Управление на поканите

Организацията ви може да получи покани за управление на конкретни местоположения или групи местоположения, притежавани от други хора.

 • За едно местоположение: Собственикът на местоположението може да покани група местоположения в организацията ви чрез иден. № на съответната група. Друг вариант е вие да заявите достъп, с който организацията ви да управлява местоположението, като посочите група местоположения, към която да бъде добавено то.
 • За група местоположения: Собственикът на групата може да покани организацията ви чрез нейния идентификационен номер.

Преглед и приемане на покани

За да прегледате и приемете една покана за управление на местоположение на друг човек:

 1. Влезте в Google My Business.
 2. Кликнете върху Управление на поканите. (Ако сте част от няколко организации, най-напред трябва да изберете правилната организация.)
 3. Намерете поканата и кликнете върху Одобряване или Отхвърляне.

Заявка за достъп до местоположение

За да заявите достъп, чрез който организацията ви да управлява местоположения, притежавани от други хора:

 1. Влезте в Google My Business.
 2. Кликнете върху Управление на поканите. (Ако сте част от няколко организации, най-напред трябва да изберете правилната организация.)
 3. Кликнете върху бутона Заявка за достъп.
 4. Потърсете по име на бизнеса и изберете точното местоположение.
 5. Изберете към кои ваши групи местоположения да се добави съответното местоположение.
 6. Кликнете върху Напред и следвайте подканите за заявяване на достъп.

Преглед на заявки за достъп

За да разгледате заявките за управление на чужди местоположения, изпратени от организацията ви:

 1. Влезте в Google My Business.
 2. Кликнете върху Управление на поканите. (Ако сте част от няколко организации, най-напред трябва да изберете правилната организация.)
 3. Кликнете върху раздела Изпратени заявки, за да видите състоянието на всяка от тях.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си