Σχετικά με τα Insights

Με τα Insights, αποκτάτε μια λεπτομερή εικόνα σχετικά με το πώς οι χρήστες εντοπίζουν την καταχώριση της επιχείρησής σας στον ιστό. Επειδή πολλοί πελάτες εντοπίζουν επιχειρήσεις στην Αναζήτηση και στους Χάρτες Google, οι Πληροφορίες εστιάζουν στο πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες την Αναζήτηση και τους Χάρτες για να εντοπίσουν την καταχώρισή σας, καθώς και στο τι κάνουν αφού την εντοπίσουν. Μπορείτε να λάβετε insights για μεμονωμένες καταχωρίσεις ή μαζικά.

Σημείωση: Τα δεδομένα των τελευταίων ημερών ενδέχεται να προσαρμοστούν ελαφρώς, καθώς αξιολογούμε και βελτιώνουμε την ακρίβειά τους.

Τρόπος λειτουργίας

Τα δεδομένα των Insights περιλαμβάνουν προβολές, αναζητήσεις και ενέργειες τόσο από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης όσο και από το Google Ads. Τα Insights της Google παρέχουν διάφορους τρόπους προκειμένου να κατανοήσετε πώς οι πελάτες αλληλεπιδρούν με την καταχώρισή σας:

Τρόπος εντοπισμού της καταχώρισής σας από τους πελάτες

Σε αυτήν την ενότητα των Πληροφοριών, μπορείτε να δείτε πόσοι πελάτες σάς εντόπισαν και πώς. Κάντε κλικ ή πατήστε το γράφημα στον πίνακα ελέγχου, για να δείτε το ποσοστό επί των συνολικών πελατών που σας εντόπισαν με καθεμία από τις παρακάτω μεθόδους:

 • Απευθείας αναζητήσεις: Ένας πελάτης αναζήτησε απευθείας το όνομα ή τη διεύθυνση της επιχείρησής σας.
 • Αναζητήσεις ανακάλυψης: Ένας πελάτης αναζήτησε μια κατηγορία, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που προσφέρετε και εμφανίστηκε η καταχώρισή σας.
 • Αναζητήσεις βάσει επωνυμίας: Ένας πελάτης αναζήτησε την επωνυμία σας ή μια επωνυμία που σχετίζεται με την επιχείρησή σας. Αυτή η κατηγορία θα εμφανιστεί μόνο αν η καταχώρισή σας έχει εμφανιστεί τουλάχιστον μία φορά για μια αναζήτηση βάσει επωνυμίας.
 • Συνολικές αναζητήσεις: Ο συνολικός αριθμός των απευθείας αναζητήσεων, των αναζητήσεων ανακάλυψης και των αναζητήσεων βάσει επωνυμίας.

Θέλετε να προσελκύσετε το ενδιαφέρον των ατόμων που δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα την επιχείρησή σας; Δοκιμάστε να προβάλετε μια διαφήμιση στο Google.

Σημείωση: Σε αυτό το γράφημα μπορείτε να δείτε πόσοι χρήστες αναζήτησαν την επιχείρησή σας με βάση το όνομα ή την κατηγορία. Αυτές οι αναζητήσεις υπολογίζονται ξεχωριστά. Κατά συνέπεια, αν ένας χρήστης πραγματοποιήσει μια αναζήτηση ανακάλυψης και, στη συνέχεια, μια απευθείας αναζήτηση, θα υπολογιστούν δύο αναζητήσεις (ή μία σε κάθε ενότητα). 

Ερωτήματα αναζήτησης

Στα ερωτήματα αναζήτησης εμφανίζονται τα ερωτήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση της επιχείρησής σας στο Google. Στην καρτέλα Πληροφορίες, μπορείτε να παρακολουθείτε συνήθεις όρους και τάσεις αναζήτησης για την επιχείρησή σας. Αυτά τα ερωτήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε καλύτερες αναρτήσεις με το Google και ακόμα και διαφημίσεις, για να προσελκύσετε το ενδιαφέρον των πελατών σας.

Τα ερωτήματα αναζήτησης εστιάζουν στους όρους που χρησιμοποίησαν οι πελάτες σας ώστε να βρουν την επιχείρησή σας στην τοπική αναζήτηση και στους Χάρτες.

Θα δείτε τα ερωτήματα που χρησιμοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα ή το τελευταίο τρίμηνο. Για να προστατέψουμε το απόρρητο των χρηστών, θα εμφανίζονται μόνο ερωτήματα που πληρούν το όριο απορρήτου.

Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την τοπική κατάταξή σας στο Google.

Εφόσον γνωρίζετε πλέον ποια ερωτήματα χρησιμοποιούν οι πελάτες σας, αρχίστε να χρησιμοποιείτε αναρτήσεις ή διαφημίσεις, για να αξιοποιήσετε τις γνώσεις σας!

Σημεία εντοπισμού της καταχώρισής σας στο Google από τους πελάτες

Σε αυτήν την ενότητα των Insights, μπορείτε να δείτε πόσοι πελάτες εντόπισαν την καταχώρισή σας μέσω της Αναζήτησης Google ή των Χαρτών Google. Θα δείτε τον αριθμό των προβολών που έλαβε η καταχώρισή σας μέσω καθεμίας από τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Προβολή στην Αναζήτηση: Ένας πελάτης εντόπισε την επιχείρησή σας μέσω της Αναζήτησης Google. Εμφανίζεται ως "Προβολές αναζήτησης" στις μαζικές αναφορές.
 • Προβολές στους Χάρτες: Ένας πελάτης εντόπισε την επιχείρησή σας μέσω των Χαρτών Google. Εμφανίζεται ως "Προβολές χαρτών" στις μαζικές αναφορές.
 • Συνολικές προβολές: Το σύνολο των προβολών που προκύπτει από το άθροισμα των προβολών τόσο στην Αναζήτηση Google όσο και στους Χάρτες Google.

Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των πελατών που εντόπισαν την επιχείρησή σας σε συγκεκριμένο προϊόν και σε συγκεκριμένη ημέρα:

 1. Επιλέξτε την ημέρα που σας ενδιαφέρει.
  • Υπολογιστής: Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στην ημέρα. 
  • Κινητή συσκευή: Πατήστε την ημέρα.
 2. Στα δεξιά του γραφήματος, κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα φίλτρα. 

Σημείωση: Αυτό αντιπροσωπεύει τις προβολές της επιχείρησής σας σε διάφορες ενότητες της Αναζήτησης και των Χαρτών. Θα εμφανίζουμε τον συνολικό αριθμό προβολών. Αν, λοιπόν, ο ίδιος χρήστης είδε την επιχείρησή σας και στην Αναζήτηση, και στους Χάρτες, θα εμφανίζουμε 2 προβολές.

Ενέργειες πελατών

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε τη συμπεριφορά των πελατών, αφού εντόπισαν την καταχώρισή σας στο Google. Στο γράφημα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των πελατών που ολοκλήρωσαν τους ακόλουθους τύπους ενεργειών κατά την προβολή της καταχώρισής σας:

 • Επίσκεψη στον ιστότοπό σας: Ένας πελάτης βλέπει τον ιστότοπό σας. Εμφανίζεται ως "Ενέργειες ιστοτόπου" στις μαζικές αναφορές.
 • Αίτημα οδηγιών: Ένας πελάτης ζητά οδηγίες μετάβασης στην επιχείρησή σας. Εμφανίζεται ως "Ενέργειες οδηγιών" στις μαζικές αναφορές.
 • Κλήση: Ένας πελάτης καλεί την επιχείρησή σας. Εμφανίζεται ως "Ενέργειες τηλεφωνικής κλήσης" στις μαζικές αναφορές.
 • Συνολικές ενέργειες: Το σύνολο των ενεργειών των πελατών που προκύπτει από το άθροισμα των επισκέψεων στον ιστότοπο, των αιτημάτων οδηγιών και των τηλεφωνικών κλήσεων.

Για να δείτε πόσοι πελάτες ολοκλήρωσαν μια ενέργεια σε μια συγκεκριμένη ημέρα:

 1. Επιλέξτε την ημέρα που σας ενδιαφέρει.
  • Υπολογιστής: Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στην ημέρα.
  • Κινητή συσκευή: Πατήστε την ημέρα.
 2. Στα δεξιά του γραφήματος, κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα φίλτρα.

Σημείωση: Σε αυτό το γράφημα μπορείτε να δείτε πόσες φορές συνολικά κάποιος χρήστης έκανε κλικ σε μία από τις ενέργειες (π.χ. "αίτημα οδηγιών"). Αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης μπορεί να υποβάλει αίτημα οδηγιών προς μια επιχείρηση 100 φορές σε μία ημέρα, με αποτέλεσμα να καταγραφούν 100 αιτήματα.

Αιτήματα οδηγιών

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε πού βρίσκονται οι πελάτες όταν ζητούν οδηγίες μετάβασης στην επιχείρησή σας.

Στον χάρτη που εμφανίζεται, θα δείτε την τοποθεσία σας η οποία επισημαίνεται με πινέζα, καθώς και τα δημοφιλή μέρη όπου βρίσκονται οι πελάτες σας, όταν ζητούν στους Χάρτες Google οδηγίες μετάβασης στη διεύθυνσή σας. Επίσης, εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων, ταξινομημένων ανά πόλη ή γειτονιά.

Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση στον χάρτη, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου στην κάτω δεξιά γωνία.

Σημείωση: Σε αυτό το γράφημα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των μοναδικών χρηστών σε κάθε τοποθεσία προέλευσης (δηλαδή ταχυδρομικό κώδικα, πόλη και χώρα). Αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης μπορεί να ζητήσει οδηγίες προς μια επιχείρηση 100 φορές μέσα στη χρονική περίοδο, αλλά αυτό θα καταγραφεί ως ένα μόνο αίτημα.

Τηλεφωνικές κλήσεις

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε πότε και πόσο συχνά κάλεσαν οι πελάτες την επιχείρησή σας μέσω της καταχώρισής σας.

Στο γράφημα "Συνολικές κλήσεις" μπορείτε να δείτε τις τάσεις των τηλεφωνικών κλήσεων των πελατών ανά Ημέρα της εβδομάδας ή Ώρα της ημέρας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, για να δείτε πότε καλούν περισσότερο οι πελάτες.

Το αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω δεξιά γωνία σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το χρονικό πλαίσιο, για να βλέπετε δεδομένα από την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα ή το τελευταίο τρίμηνο.

Σημείωση: Αυτό αντιπροσωπεύει τον αριθμό των κλικ στο κουμπί κλήσης, στο προφίλ της επιχείρησής σας. Εάν ο χρήστης αντιγράψει τον αριθμό και τον καλέσει μη αυτόματα ή τερματίσει την κλήση προτού συνδεθεί, μπορεί να δείτε διαφορές μεταξύ του αριθμού τηλεφωνικών κλήσεων στη σελίδα Insights και του αριθμού των πραγματικών κλήσεων που λαμβάνει η επιχείρησή σας.

Φωτογραφίες

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των φωτογραφιών που σχετίζονται με την καταχώρισή σας, καθώς και το πόσο συχνά προβάλλονται σε σύγκριση με παρόμοιες επιχειρήσεις. Μπορείτε να δείτε αυτά τα δεδομένα στα παρακάτω γραφήματα:

 • Προβολές φωτογραφιών: Πόσες φορές προβλήθηκαν οι φωτογραφίες σας.
 • Αριθμός φωτογραφιών: Πόσες φωτογραφίες έχετε ανεβάσει στην καταχώριση της επιχείρησής σας.

Το αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω αριστερή γωνία σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το χρονικό πλαίσιο, για να βλέπετε δεδομένα από την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα ή το τελευταίο τρίμηνο. Τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια συγκεκριμένη ημέρα στο γράφημα, εμφανίζονται δεδομένα μόνο για αυτήν την ημέρα.

Αν υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις στην περιοχή που είναι παρόμοιες με τη δική σας, τότε στα γραφήματα εμφανίζονται γραμμές που συγκρίνουν τα δεδομένα των δικών σας φωτογραφιών με τα δεδομένα φωτογραφιών των επιχειρήσεων που είναι παρόμοιες με τη δική σας. Για παράδειγμα, αν διαχειρίζεστε ένα εστιατόριο, η επιχείρησή σας θα συγκριθεί με άλλα εστιατόρια στην περιοχή σας. Στη δεξιά πλευρά του γραφήματος, εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός φωτογραφιών με βάση τα σημεία δεδομένων που έχετε επιλέξει.

Αυτές οι ενότητες φέρουν τις ακόλουθες ετικέτες στις μαζικές αναφορές Πληροφοριών:

 • Σύνολο φωτογραφιών κατόχου
 • Προβολές φωτογραφιών κατόχου
 • Σύνολο φωτογραφιών πελάτη
 • Προβολές φωτογραφιών πελάτη

Σημείωση: Αυτό αντιπροσωπεύει τις προβολές όλων των φωτογραφιών σας. Εάν, λοιπόν, ο ίδιος χρήστης δει πάνω από μία φωτογραφίες, θα καταγράψουμε πάνω από μία προβολές.

Δημοφιλή χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας

Σε αυτήν την ενότητα των Πληροφοριών παρέχονται απόψεις πελατών σχετικά με το εστιατόριο ή το καφέ σας (για παράδειγμα, είναι φιλόξενο, ρομαντικό ή ξεχωρίζει για τα κοκτέιλ του).

Δεδομένου ότι οι απόψεις των πελατών βασίζονται στην εμπειρία τους, οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι υποκειμενικές. Θεωρούνται σημαντικές πληροφορίες για άλλους πελάτες, επειδή περιγράφουν την αισθητική και την ατμόσφαιρα ενός μέρους. Για να καταργήσουμε αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι ψευδείς.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;