Khắc phục Trang doanh nghiệp bị vô hiệu hóa

Chúng tôi có thể vô hiệu hóa những Trang doanh nghiệp và tài khoản người dùng vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi. Xem các nguyên tắc của chúng tôi. Mọi người không thể truy cập vào các trang doanh nghiệp đã bị vô hiệu hóa.

Khắc phục một trang doanh nghiệp bị vô hiệu hóa

  1. Xem lại nguyên tắc trình bày thông tin doanh nghiệp trên Google.
  2. Đăng nhập để quản lý Trang doanh nghiệp của bạn. Hãy đảm bảo trang doanh nghiệp của bạn tuân thủ nguyên tắc đó.
  3. Khi trang doanh nghiệp của bạn đã tuân thủ nguyên tắc, bạn có thể yêu cầu khôi phục.

Khiếu nại một yêu cầu bị từ chối

Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối do nhầm lẫn, chúng tôi có thể giúp xác minh việc bạn có đủ điều kiện hay không.

  • Cung cấp ảnh chụp mặt tiền cửa hàng thực tế.
  • Tóm tắt hoạt động kinh doanh của bạn.

Khắc phục các vấn đề với một trang doanh nghiệp đã được khôi phục

Nếu bạn gặp vấn đề với trang doanh nghiệp đã được khôi phục, hãy chia sẻ vấn đề đó với chúng tôi thông qua biểu mẫu khôi phục. Chúng tôi sẽ điều tra.

Tìm hiểu về thời gian phản hồi

  • Chúng tôi sẽ xem xét, điều tra và giải quyết hầu hết các vấn đề trong vòng 3 ngày làm việc. 
  • Nếu đã quá 3 ngày làm việc kể từ ngày bạn gửi yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ điều tra những vấn đề đó cho bạn.

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
99729
false
false
false