Richtlijnen voor berichten

De berichtenfunctie van Google Mijn Bedrijf (GMB) biedt klanten en verkopers een makkelijke manier om te communiceren. Volg de onderstaande richtlijnen om ervoor te zorgen dat het contact zo goed mogelijk verloopt.

In het volgende beleid wordt verboden gedrag omschreven en informatie verstrekt over hoe u een gesprek negeert, een contactpersoon rapporteert of zich afmeldt voor de service.

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de berichtenfunctie van Google Mijn Bedrijf op te schorten bij ernstige of herhaalde schendingen van het productbeleid. Zorg ervoor dat u ook voldoet aan het algemene beleid voor Google Mijn Bedrijf.

Richtlijnen voor verkopers

Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens

Zorg ervoor dat u tijdens een gesprek met klanten geen gevoelige informatie verstrekt of hierom vraagt. Gevoelige informatie omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Creditcardnummers
 • Burgerservicenummers, paspoortnummers of andere door de overheid uitgegeven identificatienummers
 • Inloggegevens, zoals wachtwoorden

Vermijd gevoelige onderwerpen tijdens gesprekken om uw gegevens en die van uw klanten te beschermen. Het gebruik van persoonlijke gegevens op manieren waarvoor de andere partij geen toestemming heeft gegeven, is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Onacceptabele reacties

(Te) trage reacties op berichten leiden tot een slechte gebruikerservaring voor uw klanten. Bijvoorbeeld:

 • Niet reageren op gebruikers
 • Onredelijk lang wachten met reageren op gebruikers

Het is ook onaanvaardbaar om irrelevante of ongewenste berichten te versturen aan gebruikers die contact met u hebben opgenomen. Bijvoorbeeld:

 • Berichten over producten of services die geen verband houden met het oorspronkelijke verzoek
 • Herhaalde berichten zonder reactie
 • Te lange berichten of overmatig gebruik van emoticons en URL's

Verkeerde voorstelling en misleidende claims

Doe u niet voor als iemand anders of als vertegenwoordiger van een andere organisatie. Voorkom onjuiste beweringen over uw identiteit of kwalificaties, bijvoorbeeld door u ten onrechte voor te doen als een geautoriseerde vertegenwoordiger van een bedrijf. Raadpleeg ook onze algemene richtlijnen voor de representatie van uw bedrijf op Google.

Verstrek geen onvolledige promotiegegevens waarin niet wordt vermeld of niet duidelijk wordt gemaakt hoe eventuele kosten aan de gebruiker in rekening worden gebracht.

Richtlijnen voor verkopers en consumenten

Ongepaste content

Gesprekken moeten gericht zijn op het bedrijf en de aangeboden services. Vermijd hierbij ongepaste content, waaronder:

 • Content die haat of geweld bevordert of goedkeurt tegen personen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus of seksuele geaardheid/genderidentiteit
 • Content die intimiderend, kwetsend of bedreigend is voor personen of groepen
 • Expliciet of gewelddadig materiaal dat bedoeld is om afkeer bij anderen op te wekken
 • Seksueel expliciete of pornografische afbeeldingen of video's
 • Content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt

Spam, malware en phishing

De berichtenfunctie is bedoeld voor zakelijke uitwisselingen van hoge kwaliteit tussen verkopers en gebruikers.

 • Verzend geen spam. Hieronder valt ook het verzenden van ongevraagde berichten en ongewenste promotionele of commerciële content.
 • Deel geen content en onthoud u van handelingen die de werking van apparaten, netwerken of andere infrastructuur van gebruikers schaadt of verstoort.
 • Gebruik deze service niet voor phishingscams.

Illegale activiteiten

Gebruik deze service niet in het kader van illegale activiteiten of voor de promotie van gevaarlijke en illegale zaken. Frauduleuze of illegale activiteiten worden op Google niet getolereerd en kunnen resulteren in opschorting van het account en verwijdering van bedrijfsinformatie uit zoekresultaten. In voorkomende gevallen stellen we mogelijk de bevoegde autoriteiten in kennis.

Het is ook uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften wanneer u deze functie gebruikt.

Een gesprek negeren of stoppen

Zowel consumenten als verkopers hebben de mogelijkheid om gesprekken bij ongepast gedrag of andere schendingen te beëindigen.

Sms

Als u via sms hulp wilt met de berichtenfunctie van Google Mijn Bedrijf, reageert u met HELP. U ontvangt dan instructies voor het negeren en stoppen van gesprekken:

 • Reageer met IGNORE als u de berichten van een contactpersoon wilt negeren. Met deze reactie voorkomt u dat deze specifieke contactpersoon nog berichten aan u kan sturen.
 • Reageer met SPAM als u berichten wilt rapporteren als spam. Met deze reactie laat u Google weten dat de contactpersoon mogelijk spam verzendt. Hiermee voorkomt u ook dat deze specifieke contactpersoon nog berichten aan u kan sturen.
 • Reageer met STOP als u alle berichten wilt uitschakelen. Als u deze reactie stuurt, meldt u zich af voor de berichtenfunctie.

Allo

U kunt de berichten van contactpersonen blokkeren in Google Allo. Hiermee voorkomt u dat u één-op-één-berichten ontvangt van het telefoonnummer dat u heeft geblokkeerd. Meer informatie over hoe u contactpersonen blokkeert in Allo.

App-berichtenpreviews

Wanneer u een bericht van een Allo-gebruiker ontvangt, kan het bericht worden weergegeven in een app-berichtenpreview. Als u op een bericht wilt reageren zonder Allo te downloaden, tikt u op OK om het volledige bericht te bekijken. Meer informatie over hoe u gesprekken blokkeert in Allo wanneer u app-berichtenpreviews gebruikt. 

Google Mijn Bedrijf (GMB)-app

U kunt de berichten van contactpersonen blokkeren in de GMB-app door deze stappen te volgen:

 1. Open in Berichten het gesprek dat u wilt blokkeren.
 2. Tik op het menu met drie stippen .
 3. Tik op Blokkeren. Het gesprek wordt geblokkeerd en u ontvangt geen berichten meer van de klant.

U kunt ook een bestaand gesprek uit de GMB-app verwijderen door deze stappen te volgen: 

 1. Open in Berichten het gesprek dat u wilt verwijderen.
 2. Tik op het menu met drie stippen .
 3. Tik vervolgens op Verwijderen. Het gesprek wordt van uw apparaat verwijderd (maar niet van het apparaat van de klant).

Sms-tarieven

Als u sms-berichten gebruikt, kunnen er standaardtarieven voor sms- en dataverkeer van toepassing zijn.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?