χρησιμοποιήστε την περιγραφή της επιχείρησής σας, για να μοιραστείτε πληροφορίες για την επιχείρησή σας όπως:

 • Αν η επιχείρησή σας διαθέτει μόνο υπηρεσίες φαγητού σε πακέτο ή παράδοση
 • Επιπλέον υπηρεσίες που παρέχετε στην κοινότητα
 • Αν σημειώνονται καθυστερήσεις στις υπηρεσίες της επιχείρησής σας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία της περιγραφής της επιχείρησής σας.

8. Δήλωση αποποίησης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας και τις υπηρεσίες

Προς το παρόν, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια δήλωση αποποίησης στο προφίλ τους, ώστε να ενημερώνουν τους πελάτες ότι οι πληροφορίες επιχείρησης μπορεί να μην είναι ενημερωμένες.

Οι επαληθευμένες επιχειρήσεις μπορούν να καταργήσουν αυτήν τη δήλωση αποποίησης, όταν ενημερώσουν το πρόσφατο ειδικό ωράριο λειτουργίας. Η δήλωση αποποίησης δεν θα εμφανίζεται, αν δεν έχετε ορίσει ωράριο λειτουργίας για την επιχείρησή σας ή αν την επισημάνετε ως προσωρινά κλειστή. Αν επισημάνετε την επιχείρησή σας ως προσωρινά κλειστή, δεν θα εμφανίζονται στο προφίλ σας χαρακτηριστικά που δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι προσφέρετε φαγητό σε πακέτο ή με παράδοση στο σπίτι.
9. Προτάσεις για παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, όπως γιατροί, θεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Google My Business, ώστε να διεκδικήσουν και να διαχειριστούν τις πληροφορίες του ιατρείου ή του γραφείου τους. Μπορείτε να προσθέσετε λεπτομέρειες σχετικά με υπηρεσίες όπως η τηλεϊατρική και να εξατομικεύσετε τα Εταιρικά προφίλ σας στην Αναζήτηση και στους Χάρτες Google.
Υπάρχει επίσης σύνδεσμος πληροφοριών COVID-19 για παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να συνδέσουν τη σελίδα πληροφοριών COVID-19 του ιδρύματός τους, για να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις πρακτικές του ιδρύματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται πληροφορίες εξέτασης για τον COVID-19, περιορισμένες ώρες επισκεπτηρίου, γραμμή επικοινωνίας για τον COVID-19 ή/και αν πραγματοποιούνται ακόμη επισκέψεις και ραντεβού αυτοπροσώπως.
Σημαντικό: Ο σύνδεσμος πληροφοριών COVID-19 διατίθεται στις ΗΠΑ και εμφανίζεται μόνο σε κινητά.
10. Προτάσεις για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων
Αν το ξενοδοχείο σας επηρεάζεται από την πανδημία COVID-19, ενημερώστε το Εταιρικό προφίλ σας στην Google, για να παρέχετε τις πιο ακριβείς πληροφορίες στους πελάτες σας.
Μπορείτε να παρουσιάσετε συγκεκριμένες παροχές και πληροφορίες στο Εταιρικό προφίλ σας, όπως δωρεάν διαμονή ή διαμονή με έκπτωση για τα άτομα που εργάζονται για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Για να παρουσιάσετε αυτές τις πληροφορίες, επιλέξτε το χαρακτηριστικό στο Εταιρικό προφίλ σας.
11. Ενημέρωση για τη νέα κανονικότητα με τη βοήθεια της Google

Προσωρινό κλείσιμο

Μπορείτε πλέον να επισημάνετε την επιχείρησή σας ως Προσωρινά κλειστή στο Google. Η Google βασίζεται και σε αξιόπιστες πηγές δεδομένων, στις περιπτώσεις που αυτές είναι διαθέσιμες, για την επισήμανση ορισμένων τύπων μερών ως προσωρινά κλειστών στην Αναζήτηση Google και στους Χάρτες Google.

Συμβουλή: Τα χαρακτηριστικά για επιχειρήσεις εστίασης και λιανικής πώλησης δεν θα εμφανίζονται στην Αναζήτηση και στους Χάρτες Google, αν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν επισημανθεί ως προσωρινά κλειστές. Αν η επιχείρησή σας εξακολουθεί να προσφέρει παραλαβή σε πακέτο ή κάνετε παραδόσεις, δεν θα πρέπει να την επισημάνετε ως προσωρινά κλειστή.

Αν επισημάνετε μια επιχείρηση ως προσωρινά κλειστή, διασφαλίζετε ότι όταν οι πελάτες αναζητούν την επιχείρηση με το όνομά της θα δουν την επισήμανση και θα καταλάβουν ότι είναι κλειστή προσωρινά. Αυτό μπορεί να αποτρέψει περιπτώσεις όπου οι χρήστες επισκέπτονται μια επιχείρηση και απογοητεύονται όταν ανακαλύπτουν ότι είναι κλειστή.

Οι επιχειρήσεις που είναι προσωρινά κλειστές μπορεί να κατατάσσονται μετά τις ανοικτές επιχειρήσεις όσον αφορά τα ευρεία ερωτήματα. Αυτή η κατάταξη δεν πραγματοποιείται για πιο συγκεκριμένα ερωτήματα, καθώς και ερωτήματα για συγκεκριμένη επιχείρηση ή για ερωτήματα όπου υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που είναι προσωρινά κλειστές και πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.

Από πού λαμβάνει η Google αυτές τις πληροφορίες;

Βασιζόμαστε στην ενημέρωση που λαμβάνουμε από επίσημες αρχές σχετικά με την παύση δραστηριοτήτων στην εκάστοτε περιοχή. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από πολλά είδη αξιόπιστων πηγών δεδομένων, στα οποία περιλαμβάνονται επίσημες εθνικές, κρατικές/περιφερειακές και τοπικές αρχές, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.

Ποιες κατηγορίες μερών καλύπτονται εδώ;

Όλες οι κατηγορίες μερών, τα οποία μαθαίνουμε από αξιόπιστες πηγές ότι είναι προσωρινά κλειστά. Για παράδειγμα, τα σχολεία είναι συνηθισμένο παράδειγμα τύπου μέρους που μπορεί να αναφέρεται ως προσωρινά κλειστά. Άλλοι πιθανοί τύποι μερών τα οποία μπορεί να επισημάνει μια έγκυρη πηγή δεδομένων ως προσωρινά κλειστά ενδεχομένως να περιλαμβάνουν μουσεία, γυμναστήρια και καταστήματα.

Πώς μπορεί κάποιος να ζητήσει μια ενημέρωση και πόσο γρήγορα θα πραγματοποιηθεί αυτή;

Ένας κάτοχος επιχείρησης με λογαριασμό Google My Business μπορεί να ενημερώσει απευθείας την κατάσταση «Προσωρινά κλειστά», ώστε να ανοίξει ξανά η επιχείρησή και να εφαρμοστεί άμεσα αυτή η αλλαγή.

Πώς σκοπεύετε να καταργήσετε την κατάσταση προσωρινού κλεισίματος;

Το εκάστοτε προσωρινό κλείσιμο μπορεί να καταργηθεί με διάφορους τρόπους. Οι κάτοχοι λογαριασμού GMB μπορούν να ανοίξουν ξανά τις καταχωρίσεις των επιχειρήσεών τους μέσω του GMB, με άμεση εφαρμογή της αλλαγής. Επιπλέον, οποιοσδήποτε μπορεί να αναφέρει ότι ένα μέρος έχει ανοίξει ξανά μέσω της ροής Πρόταση τροποποίησης, με τις αναφορές να παρακολουθούνται και να ελέγχονται πριν από την εφαρμογή του ανοίγματος. Επιπλέον, η Google χρησιμοποιεί αξιόπιστες πληροφορίες από κυβερνήσεις για την κατάργηση μαζικών καταστάσεων προσωρινού κλεισίματος καταχωρίσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες οι κρατικές αρχές έχουν δώσει εντολή για εκ νέου άνοιγμα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να επισημάνετε ξανά την επιχείρησή σας ως ανοιχτή.

Σχετικά άρθρα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας