Poprawianie wyłączonych profili firm

Regularnie sprawdzamy profile firm i konta użytkowników pod kątem naruszenia naszych zasad dotyczących treści i zachowania użytkowników. Jeśli profil nie jest zgodny z naszymi wytycznymi, wyłączamy go, co oznacza, że nie będzie on już dostępny publicznie.

Poprawianie wyłączonego profilu

  1. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi Google Moja Firma.
  2. Zaloguj się w Google Moja Firma, a następnie sprawdź profil i dostosuj go tak, by był zgodny z wytycznymi.
  3. Kiedy lokalizacje będą zgodne z naszymi wytycznymi, możesz poprosić o ich przywrócenie.
Nie mam jeszcze odpowiedzi na przesłaną prośbę o przywrócenie profilu
Większość zgłoszeń analizujemy, weryfikujemy i rozpatrujemy w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli od przesłania prośby o przywrócenie konta minęły ponad 3 dni robocze, skontaktuj się z nami. Przyjrzymy się tej sprawie.
Moja prośba o przywrócenie konta została odrzucona, ale uważam, że moja firma spełnia wymagania
Jeśli uważasz, że Twoja prośba o przywrócenie konta została niesłusznie odrzucona, skontaktuj się z nami i podaj uzasadnienie, które pomoże nam zweryfikować, czy Twoja firma spełnia nasze wymagania. Jeśli to możliwe, dołącz zdjęcia witryny i podsumowanie działalności firmy, abyśmy mogli przekazać tę sprawę dalej.
Mój profil został już przywrócony, ale nadal mam pytania lub wątpliwości

Nie możemy podać konkretnych powodów, dla których profil Twojej firmy może zostać wyłączony. Jeśli po przywróceniu profilu nadal masz związane z tym wątpliwości lub problemy, skontaktuj się z nami i podaj więcej informacji. Pozwoli nam to dokładniej zbadać tę sprawę.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem