Đăng ký G Suite thông qua Google Doanh nghiệp của tôi

Bạn có thể đăng ký G Suite thông qua tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Sau khi tham gia G Suite, doanh nghiệp của bạn sẽ có quyền sử dụng các công cụ kỹ thuật số của Google như địa chỉ email chuyên nghiệp, lịch dùng chung và nhiều công cụ khác giúp cho việc cộng tác trong nhóm trở nên dễ dàng hơn.

Ai có thể đăng ký?

Bạn có thể đăng ký G Suite thông qua tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi nếu quảng cáo G Suite hiển thị trong tài khoản đó. Nếu quảng cáo không hiển thị trong tài khoản của bạn, bạn vẫn có thể đăng ký G Suite qua quy trình thông thường.

Bạn có thể mua một miền hoặc sử dụng miền hiện có để kết nối tài khoản G Suite mới với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.

Lưu ý: Tài khoản G Suite mới tạo sẽ chỉ tự động kết nối với danh sách doanh nghiệp mà bạn đã sử dụng trong quá trình đăng ký. Nếu có nhiều danh sách, bạn có thể thêm địa chỉ email của tài khoản G Suite theo cách thủ công vào các danh sách với số lượng tùy ý trên trang cài đặt người dùng Google Doanh nghiệp của tôi.

Mua miền hoặc sử dụng miền hiện tại thông qua G Suite

  1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi trên máy tính.
  2. Chọn danh sách mà bạn muốn mua miền hoặc danh sách có miền hiện tại mà bạn muốn sử dụng.
  3. Bạn có thể bắt đầu quy trình đăng ký G Suite theo 2 cách:
    • Trong thẻ "Sử dụng email tùy chỉnh để trở nên nổi bật", nhấp vào Bắt đầu.
    • Trong menu ở bên trái, hãy nhấp vào Đăng ký tài khoản Gmail tùy chỉnh.
  4. Thực hiện theo quy trình đăng ký G Suite trên màn hình để hoàn tất việc kết nối tài khoản G Suite với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý miền cho trang web Google Doanh nghiệp của tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?