Tìm hiểu về lời nhắc và thông báo cho người có thể là chủ một doanh nghiệp

Nếu Google dự đoán rằng bạn có thể là chủ sở hữu hoặc người quản lý của một doanh nghiệp, lời nhắc sẽ xuất hiện trong Hồ sơ doanh nghiệp trên Tìm kiếm hoặc Maps. Lời nhắc sẽ hỏi xem bạn có sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp hay không.

Cách hoạt động của lời nhắc

Google sử dụng nhiều tín hiệu từ hoạt động trực tuyến của người dùng để quyết định có hiện lời nhắc hay không. Các tín hiệu giúp Google dự đoán liệu ai đó có thể là chủ sở hữu/người quản lý của một doanh nghiệp hay không hoặc liệu họ có liên quan đến một doanh nghiệp cụ thể chưa xác nhận quyền sở hữu hay không.

 Lưu ý quan trọng: Hiện tại, các tùy chọn cài đặt Cá nhân hóa cho doanh nghiệp trên Tài khoản Google không ảnh hưởng đến trải nghiệm này.

Quản lý lời nhắc

 • Nếu bạn sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp, hãy nhấp vào hoặc Có, tiếp tục, rồi đăng ký Google Doanh nghiệp của tôi.
 • Nếu bạn không liên kết với một doanh nghiệp, hãy nhấp vào Không.
 • Để từ chối xem thông báo này trên tất cả các doanh nghiệp, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menu hoặc Xem thông tin trang web sau đóNgừng xem câu hỏi này.

Google sử dụng nhiều tín hiệu từ hoạt động trực tuyến của người dùng để quyết định có hiện lời nhắc hay không. Các tín hiệu giúp Google dự đoán liệu ai đó có thể là chủ sở hữu/người quản lý của một doanh nghiệp hay không hoặc liệu họ có liên quan đến một doanh nghiệp cụ thể chưa xác nhận quyền sở hữu hay không.

Quản lý thông báo về danh sách doanh nghiệp trên ứng dụng Google Tìm kiếm

 1. Mở ứng dụng Google Tìm kiếm Google Tìm kiếm.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Thông báo.
 4. Cuộn đến "Danh sách doanh nghiệp".
  • Bật Danh sách doanh nghiệp.
  • Tắt Danh sách doanh nghiệp.

Giới thiệu về Google Doanh nghiệp của tôi

Bạn có thể giúp khách hàng tìm thấy doanh nghiệp của mình bằng cách quản lý thông tin của bạn trên Google Doanh nghiệp của tôi. Tìm hiểu cách đăng ký. Thông tin sẽ xuất hiện khi mọi người tìm kiếm doanh nghiệp của bạn trên Google Maps hoặc Tìm kiếm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?