Tìm hiểu về lời nhắc và thông báo cho người có thể là chủ một doanh nghiệp

Nếu Google dự đoán rằng bạn có thể là chủ sở hữu hoặc người quản lý của một doanh nghiệp, lời nhắc sẽ xuất hiện trong Hồ sơ doanh nghiệp trên Tìm kiếm hoặc Maps. Lời nhắc sẽ hỏi xem bạn có sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp hay không.

Cách hoạt động của lời nhắc

Google sử dụng nhiều tín hiệu từ hoạt động trực tuyến của người dùng để quyết định có hiện lời nhắc hay không. Các tín hiệu giúp Google dự đoán liệu ai đó có thể là chủ sở hữu/người quản lý của một doanh nghiệp hay không hoặc liệu họ có liên quan đến một doanh nghiệp cụ thể chưa xác nhận quyền sở hữu hay không.

 Lưu ý quan trọng: Hiện tại, các tùy chọn cài đặt Cá nhân hóa cho doanh nghiệp trên Tài khoản Google không ảnh hưởng đến trải nghiệm này.

Quản lý lời nhắc

Đôi khi, Google có thể hỏi xem bạn có sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp trên Tìm kiếm và Maps hay không. Khi xác nhận quyền sở hữu một doanh nghiệp trên Google, bạn có thể tìm thấy nhiều tính năng miễn phí hơn để giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như nhắn tin, Danh mục sản phẩm và nhiều tính năng khác. Xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp của bạn trên Google.

Chỉ trả lời "Có" cho các lời nhắc này nếu bạn liên kết với doanh nghiệp. Để từ chối xem thông báo này trên tất cả các doanh nghiệp, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menu hoặc Xem thông tin trang web  và sau đó Ngừng xem câu hỏi này.

Quản lý thông báo về danh sách doanh nghiệp trên ứng dụng Google Tìm kiếm
  1. Mở ứng dụng Google Tìm kiếm Google Tìm kiếm.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmvà sau đó Cài đặt.
  3. Nhấn vào Thông báo.
  4. Cuộn đến "Danh sách doanh nghiệp".
    • Bật Danh sách doanh nghiệp.
    • Tắt Danh sách doanh nghiệp.

Giới thiệu về Google Doanh nghiệp của tôi

Bạn có thể giúp khách hàng tìm thấy doanh nghiệp của mình bằng cách quản lý thông tin của bạn trên Google Doanh nghiệp của tôi. Tìm hiểu cách đăng ký. Thông tin sẽ xuất hiện khi mọi người tìm kiếm doanh nghiệp của bạn trên Google Maps hoặc Tìm kiếm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố