Migrace místa z osobního účtu do účtu organizace

Vlastníte-li místa v osobním účtu (která nejsou přidružena k organizaci), můžete tato místa převést do účtu organizace. Když místa přidáte do účtu organizace, můžete je spravovat v rámci své organizace.

Migrace svépomocí

Migraci míst z osobního účtu na účet organizace můžete provést i svépomocí.

Migrace jednoho místa

Při převodu místa, které vlastníte v osobním účtu, do účtu organizace postupujte takto:
  1. V účtu organizace požádejte o přístup k místu, které vlastníte ve svém osobním účtu. Musíte přitom určit skupinu míst, do které budete chtít místo přidat.
  2. V osobním účtu přijměte pozvánku. Tím umožníte své organizaci spravovat místo v rámci určené skupiny míst.
 

Migrace většího počtu míst

Při převodu většího počtu míst, která vlastníte v osobním účtu, do účtu organizace postupujte takto:

  1. V osobním účtu převeďte místa do jedné skupiny míst.
  2. V osobním účtu přidejte svou organizaci jako vlastníka skupiny míst. Správnou organizaci určíte zadáním desetimístného ID organizace.
  3. V účtu organizace přijměte pozvánku. Tím umožníte své organizaci spravovat všechna místa ve skupině míst.

V některých případech budete chtít převedená místa z osobního účtu odstranit. Pokud chcete do organizace přidat svůj osobní účet, nejprve všechna místa přímo vlastněná vaším osobním účtem odstraňte nebo převeďte.

Poznámka: Pokud k místu nemáte přístup vlastníka, vyžádejte si přístup od vlastníka místa, jinak místo nebudete moci z účtu organizace spravovat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?