Giới thiệu về Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết cung cấp cho bạn chi tiết về cách mọi người tìm thấy danh sách doanh nghiệp của bạn trên web. Vì nhiều khách hàng tìm các doanh nghiệp trên Google Tìm kiếm và Maps nên Thông tin chi tiết tập trung vào cách khách hàng sử dụng Tìm kiếm và Maps để tìm danh sách của bạn cũng như hành động của họ sau khi tìm thấy danh sách. Bạn có thể nhận Thông tin chi tiết cho danh sách riêng lẻ hoặc một loạt Thông tin chi tiết cho nhiều danh sách.

Lưu ý: Dữ liệu vài ngày qua của bạn có thể có sự điều chỉnh nhẹ do chúng tôi đánh giá và tinh chỉnh độ chính xác của dữ liệu.

Cách hoạt động

Dữ liệu thông tin chi tiết bao gồm các lượt xem, lượt tìm kiếm cũng như hành động từ cả kết quả tìm kiếm không phải trả tiền và Google Ads. Google Insights giúp bạn hiểu cách khách hàng tương tác với danh sách của bạn theo nhiều cách:

Cách khách hàng tìm thấy danh sách của bạn

Phần Thông tin chi tiết này cho biết số lượng khách hàng đã tìm thấy bạn và cách họ tìm thấy bạn. Hãy nhấp hoặc nhấn vào biểu đồ trên trang tổng quan để xem trong số tất cả khách hàng, bao nhiêu phần trăm đã tìm thấy bạn qua từng phương pháp sau:

 • Tìm kiếm trực tiếp: Một khách hàng trực tiếp tìm kiếm tên hoặc địa chỉ doanh nghiệp của bạn.
 • Tìm kiếm khám phá: Khách hàng đã tìm kiếm danh mục, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp và danh sách của bạn đã xuất hiện.
 • Tìm kiếm thương hiệu: Khách hàng đã tìm kiếm thương hiệu của bạn hoặc một thương hiệu có liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Danh mục này sẽ chỉ xuất hiện nếu danh sách của bạn đã xuất hiện ít nhất một lần cho nội dung tìm kiếm thương hiệu.
 • Tổng số lần tìm kiếm: Tổng số lần tìm kiếm trực tiếp, khám phá và thương hiệu.

Muốn thu hút những người chưa khám phá doanh nghiệp của bạn? Hãy thử chạy quảng cáo trên Google.

Lưu ý: Biểu đồ này cho bạn biết số người đã tìm kiếm doanh nghiệp của bạn theo tên hoặc loại doanh nghiệp. Các lần tìm kiếm này được tính riêng biệt, vì vậy nếu người dùng đã thực hiện một lần tìm kiếm khám phá và sau đó thực hiện một lần tìm kiếm trực tiếp, chúng tôi sẽ tính là 2 lần tìm kiếm (hoặc một lần tìm kiếm trong mỗi mục). 

Cụm từ tìm kiếm

Mục Cụm từ tìm kiếm cho bạn biết các cụm từ mà khách hàng đã dùng để tìm thấy doanh nghiệp của bạn trên Google. Trong tab Thông tin chi tiết, bạn có thể theo dõi các cụm từ phổ biến và các xu hướng tìm kiếm đối với doanh nghiệp của mình. Các cụm từ này sẽ giúp bạn tạo ra Bài đăng hấp dẫn hơn trên Google và thậm chí tạo ra Quảng cáo hiệu quả hơn để thu hút khách hàng.

Mục cụm từ tìm kiếm tập trung vào các cụm từ mà khách hàng đã dùng để tìm thấy doanh nghiệp của bạn trên Tìm kiếm địa phương và Maps.

Bạn sẽ thấy các cụm từ mà khách hàng đã dùng trong tuần vừa qua, tháng vừa qua hoặc quý vừa qua. Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, bạn sẽ chỉ thấy các cụm từ đáp ứng ngưỡng quyền riêng tư của chúng tôi.

Tìm hiểu cách cải thiện xếp hạng địa phương trên Google.

Bây giờ, bạn đã biết khách hàng đang sử dụng những cụm từ nào, hãy bắt đầu bằng cách tạo Bài đăng hoặc Quảng cáo để tận dụng những thông tin bạn biết được!

Nơi khách hàng tìm thấy bạn trên Google

Phần Thông tin chi tiết này cho biết số lượng khách hàng đã tìm thấy bạn qua Google Tìm kiếm hoặc Google Maps. Bạn sẽ thấy số lượt xem mà danh sách của mình nhận được thông qua mỗi dịch vụ sau:

 • Lượt xem trên Tìm kiếm: Một khách hàng đã tìm thấy doanh nghiệp của bạn thông qua Google Tìm kiếm. Hiển thị dưới dạng "Lượt xem trên Tìm kiếm" trên báo cáo hàng loạt.
 • Lượt xem trên Maps: Một khách hàng đã tìm thấy doanh nghiệp của bạn thông qua Google Maps. Hiển thị dưới dạng "Lượt xem trên Maps" trên báo cáo hàng loạt.
 • Tổng số lượt xem: Tổng số lượt xem của cả Google Tìm kiếm và Google Maps.

Để xem chi tiết về số lượng khách hàng đã tìm thấy doanh nghiệp của bạn trên một sản phẩm và vào một ngày cụ thể:

 1. Chọn ngày bạn quan tâm.
  • Máy tính để bàn: Đặt con trỏ của bạn trên ngày đó. 
  • Thiết bị di động: Nhấn vào ngày.
 2. Ở bên phải biểu đồ, hãy nhấp vào hộp kiểm để bật và tắt bộ lọc. 

Lưu ý: Thông tin này thể hiện số lượt xem doanh nghiệp của bạn trong các phần khác nhau trên Tìm kiếm và Maps. Chúng tôi sẽ hiển thị tổng số lượt xem, nếu cùng một người dùng đã xem doanh nghiệp của bạn cả trên Tìm kiếm và Maps thì chúng tôi sẽ hiển thị 2 lượt xem.

Hành động của khách hàng

Mục này cho biết khách hàng có hành vi gì sau khi họ tìm thấy danh sách của bạn trên Google. Biểu đồ này cho biết số lượng khách hàng đã hoàn thành các loại hành động sau đây khi xem danh sách của bạn:

 • Truy cập vào trang web của bạn: Một khách hàng xem trang web của bạn. Hiển thị dưới dạng "Hành động trên trang web" trên báo cáo hàng loạt.
 • Yêu cầu chỉ đường: Khách hàng yêu cầu chỉ đường đến doanh nghiệp của bạn. Hiển thị dưới dạng "Hành động chỉ đường" trên báo cáo hàng loạt.
 • Gọi cho bạn: Khách hàng gọi cho doanh nghiệp của bạn. Hiển thị dưới dạng "Hành động gọi điện thoại" trên báo cáo hàng loạt.
 • Tổng số hành động: Tổng số hành động của khách hàng đối với trang web, mục chỉ đường và điện thoại.

Để xem số lượng khách hàng đã thực hiện một hành động vào một ngày cụ thể:

 1. Chọn ngày bạn quan tâm.
  • Máy tính để bàn: Đặt con trỏ của bạn trên ngày đó.
  • Thiết bị di động: Nhấn vào ngày.
 2. Ở bên phải biểu đồ, hãy nhấp vào hộp kiểm để bật và tắt các bộ lọc.

Lưu ý: Biểu đồ này hiển thị tổng số lần mọi người đã nhấp vào một trong các hành động (ví dụ: "yêu cầu chỉ đường"). Điều này có nghĩa là một người dùng có thể yêu cầu chỉ đường đến một doanh nghiệp 100 lần trong một ngày và chúng tôi sẽ ghi lại 100 yêu cầu.

Yêu cầu thông tin chỉ đường

Phần này cho biết khách hàng ở đâu khi họ yêu cầu chỉ đường đến doanh nghiệp của bạn.

Trên bản đồ được hiển thị, bạn sẽ thấy vị trí của mình được ghim và các địa điểm phổ biến mà khách hàng của bạn ở đó khi họ yêu cầu Google Maps chỉ đường đến địa chỉ của bạn. Tổng số yêu cầu chia theo thành phố hoặc vùng lân cận cũng được hiển thị.

Bạn có thể phóng to và thu nhỏ trên bản đồ bằng các nút điều khiển ở góc dưới cùng bên phải.

Lưu ý: Biểu đồ này hiển thị số lượng người dùng duy nhất ở mỗi vị trí nguồn (tức là mã bưu điện, thành phố và quốc gia). Điều này có nghĩa là một người dùng có thể yêu cầu thông tin chỉ đường đến một doanh nghiệp 100 lần trong khoảng thời gian này, nhưng chúng tôi sẽ chỉ ghi lại một yêu cầu.

Cuộc gọi điện thoại

Mục này hiển thị thời điểm và tần suất khách hàng gọi cho doanh nghiệp của bạn thông qua danh sách doanh nghiệp.

Trong biểu đồ Tổng số cuộc gọi, bạn có thể xem xu hướng các cuộc gọi điện thoại của khách hàng theo Ngày trong tuần hoặc Thời gian trong ngày. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xem thời điểm khách hàng gọi điện nhiều nhất.

Menu thả xuống ở bên phải góc trên cùng cho phép bạn điều chỉnh khung thời gian để xem dữ liệu từ tuần trước, tháng trước hoặc quý trước.

Lưu ý: Mục này thể hiện số lần nhấp vào nút gọi trên hồ sơ doanh nghiệp của bạn. Nếu người dùng sao chép số điện thoại và quay số theo cách thủ công hoặc kết thúc cuộc gọi trước khi kết nối được, bạn có thể thấy chênh lệch giữa số Cuộc gọi điện thoại trên trang Thông tin chi tiết và số cuộc gọi thực tế mà doanh nghiệp bạn nhận được.

Ảnh

Phần này hiển thị số lượng ảnh được liên kết với danh sách của bạn và tần suất chúng được xem so với ảnh của các doanh nghiệp tương tự trong các biểu đồ sau:

 • Lượt xem ảnh: Số lần xem ảnh của bạn.
 • Số lượng ảnh: Số lượng ảnh bạn đã tải lên danh sách doanh nghiệp của mình.

Menu thả xuống ở góc trên cùng bên trái cho phép bạn điều chỉnh khung thời gian để xem dữ liệu từ tuần trước, tháng trước hoặc quý trước. Khi di chuột qua một ngày cụ thể trên biểu đồ, dữ liệu của bạn sẽ chỉ hiển thị cho ngày đó.

Nếu có đủ doanh nghiệp trong khu vực tương tự như của bạn, có các dòng trên biểu đồ so sánh dữ liệu ảnh của bạn với dữ liệu ảnh của các doanh nghiệp tương tự. Ví dụ: nếu bạn quản lý một nhà hàng, doanh nghiệp của bạn sẽ được so sánh với các nhà hàng khác trong khu vực của bạn. Ở bên phải biểu đồ, bạn sẽ nhìn thấy tổng số ảnh dựa trên điểm dữ liệu bạn đã chọn.

Các phần này có những nhãn sau trong báo cáo hàng loạt Thông tin chi tiết:

 • Tổng số ảnh của chủ sở hữu
 • Số lượt xem ảnh của chủ sở hữu
 • Tổng số ảnh của khách hàng
 • Số lượt xem ảnh của khách hàng

Lưu ý: Thông tin này thể hiện số lượt xem của tất cả ảnh của bạn. Nếu cùng một người dùng xem nhiều ảnh, chúng tôi sẽ ghi lại nhiều lượt xem.

Danh tiếng của doanh nghiệp

Mục này trong tab Thông tin chi tiết cho bạn biết ý kiến của khách hàng về nhà hàng hoặc quán cà phê của bạn (ví dụ: không gian ấm cúng, lãng mạn hoặc rượu cocktail nổi tiếng).

Vì ý kiến ​​của khách hàng dựa trên trải nghiệm của họ, nên thông tin sẽ mang tính chủ quan. Thông tin này được coi là có giá trị cho các khách hàng khác, vì nó mô tả cảm giác & không khí của một địa điểm. Trừ khi được chứng minh là sai, chúng tôi sẽ không xóa thông tin này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?