Správa organizací pro agentury

Organizace umožňuje správu Firemního profilu na Googlu. Každá společnost smí mít ve Firemním profilu pouze jednu organizaci.

Jednotlivé profily můžete spravovat přímo ve Vyhledávání a v Mapách. Pokud chcete spravovat více profilů najednou, můžete použít správce Firemních profilů. Pokud chcete přidat další profil, vyberte ve Vyhledávání Google nabídku se třemi tečkami a pak Přidat nový Firemní profil

Uživatele můžete do organizace přidávat jako vlastníky nebo členy. Níže uvádíme přehled různých oprávnění jednotlivých rolí:

Oprávnění Vlastník organizace Člen organizace   
Přidávání a odstraňování členů organizace  
Zobrazení podrobností o organizaci
Úprava názvu organizace
Smazat organizaci  

Vytvoření organizace 

Jestliže chcete ve Firemním profilu vytvořit organizaci:

 1. Přejděte na stránku business.google.com/agencysignup.
 2. Zadejte adresu webových stránek agentury.
 3. Přihlaste se pomocí e-mailové adresy v doméně vaší agentury. 
 4. Potvrďte, že se jedná o primární účet Firemního profilu vaší agentury na Googlu.
 5. Zadejte informace o své agentuře a dalších vlastnících.
 6. Postupujte podle pokynů a vytvořte svou organizaci.

Účty organizací

Účet organizace je typ FIremního profilu. Slouží třetím stranám, které jsou odpovědné za správu míst jménem vlastníků firem. Účet organizace může místo spravovat teprve poté, co dané místo udělí této organizaci oprávnění. Uživatelé účtu organizace jsou odpovědní za správu míst. Má-li být uživatel přidán do skupiny, nesmí jeho účet přímo vlastnit nebo spravovat žádné místo ani skupinu míst.

Přidání vlastníků a členů

Vlastníky a členy může přidávat pouze vlastník organizace.

Jestliže chcete do své organizace přidat vlastníka nebo člena:

 1. Přihlaste se do správce Firemních profilů.
 2. Vyberte v rozbalovací nabídce organizaci.
 3. Klikněte na Uživatelé.
 4. Po kliknutí na Pozvat nové uživatele Invite new users přidejte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete pozvat. Můžete ho pozvat jako vlastníka nebo člena organizace.

Odstranění vlastníka nebo člena

Vlastníky a členy může odstraňovat pouze vlastník organizace. 

Jestliže chcete z organizace odstranit vlastníka nebo člena:

 1. Přihlaste se do správce Firemních profilů.
 2. Vyberte v rozbalovací nabídce organizaci.
 3. Klikněte na Uživatelé.
 4. U osoby, kterou chcete odebrat, klikněte na Odstranit Odstranit.
 5. Klikněte na Odstranit

Zobrazení ID organizace a dalších podrobností

Když chcete zobrazit podrobnosti o organizaci:

 1. Přihlaste se do správce Firemních profilů.
 2. Vyberte v rozbalovací nabídce organizaci.
 3. Klikněte na ikonu nabídky Nabídka pro danou organizaci a vyberte možnost Podrobnosti.
 4. Zobrazí se název organizace, desetimístné ID a další podrobnosti.

Někteří členové skupiny uživatelů nemusí mít přístup potřebný k tomu, aby se jim ID organizace zobrazilo. V takovém případě se ohledně tohoto ID obraťte na vlastníka organizace.

Převod primárního vlastnictví organizace

Pokud chcete převést primární vlastnictví organizace:

 1. Přihlaste se do správce Firemních profilů.
 2. Vyberte v rozbalovací nabídce organizaci.
 3. Klikněte na Uživatelé.
 4. V sekci Organizace klikněte na Spravovat uživatele.
 5. Vyhledejte uživatele, kterému chcete předat vlastnictví.
 6. Vedle jména uživatele klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte možnost Primární vlastník.
 7. Kliknutím na tlačítko Převést potvrďte, že chcete uživatele učinit primárním vlastníkem.
 8. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Smazání organizace

Jestliže chcete smazat organizaci, musíte nejprve odstranit nebo převést všechna místauživatele, které obsahuje. Smazání organizace nelze vrátit zpět.

Pokud chcete smazat organizaci:

 1. Přihlaste se do správce Firemních profilů.
 2. Vyberte v rozbalovací nabídce organizaci.
 3. Klikněte na ikonu nabídky Nabídka pro danou organizaci a vyberte možnost Podrobnosti.
 4. Klikněte na Smazat organizaci.
 5. Kliknutím na tlačítko Smazat potvrďte, že organizaci chcete skutečně smazat. 

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka