Οδηγός του Google My Business για ξενοδοχεία

Σχετικά με τον οδηγό για ξενοδοχεία

Το Google My Business βοηθά τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να διαχειρίζονται τις πληροφορίες επιχείρησης και να αλληλεπιδρούν με δυνητικούς πελάτες. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό υλοποίησης, για να ρυθμίσετε την παρουσία σας στο Google και να αλληλεπιδράσετε με τους πελάτες σας.

Επισκόπηση του Google My Business

Βήμα 1: Εγγραφείτε στο Google My Business

Βήμα 2: Αλληλεπιδράστε με πελάτες 

Βήμα 3: Διαχειριστείτε τα στοιχεία του ξενοδοχείου σας

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;