Pokyny pro posílání zpráv

Funkce posílání zpráv ve službě Moje firma na Googlu poskytuje zákazníkům i obchodníkům snadný způsob komunikace. Aby spolupráce byla co nejpříjemnější, dodržujte prosím níže uvedené pokyny.

Následující zásady uvádějí výčet zakázaného chování a poskytují informace o tom, jak konverzaci ignorovat, nahlásit kontakt nebo se ze služby odhlásit.

Vyhrazujeme si právo pozastavit vám v případě závažných nebo opakovaných porušení zásad přístup k chatu ve službě Moje firma na Googlu. Kromě toho musíte dodržovat všeobecné zásady služby Moje firma na Googlu.

Pokyny pro obchodníky

Osobní a důvěrné informace

Během chatu se zákazníky neposkytujte ani nepožadujte citlivé údaje. Takovými údaji se mimo jiné rozumí:

 • čísla platebních karet,
 • čísla sociálního zabezpečení, cestovního pasu a další identifikační čísla přidělená státem,
 • přihlašovací údaje, například hesla.

Nesdělování citlivého obsahu v rámci chatů udržuje údaje obou stran v bezpečí. Navíc platí, že používání osobních údajů způsobem, který druhá strana neodsouhlasí, je přísně zakázáno.

Nepřijatelné odpovědi

Pomalé reakce nebo nepřiměřeně dlouhé časy odezvy na zprávy od uživatelů vyvolávají v zákaznících nepříznivý uživatelský dojem. Příklady:

 • vůbec žádná reakce na zprávu od uživatele,
 • otálení s odpovědí nepřiměřeně dlouhou dobu.

Uživatelům, kteří vás kontaktovali, je také nepřijatelné posílat irelevantní nebo nežádoucí zprávy. Příklady:

 • zprávy o produktech nebo službách, které s původním požadavkem nesouvisí,
 • opakované zprávy bez odpovědi,
 • příliš dlouhá zpráva nebo nadměrné používání emotikonů a adres URL.

Předstírání identity a zavádějící tvrzení

Nevydávejte se za žádnou organizaci ani za jinou osobu. Nelžete o své totožnosti ani kvalifikaci. Netvrďte například, že jste autorizovaným zástupcem nějaké společnosti, pokud jím skutečně nejste. Přečtěte si také pokyny ohledně reprezentace firmy na Googlu.

Neposkytujte v rámci propagací nepřesné informace, které buď vůbec neuvádějí, nebo se aspoň snaží zamlžit, kolik uživatel zaplatí.

Pokyny pro obchodníky i spotřebitele

Nevhodný obsah

Konverzace by se měly týkat obchodu a nabízených služeb a vyhýbat se veškerému nevhodnému obsahu. Tím je například:

 • obsah, který propaguje nebo toleruje nenávist či násilí vůči jednotlivcům nebo skupinám na základě rasy, etnického původu, náboženství, zdravotního postižení, pohlaví, věku, národnosti, statusu veterána, sexuální orientace nebo pohlavní identity,
 • obsah obtěžující, šikanující nebo zastrašující jednotlivce nebo skupiny,
 • názorné nebo agresivní materiály, jejichž cílem je vzbuzovat odpor,
 • sexuálně explicitní nebo pornografické obrázky či videa,
 • obsah, jehož cílem je zneužívání nebo obtěžování dětí.

Spam, malware a phishing

Chat je určen k vedení seriózních konverzací mezi obchodníky a uživateli.

 • Vyvarujte se spamu. Nezasílejte nevyžádané zprávy ani nežádoucí propagační nebo komerční materiály.
 • Nesdílejte obsah, který poškozuje nebo ruší zařízení uživatelů, síťové operace nebo jinou infrastrukturu, ani se nedopouštějte takového chování.
 • Nezneužívejte tuto službu k phishingovým podvodům.

Nezákonné činnosti

Nezneužívejte tuto službu k nezákonným činnostem ani k propagaci nebezpečného nebo nezákonného jednání. Google netoleruje žádné podvodné ani nezákonné činnosti. Podobné chování může mít za následek pozastavení účtu a odstranění informací o firmě z výsledků vyhledávání. Kromě toho vás v případě takového jednání můžeme nahlásit příslušným orgánům.

Při používání této funkce je vaší povinností dodržovat všechny platné zákony a předpisy.

Teroristický obsah

Teroristickým organizacím nepovolujeme používání této služby za jakýmkoli účelem, včetně náboru. Je také přísně zakázán obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje k teroristickým činům či násilí nebo oslavuje teroristické útoky. Pokud sdílíte obsah související s terorismem ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho divákům pomohli pochopit. 

Ignorování nebo ukončení konverzace

V případě nevhodného chování nebo jiného porušení zásad mají spotřebitelé i obchodníci možnost komunikaci ukončit.

SMS

O pomoc s chatem ve službě Moje firma na Googlu požádáte zadáním: HELP. Následně dostanete pokyny, jak konverzaci ignorovat a zastavit:

 • Chcete-li zprávy od určitého kontaktu ignorovat, zadejte: IGNORE. Tato odpověď zabrání zasílání dalších zpráv od tohoto kontaktu.
 • Chcete-li označit zprávy jako spam, zadejte: SPAM. Tato odpověď nahlásí Googlu kontakt jako možného původce spamu. Také tím zabráníte zasílání dalších zpráv od tohoto kontaktu.
 • Chcete-li vypnout všechny zprávy, zadejte: STOP. Odesláním této odpovědi se z funkce zasílání zpráv odhlásíte.

Při používání SMS zpráv mohou platit standardní tarify za zprávy a data.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?