Google uzņēmuma profila pakalpojumu sniegšanas papildu noteikumi

Pēdējās izmaiņas: 2021. gada 4. novembris

Lai izmantotu Google uzņēmuma profilu vai visus ar to saistītos pakalpojumus, funkcijas un funkcionalitāti (“Google uzņēmuma profila pakalpojumi”), jums ir jāpiekrīt 1) Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un 2) šiem uzņēmuma profila pakalpojumu sniegšanas papildu noteikumiem (“Google uzņēmuma profila papildu noteikumi”).

Lūdzu, rūpīgi izlasiet katru no šiem dokumentiem. Kopā šie dokumenti tiek saukti par “Noteikumiem”. Tajos ir noteikts, ko varat gaidīt no mums, izmantojot Uzņēmuma profila pakalpojumus, un ko mēs gaidām no jums.

Ja šie Google uzņēmuma profila papildu noteikumi ir pretrunā ar Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Uzņēmuma profila pakalpojumus regulē šie Uzņēmuma profila papildu noteikumi.

Ko mēs gaidām no jums

Jūs esat atbildīgs par jūsu profilā (jūsu “Uzņēmuma profils”) norādīto organizāciju. Tas nozīmē, ka papildus pamata noteikumiem, kas izklāstīti Google pakalpojumu sniegšanas noteikumos, jums, izmantojot Uzņēmuma profila pakalpojumus, ir:

  • jāievēro visi piemērojamie tiesību akti un nozares paraugprakse, kad reklamējat savu organizāciju un darbojaties tās vārdā, tostarp jums ir jāiegūst visas atbilstošās licences un apstiprinājumi;
  • jānodrošina sava satura pareizība, aktualitāte un pilnīgums;
  • jānodrošina visas nepieciešamās atrunas, brīdinājumi un paziņojumi (vai, ja paļaujaties uz tiem, ko nodrošina Google, jāpārliecinās par to atbilstību jūsu organizācijai);
  • jāievēro šīs politikas, kas attiecas uz Uzņēmuma profila pakalpojumiem.

Jūsu un cita satura regulēšana Uzņēmuma profilā

Google neatbild par jūsu Uzņēmuma profilu vai jūsu profilā norādīto organizāciju. Taču, kad esat pieprasījis šī profila īpašumtiesības, jūs apzināties, ka mums ir tiesības (bet ne pienākums) regulēt saturu, ko nodrošināt, izmantojot Uzņēmuma profila pakalpojumus.

Mēs nepārtraukti cenšamies nodrošināt, lai informācija jūsu Uzņēmuma profilā būtu pilnīga, atbilstoša un aktuāla, tā gādājot, ka Google tīklā norādītā informācija par uzņēmumu ir pēc iespējas noderīgāka jums un mūsu lietotājiem. Tas nozīmē, ka reizēm mēs varam izvēlēties nerādīt jūsu nodrošināto saturu (piemēram, ja uzticami signāli liecina, ka jūsu saturs nav precīzs). Mēs varam arī izvēlēties jūsu satura vietā rādīt jūsu satura rediģētu versiju vai saturu no alternatīva avota. Uzziniet vairāk par to, kā Google iegūst un parāda informāciju uzņēmumu profilos.

Jūsu piekļuve savam saturam

Jūs saglabājat piekļuvi savam saturam Uzņēmuma profila pakalpojumos saskaņā ar šeit norādīto funkcionalitāti. Jebkurā laikā varat lejupielādēt sava satura kopiju.

Ir ieteicams izlasīt mūsu konfidencialitātes politiku (kaut arī tā neietilpst šajos Noteikumos), lai labāk izprastu, kā varat atjaunināt, pārvaldīt, eksportēt un izdzēst savu informāciju.

Google piekļuve jūsu kontam

Ja sniedzat mums attiecīgu pilnvarojumu, mēs varam piekļūt jūsu kontam, lai palīdzētu pārvaldīt jūsu Uzņēmuma profilu un kontu.

Saistība

Jums ir jābūt jūsu profilā norādītās organizācijas īpašniekam vai pilnvarotam pārstāvim, kas var citiem noteikt saistības šīs organizācijas vārdā.

Saistību noteikšana citām personām

Jums šo Noteikumu izpilde ir jānosaka par saistošu ikvienam lietotājam, kas pārvalda jūsu Uzņēmuma profilu vai ir tā turpmākais īpašnieks, pirms iestatāt attiecīgo lietotāju par pārvaldnieku vai īpašnieku.

Noteikumu izmaiņas

Noteikumu būtisku izmaiņu gadījumā mēs par to jūs informēsim vismaz 15 dienas iepriekš, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti.

Licence

Šī licence attiecas uz Uzņēmuma profila pamatinformāciju, ko sniedzat par savu organizāciju, ja šo informāciju aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības.

Jūs piešķirat uzņēmumam Google pastāvīgu (t.i., kamēr vien šo informāciju aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības), neatsaucamu, globālu, bezatlīdzības un neekskluzīvu licenci pavairot, adaptēt, pārveidot, tulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski atveidot un izplatīt pamatinformāciju par jūsu organizāciju, ko esat norādījis savā Uzņēmuma profilā (piemēram, organizācijas nosaukumu, atrašanās vietu, tālruņa numuru, kategoriju, darbalaiku un vietni), kā arī radīt atvasinātus darbus no šīs informācijas.

Jūs arī piešķirat tiesības citiem Google pakalpojumu lietotājiem piekļūt šai informācijai un izmantot (tostarp rediģēt) to atbilstoši piemērojamajiem Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Licence, kas attiecas uz visu pārējo saturu, ko nodrošināt savā profilā (piemēram, uz uzņēmuma fotoattēliem), uzņēmumam Google tiek piešķirta saskaņā ar Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Citi produkti un pakalpojumi

Kontā jums var tikt piešķirta piekļuve citiem produktiem un pakalpojumiem. Uz šiem produktiem un pakalpojumiem var attiekties atsevišķi noteikumi un politikas, kas jums būs pieejamas.

Strīdu izšķiršana

Ja esat komerclietotājs un atrodaties ES vai Apvienotajā Karalistē, varat arī izmantot starpniecību, lai risinātu strīdus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Detalizētāku informāciju par starpniekiem, ar kuriem mēs labprāt sadarbojamies, un norādījumus par to, kā pieprasīt starpniecību, skatiet šeit. Starpniecība ir brīvprātīga, un ne jums, ne uzņēmumam Google nav pienākuma risināt strīdus ar starpniecības palīdzību (izņemot piemērojamajos tiesību aktos norādītajos gadījumos).

Rīcība problēmu gadījumā

Pirms Noteikumu darbības pārtraukšanas mēs jūs par to informēsim vismaz 30 dienas iepriekš, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti.

Jautājumi vai sūdzības

Ja jums ir kādi jautājumi vai sūdzības par Uzņēmuma profila pakalpojumiem, varat apmeklēt mūsu palīdzības centru, kā arī varat sazināties ar mums. Ja uzskatāt, ka jūsu piekļuve Uzņēmuma profila pakalpojumiem ir apturēta vai pārtraukta kļūdas dēļ, varat iesniegt apelāciju.

Saistītie resursi

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
99729
false