Giới thiệu về Người theo dõi

Khách hàng có thể theo dõi doanh nghiệp của bạn trên Google Maps để luôn cập nhật thông tin về các dịch vụ của bạn.

Tính năng này có thể sử dụng ở hầu hết các quốc gia cho bất kỳ ai sử dụng ứng dụng Google Maps. Các doanh nghiệp có thể xem những người theo dõi họ trên ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.

Cách hoạt động

Khi tìm thấy doanh nghiệp của bạn trên Google Maps, khách hàng có thể chọn theo dõi doanh nghiệp. Khi ai đó theo dõi doanh nghiệp của bạn, họ sẽ nhận được thông tin cập nhật về doanh nghiệp trong tab "Đề xuất" trên Maps.

Để xem những người theo dõi của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, hãy mở ứng dụng Doanh nghiệp của tôi My Business.
  2. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào Khách hàng sau đó Người theo dõi.

Xem những người theo dõi bạn

Để xem danh sách những người theo dõi bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, hãy mở ứng dụng Doanh nghiệp của tôi My Business.
  2. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào Khách hàng sau đó Người theo dõi.
  3. Bạn sẽ thấy tổng số người theo dõi và danh sách những người theo dõi gần đây.

Cập nhật tùy chọn cài đặt thông báo

Bạn sẽ nhận được thông báo khi có thêm người theo dõi.

Để cập nhật tùy chọn cài đặt thông báo của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, hãy mở ứng dụng Doanh nghiệp của tôi My Business.
  2. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm sau đó Cài đặt sau đó Thông báo
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố