Bắt đầu sử dụng Trang doanh nghiệp cho khách sạn

Bắt đầu sử dụng Trang doanh nghiệp cho khách sạn

Vấn đề đã biết: Bạn không thể cập nhật các thuộc tính khách sạn thông qua tính năng tải bảng tính lên. Để cập nhật các thuộc tính khách sạn, hãy sử dụng API và trang tổng quan. Tìm hiểu thêm về API Trang doanh nghiệp.
Đây là bước 1 trong quy trình thiết lập Trang doanh nghiệp cho khách sạn.

Để đưa khách sạn của mình lên Google Tìm kiếm và Maps, bạn phải đăng ký một Trang doanh nghiệp trên Google.

Đăng ký nhiều trang doanh nghiệp
 1. Mở Trình quản lý Trang doanh nghiệp.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Quản lý ngay.
 3. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 4. Nhập tên khách sạn của bạn, rồi nhấp vào Tiếp theo.
  Lưu ý: Nếu đã xuất hiện trên Maps, khách sạn của bạn sẽ xuất hiện trong trình đơn thả xuống khi bạn đăng ký. Sau đó, bạn có thể chọn tên khách sạn của mình từ các đề xuất hiển thị khi bạn nhập thông tin. Hãy đảm bảo là bạn chỉ chọn đề xuất nếu tất cả thông tin đều khớp.
 5. Nhập địa chỉ của khách sạn và nhấp vào Tiếp theo. Nếu địa chỉ của bạn chưa được đánh dấu vị trí địa lý thì bạn cũng có thể được yêu cầu đặt một điểm đánh dấu vào vị trí của khách sạn trên bản đồ.
 6. Trong “Loại doanh nghiệp”, chọn một loại doanh nghiệp. Sau đó, hãy nhấp vào Tiếp theo.
  Lưu ý: Bạn cũng có thể tạo một danh mục cụ thể hơn (ví dụ: nhà nghỉ hoặc nhà nghỉ ven đường) nếu thích hợp.
 7. Nhập số điện thoại hoặc URL của trang web cho khách sạn của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Tiếp theo.
  Lưu ý: Nếu chưa có trang web, bạn có thể tạo một trang web thông qua Trang doanh nghiệp của mình sau khi thiết lập tài khoản.
 8. Để xác minh mối quan hệ của bạn với khách sạn, hãy nhấp vào Tiếp tục.
 9. Chọn một cách xác minh.
Đăng ký một trang doanh nghiệp

Nếu bạn muốn thêm một trang doanh nghiệp khác, hãy xem trang doanh nghiệp của bạn trên Google Tìm kiếm, rồi nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Thêm Trang doanh nghiệp mới.

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Google Maps.
 2. Bạn có thể thêm khách sạn của mình theo 3 cách:
 • Nhập địa chỉ khách sạn của bạn vào thanh tìm kiếm. Ở bên trái, hãy chọn Thêm doanh nghiệp của bạn trong Trang doanh nghiệp.
 • Nhấp chuột phải vào một vị trí bất kỳ trên bản đồ. Sau đó, hãy chọn Thêm doanh nghiệp của bạn.
 • Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menusau đó Thêm doanh nghiệp của bạn.
 1. Nhập tên khách sạn của bạn.
  • Lưu ý: Nếu đã xuất hiện trên Maps, khách sạn của bạn sẽ xuất hiện trong trình đơn thả xuống khi bạn đăng ký. Sau đó, bạn có thể chọn tên khách sạn của mình từ các đề xuất hiển thị khi bạn nhập thông tin. Hãy đảm bảo rằng bạn chỉ chọn đề xuất này nếu tất cả thông tin đều trùng khớp.
 2. Chọn một loại hình doanh nghiệp. Sau đó, hãy nhấp vào Tiếp theo.
  • Lưu ý: Bạn cũng có thể tạo một danh mục cụ thể hơn (ví dụ: nhà nghỉ hoặc nhà nghỉ ven đường) nếu thích hợp.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc đăng ký Trang doanh nghiệp.
 4. Chọn một cách xác minh.
Lưu ý: Bạn phải có quyền quản lý Trang doanh nghiệp của khách sạn mà bạn đang nhập thông tin. Nếu bạn không được uỷ quyền, hãy nhờ người có quyền quản lý trong tổ chức của bạn tiếp tục quy trình. Để xác minh vào một thời điểm khác, hãy chọn “Thử phương thức khác”, sau đó nhấp vào Để sau.

Xác minh và xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp

Để quản lý thông tin doanh nghiệp của khách sạn, bạn phải xác minh Trang doanh nghiệp của khách sạn. Tìm hiểu cách xác minh Trang doanh nghiệp trên Google.

Cách xác nhận quyền sở hữu một trang doanh nghiệp đã có trên Maps

Để quản lý một trang doanh nghiệp đã có trên Maps, bạn phải yêu cầu cấp quyền sở hữu.

Cách đổi mới thương hiệu khách sạn

Để đổi mới thương hiệu khách sạn, bạn phải đủ điều kiện đổi mới thương hiệu doanh nghiệp theo nguyên tắc trình bày thông tin doanh nghiệp. Nếu khách sạn của bạn gần đây đã được đổi mới thương hiệu, bạn có thể cập nhật tên doanh nghiệp của mình bằng cách chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp.

Doanh nghiệp của bạn có thể đủ điều kiện đổi thương hiệu nếu:

 • Bạn chỉ thay đổi một chút về tên khách sạn.
 • Bạn có nhiều Trang doanh nghiệp và tên doanh nghiệp đã thay đổi.

Nếu khách sạn của bạn đổi tên doanh nghiệp nhưng một vị trí chưa được đổi mới thương hiệu hoặc không đủ điều kiện để đổi mới thương hiệu, thì bạn có thể xóa Trang doanh nghiệp cũ. Sau đó, bạn có thể tạo một trang doanh nghiệp mới bằng tên doanh nghiệp mới.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
99729
false