ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google My Business

แก้ไขล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2020

หากต้องการใช้ Google My Business หรือบริการใดๆ สำหรับธุรกิจที่อ้างสิทธิ์ของ Google My Business (“บริการของ Google My Business”) คุณต้องยอมรับ (1) ข้อกำหนดในการให้บริการของ Googleและ (2) ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google My Business เหล่านี้ (“ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Google My Business”) 

โปรดอ่านเอกสารแต่ละฉบับเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เอกสารเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วเรียกว่า “ข้อกำหนด” ข้อกำหนดจะระบุสิ่งที่คุณคาดหวังจากเราได้เมื่อคุณใช้บริการของ Google My Business และสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้รับจากคุณ 

หากข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Google My Business เหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Google My Business เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับบริการของ Google My Business 

สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ

คุณต้องรับผิดชอบต่อธุรกิจที่แสดงอยู่ในข้อมูลธุรกิจ ซึ่งหมายความว่านอกเหนือจากการดำเนินการตามหลักปฏิบัติพื้นฐานในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google แล้ว คุณยังต้องทำสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้บริการของ Google My Business

  • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติแนะนำในอุตสาหกรรมเมื่อโปรโมตและดำเนินธุรกิจ รวมถึงการได้รับใบอนุญาตและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • ตรวจสอบว่าเนื้อหาถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์
  • จัดเตรียมข้อจำกัดความรับผิด คำเตือน และประกาศที่กำหนดทั้งหมด (หรือหากคุณใช้ข้อมูลที่ Google จัดเตรียมไว้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นพอเพียงสำหรับธุรกิจ) และ
  • ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ที่ใช้บังคับกับบริการของ Google My Business
     

เข้าถึงเนื้อหา

คุณจะยังคงมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาในบริการของ Google My Business ได้ตามฟังก์ชันการทำงานที่อธิบายไว้ที่นี่ คุณดาวน์โหลดสำเนาเนื้อหาได้ทุกเมื่อ

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าคุณจะอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลได้อย่างไร

อายุและความสัมพันธ์

คุณจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศของคุณ (หรือมีอายุมากกว่า 18 ปี แล้วแต่ว่าอายุใดจะมากกว่า) จึงจะใช้บริการของ Google My Business ได้

นอกจากนี้ คุณต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่แสดงอยู่ในข้อมูลธุรกิจ ("ข้อมูลธุรกิจ") หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตซึ่งทำข้อตกลงผูกพันกับบุคคลอื่นๆ ในนามของธุรกิจนั้นได้

การทำข้อตกลงผูกพันกับบุคคลอื่นๆ

คุณจะต้องทำข้อตกลงผูกพันกับผู้ใช้รายใดก็ตามที่จัดการหรือรับสิทธิ์เป็นเจ้าของข้อมูลธุรกิจให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการหรือเจ้าของ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

หากเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสาระสำคัญ เราจะประกาศแจ้งล่วงหน้าให้คุณทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

การเข้าถึงโดย Google

หากคุณอนุญาตให้เราดำเนินการดังกล่าว เราอาจเข้าถึงบัญชีเพื่อช่วยคุณจัดการข้อมูลธุรกิจและบัญชี

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตนี้ครอบคลุมข้อมูลธุรกิจพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณระบุไว้ในข้อมูลธุรกิจ หากข้อมูลนั้นได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

คุณให้สิทธิ์อนุญาตแบบถาวร (ตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ไม่มีการเรียกคืน ใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีค่าสิทธิ์ต่อเนื่อง และไม่จำกัดเฉพาะแก่ Google ในการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข แปล เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย และสร้างผลงานลอกเลียนแบบข้อมูลธุรกิจพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณระบุในข้อมูลธุรกิจ (เช่น ชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ หมวดหมู่ เวลาทำการ และเว็บไซต์ของธุรกิจนั้น) 

คุณยังให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้บริการของ Google รายอื่นๆ ในการเข้าถึงและใช้ รวมถึงสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ที่เกี่ยวข้อง 

Google ได้รับสิทธิ์อนุญาตในเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณระบุไว้ในข้อมูลธุรกิจ (เช่น รูปภาพธุรกิจ) ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

ผลิตภัณฑ์/บริการอื่นๆ

คุณอาจได้รับอนุญาตให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์/บริการอื่นๆ ภายในบัญชี ผลิตภัณฑ์/บริการเหล่านี้อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายของตัวผลิตภัณฑ์/บริการแยกต่างหาก ซึ่งจะจัดให้การบริการแก่คุณ

การระงับข้อพิพาท

หากคุณเป็นผู้ใช้แบบธุรกิจที่อยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณอาจขอใช้สื่อกลางเพื่อแก้ไขข้อพิพาทภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อกลางที่เราพร้อมเจรจาด้วย และวิธีการเกี่ยวกับวิธี ร้องขอสื่อกลางได้ที่นี่ การใช้สื่อกลางเป็นไปตามความสมัครใจ ทั้งคุณและ Google ไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อพิพาทผ่านสื่อกลาง เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้

การดำเนินการในกรณีที่เกิดปัญหา

ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อให้ข้อกำหนดสิ้นสุด เราจะประกาศแจ้งล่วงหน้าให้ทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

คำถามหรือข้อร้องเรียน

หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของ Google My Business โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ หรือติดต่อเรา หากคุณเชื่อว่าการเข้าถึงบริการของ Google My Business ถูกระงับหรือสิ้นสุดลงเนื่องจากข้อผิดพลาด คุณมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้

เนื้อหา

แม้ว่า Google จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลธุรกิจหรือธุรกิจที่แสดงอยู่ในข้อมูลธุรกิจ แต่เมื่อคุณอ้างสิทธิ์แล้ว คุณเข้าใจว่าเรามีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่จะดูแลเนื้อหาที่คุณได้จัดหาไว้ในข้อมูลธุรกิจที่ใช้บริการของ Google My Business 

เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลธุรกิจนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ มีความเกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้รายละเอียดธุรกิจที่แสดงใน Google มีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับคุณและผู้ใช้ของเรา ซึ่งหมายความว่าเราอาจเลือกที่จะไม่แสดงเนื้อหาในบางครั้ง (ช่น หากมีสัญญาณที่เชื่อถือได้ที่ระบุว่าเนื้อหาไม่ถูกต้อง) หรือเราอาจเลือกแสดงแต่เวอร์ชันเนื้อหาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว หรืออาจเลือกแสดงเนื้อหาจากแหล่งอื่นแทนเนื้อหาของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google แสดงแหล่งที่มาและแสดงข้อมูลในข้อมูลธุรกิจในพื้นที่

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
99729
false