Statistiky

Statistiky vám poskytnou užitečné informace o tom, jak zákazníci váš firemní zápis nacházejí. Mnozí zákazníci vyhledávají firmy v Mapách nebo ve Vyhledávání Google. Statistiky se proto soustředí na dva základní aspekty: jak zákazníci pomocí těchto služeb váš firemní zápis hledají a co dělají, když ho najdou. Statistiky lze získat pro jednotlivé zápisy nebo hromadně.

Poznámka: Data z posledních dnů se mohou změnit, protože je budeme vyhodnocovat a zpřesňovat.

Jak to funguje

Data statistik zahrnují výběry dat, vyhledávání a akce z organických výsledků vyhledávání i služby Google Ads. Statistiky Google poskytují různé úhly pohledu na různé druhy interakcí zákazníků s vaším zápisem:

Jak zákazníci nacházejí váš zápis

Zde se dozvíte, kolik zákazníků vaši firmu našlo ve Vyhledávání Google a jak. Chcete-li zjistit, kolik procent zákazníků vás našlo pomocí jednotlivých způsobů, stačí kliknout nebo klepnout na graf na hlavním panelu:

 • Přímé vyhledávání: Zákazník přímo vyhledal název nebo adresu vaší firmy.
 • Nepřímé vyhledávání: Zákazník vyhledal vámi nabízenou kategorii, produkt nebo službu a zobrazila se mu vaše firma.
 • Vyhledávání podle značky: Zákazník hledal vaši značku nebo značku se vztahem k vaší firmě. Tato kategorie se ukáže pouze v případě, že se váš zápis už ve vyhledávání podle značky alespoň jednou objevil.
 • Celkový počet vyhledávání: Celkový počet přímých a necílených vyhledávacích dotazů a dotazů podle značky.

Chcete upoutat pozornost lidí, kteří vaši firmu dosud neobjevili? Zkuste zobrazovat reklamu na Googlu.

Poznámka: Tento graf znázorňuje počet lidí, kteří vyhledali vaši firmu podle názvu nebo kategorie. Tato vyhledávání se započítávají jednotlivě, takže pokud uživatel provede nepřímé a pak přímé vyhledávání, započítáme je jako dvě akce (jednu v každé sekci). 

Vyhledávací dotazy

Vyhledávací dotazy vám ukážou, které dotazy lidé použili k nalezení vaší firmy na Googlu. Na kartě Statistiky můžete pro svou firmu sledovat běžné termíny a trendy vyhledávání. Tyto dotazy by vám měly pomoci vytvářet lepší příspěvky s Googlem i lepší reklamy, které zaujmou vaše zákazníky.

Vyhledávací dotazy se soustřeďují na termíny, přes které zákazníci hledali vaši firmu v lokálním vyhledávání a v Mapách.

Uvidíte dotazy za poslední týden, měsíc nebo čtvrtletí. Z důvodu ochrany soukromí uživatelů se vám zobrazí pouze ty, které splňují náš limit pro zajištění ochrany soukromí.

Podívejte se, jak zlepšit umístění ve výsledcích lokálního vyhledávání na Googlu.

Když teď víte, jaké dotazy vaši zákazníci používají, využijte toho při vytváření nových příspěvkůreklam.

Kde vás zákazníci na Googlu nacházejí

Zde se dozvíte, kolik zákazníků vaši firmu našlo ve Vyhledávání Google a kolik na Mapách Google. Najdete zde počet zobrazení zápisu prostřednictvím následujících služeb:

 • Zobrazení ve Vyhledávání: Zákazník, který vaši firmu našel přes Vyhledávání Google. V hromadných přehledech se uvádí jako „Zobrazení ve vyhledávání“.
 • Zobrazení v Mapách: Zákazník, který vaši firmu našel přes Mapy Google. V hromadných přehledech se uvádí jako „Zobrazení v mapách“.
 • Celkový počet zobrazení: Celkový počet zobrazení ve Vyhledávání Google a v Mapách Google.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o tom, kolik zákazníků vaši firmu našlo v konkrétní službě v konkrétní den, postupujte takto:

 1. Vyberte požadovaný den.
  • Počítač: Umístěte kurzor na daný den. 
  • Mobilní zařízení: Klepněte na daný den.
 2. Pomocí zaškrtávacích políček vpravo od grafu aktivujte požadované filtry. 

Poznámka: Tato metrika představuje zhlédnutí firmy v různých částech Vyhledávání a Map. Jde o celkový počet zhlédnutí. Pokud si stejný uživatel zobrazil firmu ve Vyhledávání i v Mapách, zobrazí se to jako dvě zhlédnutí.

Akce zákazníků

V této sekci je zobrazeno, jak se zákazníci chovají poté, co váš zápis na Googlu najdou. Graf znázorňuje, kolik zákazníků dokončilo při prohlížení vašeho zápisu následující typy akcí:

 • Návštěva webu: Zákazník navštíví váš web. V hromadných přehledech se uvádí jako „Akce na webu“.
 • Vyžádání trasy: Zákazník požádá o informace o trase do vaší firmy. V hromadných přehledech se uvádí jako „Akce trasy“.
 • Telefonní hovory: Zákazník zavolá vaší firmě. V hromadných přehledech se uvádí jako „Akce telefonování“.
 • Celkový počet akcí: Celkový počet akcí na webu, akcí trasy a akcí telefonování.

Chcete-li zobrazit, kolik zákazníků provedli konkrétní akci v konkrétní den, postupujte takto:

 1. Vyberte požadovaný den.
  • Počítač: Umístěte kurzor na daný den.
  • Mobilní zařízení: Klepněte na daný den.
 2. Vpravo od grafu můžete aktivovat filtry.

Poznámka: Tento graf znázorňuje celkový počet kliknutí na specifickou akci (např. vyžádání trasy). To znamená, že pokud si jeden uživatel vyžádá trasu do firmy stokrát za den, zaznamenáme 100 žádostí.

Žádosti o trasu

V této sekci se zobrazují místa, ze kterých si uživatelé vyžádali trasu do vaší firmy.

Uvidíte zde umístění vaší firmy vyznačené na mapě špendlíkem a mapu s nejčastějšími místy, odkud si uživatelé Map Google trasu do vaší firmy vyžádali. Můžete si také zobrazit podrobnou statistiku celkového počtu požadavků podle města či čtvrti.

Na mapě můžete zobrazenou část přiblížit a oddálit pomocí ikon v pravém dolním rohu.

Poznámka: Tento graf zobrazuje počet unikátních uživatelů v každém zdrojovém místě (např. PSČ, město a země). Pokud si tedy například jeden uživatel vyžádá trasu do firmy v daném období stokrát, zaznamenáme pouze jeden požadavek.

Telefonní hovory

Zde se dozvíte, kolikrát se s vámi zákazníci telefonicky spojili prostřednictvím vašeho zápisu.

V grafu Celkový počet volání si můžete prohlédnou trendy počtů volání zákazníků podle Dne v týdnu nebo Denní doby. Pomocí těchto informací zjistíte, kdy vám zákazníci volají nejčastěji.

V rozbalovací nabídce vpravo nahoře si můžete zvolit období a zobrazit tak údaje za poslední týden, měsíc nebo čtvrtletí.

Poznámka: Tato metrika představuje počet kliknutí na tlačítko pro volání ve vašem firemním profilu. Pokud si uživatel číslo opíše a pak jej vytočí ručně, nebo pokud hovor ukončí dříve, než dojde k navázání spojení, může vzniknout nesrovnalost mezi počtem hovorů na stránce Statistiky a počtem hovorů, které vaše firma skutečně přijala.

Fotky

V této sekci se zobrazuje, kolik fotek je přiřazeno k vašemu zápisu a jak často si je uživatelé prohlížejí v porovnání s fotkami podobných firem. Naleznete zde následující grafy:

 • Zobrazení fotek: Počet zobrazení vašich fotografií
 • Počet fotek: Počet fotografií, které jste do zápisu nahráli

V rozbalovací nabídce vlevo nahoře můžete upravit období tak, aby se zobrazily údaje za poslední týden, měsíc nebo čtvrtletí. Umístíte-li kurzor myši nad konkrétní den v grafu, zobrazí se údaje za tento den.

Pokud se v blízkosti nachází hodně firem podobných té vaší, čáry v grafu srovnávají údaje o vašich fotkách s údaji o fotkách podobných firem. Pokud například vedete restauraci, uvidíte srovnání s jinými restauracemi ve vaší oblasti. Vpravo se v grafu zobrazuje celkový počet fotek podle datových bodů, které jste zvolili.

Označení těchto položek v hromadných přehledech:

 • Celkový počet vlastníkových fotek
 • Zobrazení vlastníkových fotek
 • Celkový počet fotek od zákazníků
 • Zobrazení fotek od zákazníků

Poznámka:  Jedná se o zobrazení všech vašich fotek. Pokud si stejný uživatel zobrazí více fotek, zaznamenáme více zhlédnutí.

Čím je vaše firma známá

V této části statistik zjistíte, co si o vaší restauraci nebo kavárně myslí zákazníci (např. útulná, romantická, zajímavé koktejly).

Názory vycházejí ze zkušenosti zákazníků, informace jsou tedy subjektivní. Pro ostatní zákazníky mohou být tyto poznatky cenné, protože popisují atmosféru místa. Tyto informace odstraníme jen v případě, že se prokáže jejich nepravdivost.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?