Właściciele i menedżerowie wizytówek

Są trzy rodzaje użytkowników wizytówek: właściciel, menedżer i menedżer lokalizacji. Gdy właściciele dodają użytkowników, umożliwiają im zarządzanie wizytówką, ale nie muszą podawać im swojego hasła. (Menedżerem ani właścicielem wizytówki nie może być Grupa dyskusyjna Google).

Właściciele: wizytówka może mieć kilku właścicieli, ale tylko jednego głównego właściciela. Właściciele i główni właściciele mają jednakowe uprawnienia, ale główny właściciel nie może usunąć siebie z wizytówki, dopóki nie przeniesie uprawnień głównego właściciela na innego użytkownika. Wszyscy właściciele mogą dodawać użytkowników i umożliwiać im zarządzanie wizytówką bez konieczności podawania im swojego hasła.

Menedżerowie: menedżerowie mają większość uprawnień właścicieli z wyjątkiem czynności wymagających szczególnego poziomu uprawnień (np. usuwania wizytówki lub zarządzania jej użytkownikami).

Menedżerowie lokalizacji: menedżerowie lokalizacji mają większość uprawnień menedżera, ale nie mogą edytować wszystkich informacji o firmie. Po zalogowaniu się w Google Moja Firma menedżer lokalizacji może poprosić o zmianę roli na menedżera wizytówki lub właściciela zweryfikowanej wizytówki. Właściciel wizytówki może zaakceptować lub odrzucić prośbę.

Zestawienie uprawnień poszczególnych rodzajów użytkowników znajdziesz w tej tabeli:

Uprawnienie Właściciel Menedżer Menedżer lokalizacji
Dodawanie i usuwanie użytkowników znacznik wyboru    
Usuwanie profili firmy znacznik wyboru    
Edytowanie wszystkich adresów URL  znacznik wyboru znacznik wyboru  
Akceptowanie wszystkich aktualizacji Google znacznik wyboru znacznik wyboru  
Włączanie i wyłączanie Rezerwacji znacznik wyboru znacznik wyboru  
Aktualizowanie określonych ustawień lokalizacji
  • Edytowanie nazwy, kategorii lub witryny
    powiązanej z lokalizacją
  • Oznaczanie lokalizacji jako zamkniętej
  • Tworzenie grup lokalizacji
znacznik wyboru znacznik wyboru  
Zarządzanie linkami do kont Google Ads znacznik wyboru znacznik wyboru  
Korzystanie z funkcji przesyłania wiadomości znacznik wyboru znacznik wyboru  
Dodawanie etykiet własnych, by ułatwić wyszukiwanie
określonych grup lokalizacji
znacznik wyboru znacznik wyboru  
Edytowanie atrybutów znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru
Edytowanie linku do zamawiania dostawy jedzenia znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru

Edytowanie podstawowych informacji o firmie (np. godzin pracy
i adresu)

znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru
Edytowanie numeru telefonu znacznik wyboru znacznik wyboru  
Edytowanie usług znacznik wyboru znacznik wyboru  
Tworzenie wpisów, zarządzanie nimi i publikowanie ich znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru
Dodawanie, usuwanie i edytowanie zdjęć na okładkę i dodatkowych zdjęć znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru
Dodawanie, usuwanie i edytowanie logo znacznik wyboru znacznik wyboru  
Odpowiadanie na opinie znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru
Pobieranie statystyk znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru

Link rejestracyjny dla menedżera lokalizacji

Link rejestracyjny dla menedżera lokalizacji możesz znaleźć w wyszukiwarce i Mapach Google w profilu firmy, która działa w ramach sieci i ma już właściciela. Menedżerami lokalizacji mogą zostać nowi użytkownicy po zarejestrowaniu się w usłudze Google Moja Firma, a także obecni użytkownicy próbujący uzyskać dostęp do profili, które działają w ramach sieci i mają już właścicieli. Właściciele franczyz i menedżerowie sklepów mogą skorzystać z linku rejestracyjnego, aby łatwo zarządzać profilami lokalizacji.

Aby upewnić się, że dane na profilu są prawidłowe, Google weryfikuje menedżerów lokalizacji. Właściciele nadal mogą zarządzać dostępem użytkowników na swoich kontach Google Moja Firma.

Po zalogowaniu się w Google Moja Firma menedżer lokalizacji może poprosić o zmianę swojej roli na menedżera profilu lub właściciela zweryfikowanej wizytówki. Właściciel profilu może zaakceptować lub odrzucić tę prośbę.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem