Zasady dotyczące wysyłania wiadomości do klientów

Dzięki wiadomościom w Google Moja Firma klienci i sprzedawcy mogą się ze sobą jeszcze łatwiej komunikować. Aby zapewnić rozmówcy jak najlepszy kontakt z Twoją firmą, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Poniższe zasady zawierają opis zabronionych zachowań i informacje o tym, jak wyciszyć rozmowę, zgłosić użytkownika lub zrezygnować z usługi.

W przypadku poważnych lub wielokrotnych naruszeń zasad korzystania z usługi zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Twojego dostępu do czatu w Google Moja Firma. Pamiętaj również, by przestrzegać ogólnych zasad korzystania z Google Moja Firma.

Wskazówki dla sprzedawców

Dane osobowe i informacje poufne

Zadbaj o to, by podczas rozmowy z klientami nie udostępniać ani nie żądać informacji poufnych. Obejmują one między innymi:

 • numery kart kredytowych;
 • numery ubezpieczenia społecznego lub inne numery identyfikacyjne nadane przez instytucje państwowe;
 • dane logowania, np. hasła.

Unikanie poufnych treści podczas czatowania zapewnia bezpieczeństwo danych Twoich klientów. Poza tym surowo zabronione jest wykorzystywanie danych osobowych w sposób, na który druga strona nie wyraziła zgody.

Niedopuszczalne odpowiedzi

Długi lub nieuzasadniony czas odpowiedzi na wiadomości od klientów nie świadczy dobrze o firmie i wywiera złe wrażenie na odbiorcach. Przykładem takiego nieodpowiedniego traktowania może być:

 • brak odpowiedzi na pytanie użytkownika;
 • nierozsądnie długi czas oczekiwania na odpowiedź.

Niedopuszczalne jest również wysyłanie kontaktującym się z Tobą użytkownikom niechcianych wiadomości lub komunikatów nie na temat. Mogą to być na przykład:

 • wiadomości o produkcie lub usłudze, których nie dotyczyło początkowe zapytanie;
 • powtarzające się wiadomości bez odpowiedzi;
 • zbyt długie wiadomości lub nadużywanie emotikonów i adresów URL.

Przedstawianie nieprawdziwych informacji i wprowadzanie w błąd

Nie podszywaj się pod inne firmy lub osoby. Nie składaj fałszywych oświadczeń dotyczących swojej tożsamości lub kwalifikacji, takich jak fałszywe twierdzenie, że jesteś upoważnionym przedstawicielem firmy. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach na temat umieszczania informacji o firmie w Google.

Nie podawaj niezgodnych z prawdą informacji promocyjnych, które pomijają bądź zniekształcają sposób fakturowania lub naliczania płatności.

Wskazówki dla sprzedawców i konsumentów

Nieodpowiednie treści

W rozmowie należy skupiać się na oferowanych produktach i usługach, unikając wszelkich nieodpowiednich treści, takich jak:

 • treści, które promują lub akceptują przemoc wobec jednostek lub grup ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną bądź tożsamość płciową;
 • treści szerzące nienawiść lub zachęcające do nękania i dokuczania wobec jednostek lub grup;
 • treści drastyczne lub nacechowane przemocą, których celem jest wywołanie odrazy u odbiorców;
 • zdjęcia lub filmy o charakterze pornograficznym;
 • treści przedstawiające wykorzystywanie dzieci.

Spam, złośliwe oprogramowanie i wyłudzanie informacji

Czat służy do prowadzenia wartościowych rozmów między sprzedawcami i użytkownikami.

 • Nie rozpowszechniaj spamu. Nie wysyłaj materiałów promocyjnych lub reklamowych bądź innych niepożądanych treści.
 • Nie udostępniaj treści ani nie angażuj się w zachowania, które powodują szkody lub zakłócenia w działaniu urządzeń, sieci lub innych elementów infrastruktury użytkowników.
 • Nie wykorzystuj tej usługi do wyłudzania informacji.

Działania niezgodne z prawem

Usługi tej nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań. Google nie toleruje oszustw ani działań niezgodnych z prawem. Mogą one doprowadzić do zawieszenia konta oraz usunięcia informacji o firmie z wyników wyszukiwania. W takich przypadkach możemy zgłosić postępowanie użytkownika odpowiednim organom władzy.

Również Twoim obowiązkiem podczas korzystania z tej funkcji jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

Treści związane z terroryzmem

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z naszych usług w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Surowo zabraniamy także publikowania treści związanych z terroryzmem, na przykład materiałów promujących akty terroru, podżegających do przemocy czy pochwalających ataki terrorystyczne. Jeśli treści związane z terroryzmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst. 

Wyciszenie rozmowy lub wyłączenie czatu

Zarówno konsumenci, jak i sprzedawcy mogą przerwać rozmowę w razie niewłaściwego zachowania lub innych naruszeń.

SMS

Aby uzyskać pomoc związaną z czatem Google Moja Firma przez SMS, wyślij wiadomość o treści POMOC. Otrzymasz instrukcje dotyczące wyciszania i kończenia rozmowy:

 • Aby wyciszyć wiadomości od danego użytkownika, wyślij odpowiedź o treści IGNORUJ. Zablokuje to przesyłanie wszelkich innych wiadomości od tego użytkownika.
 • Aby oznaczyć wiadomości jako spam, wyślij odpowiedź o treści SPAM. Będzie to zgłoszenie dla Google, że ich autor być może rozsyła spam. Zapobiegnie również przesyłaniu Ci kolejnych wiadomości od tej osoby.
 • Aby wyłączyć wszystkie wiadomości, wyślij wiadomość o treści STOP. W ten sposób zrezygnujesz z funkcji czatowania.

Allo

W Google Allo możesz zablokować osoby, od których nie chcesz otrzymywać wiadomości. Zapobiegnie to odbieraniu indywidualnych wiadomości z zablokowanego numeru telefonu. Więcej informacji o blokowaniu kontaktów w Allo

Wiadomości z podglądu aplikacji

Gdy otrzymasz wiadomość od użytkownika Allo, wiadomość może zostać dostarczona w formie wiadomości z podglądu aplikacji. Aby na nią odpowiedzieć bez pobierania Allo, możesz kliknąć OK. Spowoduje to wyświetlenie całej wiadomości. Więcej informacji o blokowaniu rozmów w Allo przy odbieraniu wiadomości z podglądu aplikacji 

Aplikacja Google Moja Firma

Aby zablokować osoby, od których nie chcesz otrzymywać wiadomości w aplikacji Google Moja Firma, wykonaj te czynności:

 1. W aplikacji kliknij Klienci a potem Wiadomości i otwórz rozmowę, którą chcesz zablokować.
 2. Kliknij Menu Menu.
 3. Kliknij Zablokuj. Rozmowa zostanie zablokowana i nie będziesz już otrzymywać wiadomości od tego klienta.

Aby usunąć istniejącą rozmowę z aplikacji Google Moja Firma, wykonaj te czynności: 

 1. W aplikacji kliknij Klienci a potem Wiadomości i otwórz rozmowę, którą chcesz usunąć.
 2. Kliknij Menu Menu.
 3. Kliknij Usuń. Rozmowa zostanie usunięta z Twojego urządzenia (będzie jednak nadal dostępna na urządzeniu klienta).

Opłaty za SMS-y

Jeśli korzystasz z komunikacji za pomocą SMS-ów, mogą obowiązywać Cię standardowe stawki za przesyłanie wiadomości i transmisję danych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?