Xem Thông tin chi tiết về bài đăng

Mẹo: Chúng tôi dự định sẽ cập nhật các chỉ số mà mình chia sẻ để cung cấp dữ liệu hữu ích nhất từ Hồ sơ doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về Các thay đổi đối với dữ liệu Thông tin chi tiết.

Thông tin chi tiết về bài đăng giúp bạn hiểu rõ hơn hiệu quả hoạt động của bài đăng với khách hàng tiềm năng. Từ tab Bài đăng, bạn có thể xem thông tin chi tiết về:

 • Một bài đăng riêng lẻ
 • Tất cả các bài đăng từ tuần trước
 • Tất cả các bài đăng từ tháng trước

Xem thông tin chi tiết gần như trong thời gian thực

Thông tin sẽ được hiển thị gần như trong thời gian thực. Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục khi khách hàng tương tác với bài đăng của bạn. Những thông tin chi tiết này có thể thay đổi khi hệ thống của chúng tôi hoạt động để giúp bạn có cái nhìn chính xác nhất về mức độ tương tác của khách hàng.

Dữ liệu gần như theo thời gian thực về Bài đăng giúp bạn thấy những lợi ích mà các bài đăng mang lại cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi có thể điều chỉnh dữ liệu trở về trước cho Thông tin chi tiết về bài đăng trong vài ngày qua để đảm bảo độ chính xác.

Hiểu bản tóm tắt của bạn

Bản tóm tắt của bạn hiển thị số lượt xem của bạn trong tuần qua. Nếu bất kỳ điều nào sau đây xảy ra, số lượt xem của bạn sẽ không hiển thị trong bản tóm tắt:

 • Bài đăng của bạn không nhận được lượt xem nào.
 • Bạn không có bài đăng nào.

Mọi người dùng ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi, cũng như trang web Google Doanh nghiệp của tôi trên máy tính để bàn và thiết bị di động đều có thể sử dụng chế độ xem tóm tắt của Thông tin chi tiết về bài đăng.

Xem bản tóm tắt của bạn

Bản tóm tắt cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động của bài đăng. Nếu nhận thấy có số liệu tăng hoặc giảm, bạn có thể xem xét kỹ hơn bằng cách xem từng mục Thông tin chi tiết về bài đăng. 

 1. Trong trình duyệt, hãy đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Ở phía bên trái, hãy nhấp vào tab "Bài đăng". 
 3. Bản tóm tắt sẽ xuất hiện trong hộp chú thích.

 

Xem Thông tin chi tiết về bài đăng riêng lẻ

Thông tin chi tiết về bài đăng hiển thị số lượt xem và số lượt nhấp liên quan đến các bài đăng bạn đã xuất bản. Bạn có thể xem những thông tin chi tiết này trên máy tính để bàn hoặc trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Máy tính 

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nếu bạn có nhiều vị trí, hãy mở vị trí mà bạn muốn quản lý.
 3. Trong menu, hãy nhấp vào Bài đăng.
 4. Để xem thông tin chi tiết, hãy nhấp vào bài đăng mà bạn quan tâm.

 

Thiết bị di động

 Để xem thông tin chi tiết trong ứng dụng dành cho thiết bị di động:
 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Bài đăng.
 3. Để xem thông tin chi tiết, hãy nhấn vào bài đăng mà bạn quan tâm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố