Bắt đầu sử dụng Trang doanh nghiệp cho khách sạn

Giới thiệu về hướng dẫn cho khách sạn

Vấn đề đã biết: Bạn không thể cập nhật các thuộc tính khách sạn thông qua tính năng tải bảng tính lên. Để cập nhật các thuộc tính khách sạn, hãy sử dụng API và trang tổng quan. Tìm hiểu thêm về API Trang doanh nghiệp.

Trang doanh nghiệp giúp chủ sở hữu khách sạn quản lý thông tin doanh nghiệp của họ và tương tác với khách hàng tiềm năng. Hãy làm theo hướng dẫn triển khai này để xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp của bạn trên Google và tương tác với khách hàng.

Tổng quan về Trang doanh nghiệp

Bước 1: Đăng ký sử dụng Trang doanh nghiệp doanh nghiệp

Bước 2: Tương tác với khách hàng 

Bước 3: Quản lý thông tin về khách sạn của bạn

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
99729
false
false
false