Zarządzanie grupami lokalizacji

Ten artykuł dotyczy agencji, które zarządzają wieloma wizytówkami na koncie organizacji. Jeśli nie zarządzasz wizytówkami w agencji, przeczytaj zamiast tego ten artykuł o grupach lokalizacji.

Grupa lokalizacji to grupa wybranych wizytówek firm zarządzanych wspólnie przez organizację lub grupę użytkowników. Przypisanie lokalizacji do grup ułatwia zarządzanie wieloma organizacjami i ich obsługę. Możesz zastosować zmiany i udostępnić wiele wizytówek jednocześnie.

Oto lista uprawnień różnych użytkowników grup lokalizacji:

Uprawnienie Właściciel organizacji Członek organizacji Właściciel grupy użytkowników Członek grupy użytkowników
Tworzenie grupy lokalizacji
Edytowanie nazwy grupy lokalizacji
Dodawanie lokalizacji
Przenoszenie lokalizacji    
Wysyłanie próśb o zarządzanie lokalizacjami
Wyświetlanie otrzymanych zaproszeń do zarządzania lokalizacjami
Usuwanie grupy lokalizacji    

Tworzenie grupy lokalizacji

Aby utworzyć nową grupę lokalizacji:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Kliknij Zarządzaj lokalizacjami (jeśli należysz do wielu organizacji, najpierw wybierz odpowiednią z nich).
 3. Kliknij Utwórz grupę lokalizacji.
 4. Wpisz nazwę grupy.
 5. Kliknij Utwórz.
 6. Zacznij dodawać lokalizacje.

Dodawanie nowej lokalizacji do grupy lokalizacji

Aby dodać nową lokalizację do istniejącej grupy lokalizacji:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Kliknij Zarządzaj lokalizacjami (jeśli należysz do wielu organizacji, najpierw wybierz odpowiednią z nich).
 3. Wybierz grupę lokalizacji z menu. (Zielony symbol wyboru będzie wyświetlany obok grup lokalizacji należących do konta zweryfikowanego zbiorczo).
 4. Kliknij Dodaj lokalizację.
 5. Podaj nazwę firmy, lokalizację i inne szczegóły.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by utworzyć nową wizytówkę.

Dodawanie lokalizacji do kolejnych grup lokalizacji

Istniejącą lokalizację można dodać do wielu grup lokalizacji. Aby umożliwić dodatkowym grupom lokalizacji zarządzanie istniejącą lokalizacją:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Kliknij Zarządzaj lokalizacjami (jeśli należysz do wielu organizacji, najpierw wybierz odpowiednią z nich).
 3. Wybierz grupę lokalizacji z menu. (Zielony symbol wyboru będzie wyświetlany obok grup lokalizacji należących do konta zweryfikowanego zbiorczo).
 4. Kliknij lokalizację, którą chcesz zarządzać.
 5. W menu kliknij Użytkownicy.
 6. W prawym górnym rogu kliknij kolejno ikonę „Zaproś nowych użytkowników” Invite new users i Dodaj jedną ze swoich grup. Jeśli nie widzisz ikony Invite new users, oznacza to, że właściciel organizacji nie przyznał Ci odpowiedniego poziomu dostępu.
 7. Wybierz grupę lokalizacji i rolę, a potem kliknij Dodaj.

Przenoszenie lokalizacji do grupy lokalizacji lub na konto firmowe

Aby przenieść istniejące lokalizacje do grupy lokalizacji:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Kliknij Zarządzaj lokalizacjami (jeśli należysz do wielu organizacji, najpierw wybierz odpowiednią z nich).
 3. Wybierz grupę lokalizacji z menu. (Zielony symbol wyboru będzie wyświetlany obok grup lokalizacji należących do konta zweryfikowanego zbiorczo).
 4. Zaznacz pole obok każdej lokalizacji, którą chcesz przenieść.
 5. W menu Działania wybierz Przenieś lokalizację.
 6. Wybierz grupę lokalizacji, do której chcesz przenieść lokalizację.
 7. Kliknij Przenieś.

Jeśli chcesz przenieść lokalizację z konta osobistego (niepowiązanego z organizacją) na konto organizacji, wykonaj te czynności.

Lokalizacje z dostępem menedżera można przenosić między grupami lokalizacji w obrębie kont organizacji tylko wtedy, gdy są spełnione te warunki: 
 • Głównym właścicielem źródłowej i docelowej grupy lokalizacji jest ta sama organizacja.
 • Zalogowany użytkownik jest właścicielem lub członkiem tej organizacji.

Wyświetlanie identyfikatora grupy lokalizacji

Aby wyświetlić identyfikator grupy lokalizacji:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Kliknij Zarządzaj lokalizacjami (jeśli należysz do wielu organizacji, najpierw wybierz odpowiednią z nich).
 3. Wybierz grupę lokalizacji z menu. (Zielony symbol wyboru będzie wyświetlany obok grup lokalizacji należących do konta zweryfikowanego zbiorczo).
 4. Kliknij Szczegóły View details and manage users obok nazwy grupy lokalizacji.
 5. Zobaczysz identyfikator grupy lokalizacji i inne szczegóły.

Usuwanie grupy lokalizacji

Aby usunąć grupę lokalizacji, musisz najpierw usunąć lub przenieść przypisane do niej lokalizacje. Usunięcia grupy lokalizacji nie można cofnąć.

Aby usunąć grupę lokalizacji:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Kliknij Zarządzaj lokalizacjami (jeśli należysz do wielu organizacji, najpierw wybierz odpowiednią z nich).
 3. Wybierz grupę lokalizacji z menu. (Zielony symbol wyboru będzie wyświetlany obok grup lokalizacji należących do konta zweryfikowanego zbiorczo).
 4. Kliknij kolejno Szczegóły View details and manage users a potem Usuń grupę lokalizacji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem