Migrace místa z osobního účtu do účtu organizace

Vlastníte-li místa v osobním účtu (která nejsou přidružena k organizaci), můžete tato místa převést do účtu organizace. Když místa přidáte do účtu organizace, můžete je spravovat v rámci své organizace.

Migrace s asistencí

Žádosti o převod

Přejete-li si provést převod míst z osobního účtu do účtu organizace, můžete začít žádostí o hromadný převod s asistencí. Tuto žádost lze podat na kartě Přehled v účtu organizace:
  • Klikněte na kartu Chcete převést místa z jiných účtů? na kartě Přehled. Provedeme vás krok za krokem procesem převodu.
  • Po odeslání požadavku na převod míst může zpracování převodu trvat až sedm dní. Jakmile bude proces dokončen, převedená místa se zobrazí na kartě „Spravovat místa“ v účtu organizace.
Poznámka: Všechna místa v účtu organizace musí být zařazena do nějaké skupiny míst. Místa, která v osobním účtu nejsou zařazena do skupiny míst, budou v organizaci umístěna do speciální skupiny míst, kterou za tím účelem Google vytvoří.

 

Časté dotazy

ROZBALIT VŠE SBALIT VŠE

Mám několik osobních účtů. Jak mohu převést místa z více různých osobních účtů do účtu organizace?
Přejete-li si provést převod míst z více osobních účtů do účtu organizace, musíte podat více žádostí o převod (jednu za každý osobní účet). Každou žádost je nutné iniciovat z karty Přehled v účtu organizace.
Zachová se mi v osobním účtu možnost přístupu k převedeným místům?
Při provádění převodu míst máte dvě možnosti:
  • Odstranit převáděná místa z osobního účtu.
  • Zachovat si v osobním účtu přístup k převáděným místům (jakož i v účtu organizace, do něhož jste místa nově přidali).
Doporučujeme zajistit si přístup k převáděným místům tak, že z převáděných míst osobní účet odstraníte, ale následně svůj osobní účet přidáte k účtu organizace.
Poznámka: Pokud místa ze svého osobního účtu během převodu neodstraníte, nebudete moci přidat svůj účet k účtu organizace ani k žádné skupině uživatelů v příslušném účtu.
Mohu místa převádět z účtů jedné organizace na účty jiné organizace?
Ne. Žádosti o převody se týkají pouze převádění míst z osobních účtů na účty organizací.
Budou další místa v mém osobním účtu automaticky přidávána k účtu organizace?
Ne. Místa přidaná do vašeho osobního účtu nebudou automaticky převáděna do účtu organizace. Doporučujeme používat pouze účet organizace. Osoby, kterým chcete poskytnout přístup k místům, můžete přidat přímo do účtu své organizace. 
Po provedení převodu jsem místa ze svého osobního účtu odstranil(a). Jak mohu získat ze svého osobního účtu přístup k těmto místům?
Chcete-li získat přístup k místům v organizaci, můžete přidat svůj osobní účet k účtu organizace, případně ke skupině uživatelů v rámci organizace.

 

Migrace svépomocí

Migraci míst z osobního účtu na účet organizace můžete provést i svépomocí.

Migrace jednoho místa

Při převodu místa, které vlastníte v osobním účtu, do účtu organizace postupujte takto:
  1. V účtu organizace požádejte o přístup k místu, které vlastníte ve svém osobním účtu. Musíte přitom určit skupinu míst, do které budete chtít místo přidat.
  2. V osobním účtu přijměte pozvánku. Tím umožníte své organizaci spravovat místo v rámci určené skupiny míst.
 

Migrace většího počtu míst

Při převodu většího počtu míst, která vlastníte v osobním účtu, do účtu organizace postupujte takto:

  1. V osobním účtu převeďte místa do jedné skupiny míst.
  2. V osobním účtu přidejte svou organizaci jako vlastníka skupiny míst. Správnou organizaci určíte zadáním desetimístného ID organizace.
  3. V účtu organizace přijměte pozvánku. Tím umožníte své organizaci spravovat všechna místa ve skupině míst.

V některých případech budete chtít převedená místa z osobního účtu odstranit. Pokud chcete do organizace přidat svůj osobní účet, nejprve všechna místa přímo vlastněná vaším osobním účtem odstraňte nebo převeďte.

Poznámka: Pokud k místu nemáte přístup vlastníka, vyžádejte si přístup od vlastníka místa, jinak místo nebudete moci z účtu organizace spravovat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?