Πρόγραμμα επιλεγμένων συνεργατών του Google My Business

Το Πρόγραμμα επιλεγμένων συνεργατών του Google My Business αναδεικνύει συνεργάτες που παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στην ευρύτερη κοινότητα εμπόρων του Google My Business.

Εξετάζουμε πάντα νέους επιλεγμένους συνεργάτες, προκειμένου να τους αναδείξουμε. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ποια είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια που λαμβάνουμε υπόψη, ωστόσο η ομάδα μας αξιολογεί διάφορους παράγοντες, όταν εξετάζει την ανάδειξη ενός επιλεγμένου συνεργάτη στα πλαίσια του Google My Business. Παρακολουθούμε συνεχώς όλους τους επιλεγμένους συνεργάτες, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας. Η μη τήρηση συγκεκριμένων όρων μπορεί να επιφέρει αποβολή από το Πρόγραμμα επιλεγμένων συνεργατών, καθώς και από το σύνολο του υλικού μάρκετινγκ.

Θεωρούμε συνεργάτες του Google My Business μόνο όσους χρησιμοποιούν λογαριασμούς οργανισμού. Αν η εταιρεία σας ενδιαφέρεται να γίνει επιλεγμένος συνεργάτης, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα.
 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;