Zasady dotyczące witryny Google Moja Firma

Wymienione poniżej polityki treści odgrywają ważną rolę w umożliwianiu wszystkim użytkownikom przyjemnego korzystania z usług Google. Musimy ograniczyć nadużycia, które naruszają naszą zdolność do świadczenia tych usług. Dlatego prosimy wszystkich o przestrzeganie poniższych zasad, by pomóc nam osiągnąć ten cel.

Poniższe zasady mają zastosowanie do treści udostępnianych w witrynie Google Moja Firma. Możemy odstąpić od ich stosowania, jeśli stwierdzimy, że strona zawiera informacje, które są zgodne z interesem publicznym. Zaglądaj tu od czasu do czasu, bo zasady mogą się zmienić. Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do kreatora witryn Google Moja Firma lub innych usług Google osobom lub firmom, które naruszają te wytyczne.

Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z usług Googlewskazówkach dotyczącymi Google Moja Firma.

Zgłaszanie nadużyć

Jeśli uważasz, że ktoś nie przestrzega zasad, zgłoś naruszenie.

Aby zgłosić naruszenie praw autorskich lub inne kwestie prawne, skorzystaj z tego narzędzia. Przeprowadzi Cię ono przez proces zgłaszania treści, które Twoim zdaniem powinniśmy usunąć z usług Google na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zasady programu

Treści związane z firmą

Treści w witrynach Google Moja Firma muszą być powiązane z firmą, w której imieniu działa autor. Powinny także pomagać użytkownikom w sprawdzeniu, czym zajmuje się firma. Treści niezwiązane lub niejasno powiązane z firmą nie są dozwolone. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach na temat umieszczania informacji o firmie w Google.

Spam, złośliwe oprogramowanie i wyłudzanie informacji

Zależy nam, by nasze usługi były wolne od spamu i złośliwego oprogramowania. Spam to między innymi niechciane materiały promocyjne lub reklamowe oraz treści niepożądane lubi rozsyłane masowo. Usług Google nie wolno używać do wyłudzania informacji. Nie pozyskuj ani nie zbieraj poufnych danych, w tym haseł, danych finansowych i numerów ubezpieczenia społecznego. Nie zezwalamy też na przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, szkodliwego kodu lub innych treści, które mogą spowodować uszkodzenia lub utrudnić działanie sieci, serwerów czy pozostałej infrastruktury należącej do Google bądź innych firm. Nie zezwalamy na tworzenie witryn przeznaczonych wyłącznie do kierowania użytkowników do innej usługi internetowej i usuwania treści z innych źródeł, by generować przychód lub odnosić inne korzyści osobiste.  

Nieodpowiednie i obraźliwe treści

Cenimy różnorodność i szacunek dla innych, dlatego staramy się unikać obrażania użytkowników treściami, które są nieodpowiednie dla naszych platform. Z tego powodu nie pozwalamy na publikację w witrynach Google Moja Firma następujących treści:
 • Przemoc i nienawiść: nie zezwalamy na publikowanie treści, które promują lub akceptują przemoc wobec jednostek lub grup ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną bądź tożsamość płciową, a także treści, których głównym celem jest wzniecanie nienawiści w związku z tymi cechami.
 • Nękanie: zabraniamy publikowania treści szerzących nienawiść lub zachęcających do nękania i dokuczania wobec jednostek lub grup.
 • Drastyczne materiały: nie wolno publikować materiałów wyjątkowo drastycznych lub nacechowanych przemocą, których celem jest wywołanie odrazy u odbiorców. 
 • Materiały pornograficzne: zabraniamy publikacji zdjęć lub filmów o charakterze pornograficznym. Treści erotyczne są dozwolone, ale nie mogą im towarzyszyć obrazy ani filmy o charakterze pornograficznym. Niedozwolone są również wszelkie materiały promujące lub ilustrujące niezgodne z prawem lub niestosowne kontakty seksualne z dziećmi lub ze zwierzętami. Zezwalamy na publikowanie nagości w kontekście naturalistycznym i dokumentalnym (na przykład zdjęcie niemowlaka karmionego piersią) oraz w celach edukacyjnych, naukowych lub artystycznych.

Wykorzystywanie dzieci

Nie wolno przesyłać ani udostępniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Obejmuje to wszystkie materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (w tym rysunki) i wszelkie treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym. Oznacza to, że nie można wykorzystywać naszych usług do tworzenia, przechowywania lub dystrybucji zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci ani do tworzenia galerii zdjęć dzieci z komentarzami o wyraźnie seksualnym charakterze.
Takie treści będą usuwane. Podejmiemy także stosowne działania obejmujące m.in. usunięcie konta oraz zawiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), a także zastosowanie środków prawnych.
Jeśli natkniesz się na treści, które Twoim zdaniem przedstawiają wykorzystywanie dzieci w ten sposób, nie komentuj ich, nawet jeśli chcesz w ten sposób zwrócić uwagę Google na problem. Zamiast tego zgłoś odpowiednią treść, klikając link „Zgłoś problem”. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z organizacją NCMEC.

Dane osobowe i informacje poufne

Nie udostępniaj danych osobowych ani informacji poufnych. Nie wolno bez uprawnienia publikować informacji prywatnych lub poufnych o innych osobach, np. numeru ubezpieczenia społecznego czy numeru karty kredytowej, prawa jazdy lub innego dokumentu ani innych informacji, które nie są publicznie dostępne. Pamiętaj, że w większości przypadków informacje, które są już dostępne w innym miejscu w internecie lub w rejestrach publicznych, nie są uważane za prywatne ani poufne w świetle naszych zasad.
Nie wolno również publikować ani rozpowszechniać zdjęć osób nieletnich lub filmów z ich udziałem bez zgody opiekunów prawnych.

Treści związane z terroryzmem

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z naszych usług w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Surowo zabraniamy także publikowania treści związanych z terroryzmem, na przykład materiałów promujących akty terroru, podżegających do przemocy czy pochwalających ataki terrorystyczne. Jeśli treści związane z terroryzmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst. 

Działania niezgodne z prawem

Przestrzegaj prawa. Usług Google nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań. Na przykład nie wolno prowadzić promocji ani sprzedaży narkotyków. Jeśli otrzymamy powiadomienie o czynnościach niezgodnych z prawem, podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować zablokowanie dostępu do niektórych naszych usług i konta Google lub zgłoszenie naruszenia odpowiednim władzom.

Naruszenie praw autorskich

Szanuj prawa autorskie. Nie udostępniaj materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia. Nie podawaj też linków do witryn, z których Twoi czytelnicy mogą pobierać materiały chronione prawami autorskimi bez upoważnienia. W firmie Google obowiązuje zasada reagowania na uzasadnione powiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw autorskich. Powtarzające się naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, spowodują zamknięcie konta. Jeśli widzisz, że ktoś narusza zasady Google dotyczące praw autorskich, zgłoś to naruszenie.

Zasady dotyczące dopuszczalnych nazw domen

Tłumaczenia naszych zasad zapewniamy dla Twojej wygody. Jeśli występuje sprzeczność między polską i angielską wersją tych zasad, obowiązuje wersja w języku angielskim.
Wymagania dotyczące noty prawnej
Zadbaj o to, by treści w Twojej witrynie były zgodne z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju lub regionie. W niektórych krajach komercyjne witryny internetowe muszą zawierać notę prawną lub wyłączenie odpowiedzialności. Jeśli w Twoim kraju nota prawna nie jest wymagana, odpowiednie informacje możesz dodać w polu „Opis”.

Formularze kontaktowe

Formularze kontaktowe to połączone z witryną Google Moja Firma formularze online, które pozwalają klientom i sprzedawcom nawiązać kontakt. Klienci mogą za ich pomocą prosić o przygotowanie wyceny lub podanie dodatkowych informacji o oferowanych przez firmę usługach. Użytkownicy Formularzy kontaktowych muszą przestrzegać poniższych zasad. 

Zasady dotyczące sprzedawców

Zbieranie i wykorzystywanie danych

Zachowaj należytą starannością przy przetwarzaniu informacji przesłanych przez klientów. 

 • Zawsze używaj danych klientów w sposób adekwatny do usług świadczonych przez Twoją firmę. Nie wolno korzystać z tych danych w sposób niewłaściwy ani gromadzić ich w niejawnych celach lub bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. 
 • Nie ujawniaj danych klientów innym użytkownikom ani osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta dostarczającego dane.
 • Nie podszywaj się pod inne firmy lub osoby, gdy prosisz o podanie informacji za pomocą platformy. 
 • Nie proś klientów o podanie informacji osobistych lub poufnych, takich jak hasła, dane finansowe czy numery PESEL. 

Sprzedawcy, którzy korzystają z Formularzy Kontaktowych, muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

Zasady dotyczące klientów

Dane poufne

Nie podawaj żadnych danych finansowych ani innych informacji poufnych poza tymi, które wymieniono w formularzu (czyli imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem e-mail).

Zasady dotyczące klientów i sprzedawców

Spam i złośliwe oprogramowanie

Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, szkodliwego kodu lub innych treści, które mogą spowodować uszkodzenia lub utrudnić działanie sieci, serwerów czy pozostałej infrastruktury należącej do Google bądź innych firm. 

Nie wysyłaj masowo niezamówionych wiadomości za pomocą Formularzy kontaktowych. Z klientami można się kontaktować wyłącznie w związku z przesłanym pytaniem lub z innymi usługami związanymi z firmą (tj. nie wolno wysyłać spamu z ofertami handlowymi ani wiadomości o niepowiązanych usługach). 

Nieodpowiednie treści

Komunikacja między sprzedawcami a klientami powinna dotyczyć firmy i oferowanych przez nią usług. Zabronione są:

 • treści, które promują lub akceptują przemoc wobec jednostek lub grup ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną bądź tożsamość płciową;
 • treści szerzące nienawiść lub zachęcające do nękania i dokuczania wobec jednostek lub grup;
 • treści drastyczne lub nacechowane przemocą, których celem jest wywołanie odrazy u odbiorców;
 • zdjęcia lub filmy o charakterze pornograficznym;
 • treści przedstawiające wykorzystywanie dzieci.

Działania niezgodne z prawem

Przestrzegaj prawa. Usług Google nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań. Jeśli otrzymamy powiadomienie o czynnościach niezgodnych z prawem, podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować zablokowanie dostępu do niektórych naszych usług i konta Google lub zgłoszenie naruszenia odpowiednim władzom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem