Chương trình đối tác nổi bật trên Google Doanh nghiệp của tôi

Chương trình đối tác nổi bật trên Google Doanh nghiệp của tôi làm nổi bật những đối tác cung cấp dịch vụ có giá trị cho cộng đồng người bán đông đảo trên Google Doanh nghiệp của tôi.

Chúng tôi luôn xem xét giới thiệu những Đối tác nổi bật mới. Mặc dù chúng tôi không thể tiết lộ các tiêu chí cụ thể, nhóm của chúng tôi đánh giá nhiều yếu tố khác nhau khi xem xét một Đối tác nổi bật trên Google Doanh nghiệp của tôi. Chúng tôi giám sát liên tục tất cả các Đối tác nổi bật để đảm bảo rằng những đối tác này luôn duy trì mức chất lượng cao. Không duy trì việc tuân thủ các điều khoản cụ thể có thể dẫn đến việc bị loại khỏi Chương trình đối tác nổi bật và khỏi tất cả tài liệu tiếp thị.

Chúng tôi chỉ xem xét các đối tác Google Doanh nghiệp của tôi đang sử dụng tài khoản tổ chức
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố