Zarządzanie organizacjami

Organizacja umożliwia zarządzanie profilem firmy w Google Moja Firma. Każda firma może mieć tylko jedną organizację w Google Moja Firma.

Możesz dodawać osoby do organizacji jako właścicieli lub członków. Oto podsumowanie uprawnień każdej z tych ról:

Uprawnienie Właściciel organizacji Członek organizacji   
Dodawanie i usuwanie członków organizacji  
Wyświetlanie informacji o organizacji
Edytowanie nazwy organizacji
Usuwanie organizacji  

Tworzenie organizacji 

Aby utworzyć organizację w Google Moja Firma:

 1. Wejdź na business.google.com/agencysignup.
 2. Kliknij Zacznij teraz.
 3. Wpisz URL strony swojej agencji.
 4. Zaloguj się za pomocą adresu e-mail w domenie swojej agencji.
 5. Potwierdź, że jest to główne konto Google Moja Firma Twojej agencji.
 6. Podaj więcej informacji o Twojej agencji i dodatkowych właścicielach.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by utworzyć organizację.

Konta organizacji

Konto organizacji jest typem konta Google Moja Firma przeznaczonym dla stron trzecich, które są odpowiedzialne za zarządzanie lokalizacjami w imieniu właścicieli firm. Konta organizacji mogą zarządzać lokalizacją, tylko jeśli organizacja ma odpowiednie uprawnienia. Użytkownicy na koncie organizacji są odpowiedzialni za zarządzanie lokalizacjami. Do organizacji można dodać tylko użytkowników, którzy nie są bezpośrednimi właścicielami ani nie zarządzają żadnymi lokalizacjami ani grupami lokalizacji.

Dodawanie właścicieli i członków

Tylko właściciel organizacji może dodawać do niej właścicieli i członków.

Aby dodać właściciela lub członka do swojej organizacji:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Wybierz organizację z menu.
 3. Kliknij Zarządzaj użytkownikami.
 4. Dodaj adres e-mail użytkownika, którego chcesz zaprosić. Możesz zaprosić użytkownika do zostania właścicielem lub członkiem organizacji.

Usuwanie właścicieli i członków

Tylko właściciel organizacji może usuwać z niej właścicieli i członków. 

Aby usunąć właściciela lub członka z organizacji:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Wybierz organizację z menu.
 3. Kliknij Zarządzaj użytkownikami.
 4. Kliknij X obok osoby, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń

Wyświetlanie identyfikatora organizacji i innych szczegółów

Aby wyświetlić szczegóły organizacji:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Wybierz organizację z menu.
 3. Kliknij menu Three-dot menu vertical organizacji i wybierz Szczegóły.
 4. Zobaczysz nazwę organizacji, 10-cyfrowy identyfikator organizacji i inne szczegóły.

Niektórzy członkowie grupy użytkowników mogą nie mieć uprawnień do wyświetlania identyfikatora organizacji. W takim przypadku spróbuj skontaktować się z właścicielem organizacji, by uzyskać identyfikator organizacji.

Przenoszenie uprawnień głównego właściciela organizacji

Aby przenieść uprawnienia głównego właściciela organizacji:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Wybierz organizację z menu.
 3. Kliknij Zarządzaj użytkownikami.
 4. W sekcji „Organizacja” kliknij Zarządzaj użytkownikami.
 5. Znajdź użytkownika, na którego chcesz przenieść własność.
 6. Kliknij menu obok nazwy użytkownika i wybierz Główny właściciel.
 7. Kliknij Przenieś. Potwierdzisz, że chcesz, by ten użytkownik był głównym właścicielem.
 8. Kliknij Gotowe.

Usuwanie organizacji

Aby usunąć organizację, musisz najpierw usunąć lub przenieść przypisane do niej lokalizacje i użytkowników. Usunięcia organizacji nie można cofnąć.

Aby usunąć organizację:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Wybierz organizację z menu.
 3. Kliknij menu Three-dot menu vertical organizacji i wybierz Szczegóły.
 4. Kliknij Usuń organizację.
 5. Kliknij Usuń, by potwierdzić, że chcesz usunąć organizację. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem