Quản lý nhóm vị trí

Bài viết này dành cho các đại lý quản lý nhiều danh sách bằng một tài khoản tổ chức. Nếu bạn không quản lý danh sách cho một đại lý, hãy tìm hiểu thêm về các nhóm vị trí tại đây.

Nhóm vị trí là một nhóm danh sách doanh nghiệp đã chọn do một tổ chức hoặc nhóm người dùng quản lý chung. Việc sắp xếp các vị trí của bạn thành các nhóm giúp việc quản lý và sắp xếp nhiều vị trí trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể áp dụng các thay đổi và chia sẻ quyền truy cập vào nhiều danh sách cùng một lúc.

Dưới đây là tóm tắt về các chức năng vai trò khác nhau cho các nhóm vị trí:

Chức năng Chủ sở hữu tổ chức Thành viên của tổ chức Chủ sở hữu nhóm người dùng Thành viên của nhóm người dùng
Tạo nhóm vị trí
Chỉnh sửa tên nhóm vị trí
Thêm vị trí
Chuyển vị trí    
Gửi yêu cầu quản lý vị trí
Xem lời mời nhận được để quản lý vị trí
Xóa nhóm vị trí    

Tạo nhóm vị trí

Để tạo nhóm vị trí mới:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý vị trí. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Nhấp vào Tạo nhóm vị trí.
 4. Nhập tên nhóm của bạn.
 5. Nhấp vào Tạo.
 6. Bắt đầu thêm vị trí.

Thêm vị trí mới vào nhóm vị trí

Để thêm vị trí mới vào nhóm vị trí hiện tại:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý vị trí. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Sử dụng trình đơn thả xuống để chọn một nhóm vị trí. (Dấu kiểm màu xanh lá sẽ hiển thị bên cạnh tất cả các nhóm vị trí do một tài khoản đã xác minh hàng loạt sở hữu.)
 4. Nhấp vào Thêm vị trí.
 5. Nhập tên doanh nghiệp, vị trí và các chi tiết khác.
 6. Làm theo lời nhắc để tạo danh sách mới.

Thêm vị trí vào các nhóm vị trí khác

Bạn có thể thêm vị trí hiện tại vào nhiều nhóm vị trí. Để cho phép các nhóm vị trí khác quản lý vị trí hiện tại:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý vị trí. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Sử dụng trình đơn thả xuống để chọn một nhóm vị trí. (Dấu kiểm màu xanh lá sẽ hiển thị bên cạnh tất cả các nhóm vị trí do một tài khoản đã xác minh hàng loạt sở hữu.)
 4. Nhấp vào vị trí bạn muốn quản lý.
 5. Nhấp vào Người dùng từ trình đơn.
 6. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Mời người dùng mới Invite new users, sau đó chọn Thêm một trong các nhóm của bạn. (Nếu bạn không thấy biểu tượng Invite new users, điều này có nghĩa là chủ sở hữu vị trí chưa cấp cho bạn cấp quyền truy cập thích hợp.)
 7. Chọn nhóm vị trí và vai trò, sau đó nhấp vào Thêm.

Chuyển vị trí sang nhóm vị trí

Để chuyển vị trí hiện tại sang nhóm vị trí:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý vị trí. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Sử dụng trình đơn thả xuống để chọn một nhóm vị trí. (Dấu kiểm màu xanh lá sẽ hiển thị bên cạnh tất cả các nhóm vị trí do một tài khoản đã xác minh hàng loạt sở hữu.)
 4. Chọn hộp bên cạnh mỗi vị trí bạn muốn chuyển.
 5. Từ menu thả xuống Hành động, hãy chọn Chuyển vị trí.
 6. Chọn nhóm vị trí để chuyển vị trí đến.
 7. Nhấp vào Chuyển.

Nếu bạn muốn di chuyển một vị trí từ tài khoản cá nhân (không liên kết với tổ chức) vào tài khoản tổ chức, hãy làm theo các bước sau.

Các vị trí có quyền truy cập của người quản lý chỉ đủ điều kiện để chuyển giữa các nhóm vị trí trong tài khoản tổ chức nếu đáp ứng các điều kiện sau: 
 • Các nhóm vị trí nguồn và đích do cùng một tổ chức sở hữu chính.
 • Người dùng đăng nhập là chủ sở hữu hoặc thành viên của tổ chức đó.

Xem ID nhóm vị trí

Để xem ID nhóm vị trí, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý vị trí. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Sử dụng trình đơn thả xuống để chọn một nhóm vị trí. (Dấu kiểm màu xanh lá sẽ hiển thị bên cạnh tất cả các nhóm vị trí do một tài khoản đã xác minh hàng loạt sở hữu.)
 4. Nhấp vào biểu tượng Chi tiết View details and manage users bên cạnh tên nhóm vị trí.
 5. Bạn sẽ thấy ID nhóm vị trí và các thông tin chi tiết khác.

Xóa một nhóm vị trí

Trước khi xóa một nhóm vị trí, đầu tiên bạn phải xóa hoặc chuyển bất kỳ vị trí nào trong nhóm vị trí đó. Bạn không thể hoàn tác hành động xóa nhóm vị trí.

Để xóa nhóm vị trí:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý vị trí. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Sử dụng trình đơn thả xuống để chọn một nhóm vị trí. (Dấu kiểm màu xanh lá sẽ hiển thị bên cạnh tất cả các nhóm vị trí do một tài khoản đã xác minh hàng loạt sở hữu.)
 4. Nhấp vào biểu tượng Chi tiết View details and manage users sau đó Xóa nhóm vị trí.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố