Zasady dotyczące witryn utworzonych w Profilu Firmy

Nasze polityki treści pomagają nam dbać o zadowolenie wszystkich użytkowników usług Google. Aby ograniczyć nadużycia, które naruszają naszą zdolność do świadczenia tych usług, prosimy wszystkich o przestrzeganie poniższych zasad.

Te zasady dotyczą treści udostępnianych w witrynie, która została utworzona w Profilu Firmy w Google. Możemy odstąpić od ich stosowania, jeśli stwierdzimy, że strona zawiera informacje, które są zgodne z interesem publicznym. Zasady mogą się zmieniać, dlatego warto od czasu do czasu je przeglądać. Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do witryny lub innych swoich usług osobom i firmom, które naruszą te zasady.

Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z Profilu Firmy w Googlewytycznych dotyczących Profilu Firmy w Google.

Zgłaszanie nadużyć

Jeśli uważasz, że ktoś nie przestrzega zasad, zgłoś naruszenie.

Aby zgłosić naruszenie praw autorskich lub inne kwestie prawne, skorzystaj z tego narzędzia. Umożliwia ono zgłoszenie materiałów, które Twoim zdaniem powinny zostać usunięte z usług Google, ponieważ naruszają obowiązujące przepisy.

Zasady programu dotyczące witryny

Zasady dotyczące treści związanych z firmą

Treści związane z firmą

Treści w witrynach utworzonych za pomocą Profilu Firmy w Google powinny być związane z tym profilem i zawierać informacje na temat Twojej firmy. Treści niezwiązane lub niejasno powiązane z firmą są niedozwolone. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach na temat umieszczania informacji o firmie w Google

Dopuszczalne nazwy domen

Zastrzegamy sobie prawo do odebrania lub usunięcia niestandardowych adresów URL z dowolnego powodu i bez powiadomienia.

Niestandardowy adres URL nie może zawierać słów ani zwrotów, które naruszają zasady dotyczące witryny wymienione na tej stronie, Warunki korzystania z usługi Profil Firmy w Google lub Warunki korzystania z usług Google.

Tłumaczenia naszych zasad zapewniamy dla Twojej wygody. Jeśli występuje sprzeczność między polską i angielską wersją tych zasad, obowiązuje wersja w języku angielskim.
Wymagania dotyczące noty prawnej
Zadbaj o to, by treści w Twojej witrynie były zgodne z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju lub regionie. W niektórych krajach lub regionach komercyjne strony internetowe muszą zawierać notę prawną lub wyłączenie odpowiedzialności. Jeśli w Twoim kraju lub regionie nota prawna nie jest wymagana, odpowiednie informacje możesz dodać w polu „Opis”. Dowiedz się więcej o edytowaniu profilu firmy

Zasady dotyczące nieodpowiednich treści

Spam, szkodliwe oprogramowanie i wyłudzanie informacji

Zależy nam, by nasze usługi były wolne od spamu i złośliwego oprogramowania. Spam to między innymi niechciane materiały promocyjne lub reklamowe oraz treści niepożądane lubi rozsyłane masowo. Usług Google nie wolno używać do wyłudzania informacji. Nie pozyskuj ani nie zbieraj poufnych danych, w tym haseł, danych finansowych i numerów ubezpieczenia społecznego.

Nie zezwalamy też na przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, szkodliwego kodu lub innego oprogramowania, które może spowodować uszkodzenia lub utrudnić działanie sieci, serwerów czy pozostałej infrastruktury należącej do Google bądź innych firm. Nie zezwalamy na tworzenie witryn przeznaczonych wyłącznie do kierowania użytkowników do innej usługi internetowej i usuwania treści z innych źródeł, by generować przychód lub odnosić inne korzyści osobiste.

Nieodpowiednie i obraźliwe treści

Cenimy sobie różnorodność i szacunek dla innych, dlatego staramy się przestrzegać tych wartości na naszej platformie. Z tego powodu nie pozwalamy na publikację w witrynach utworzonych w Profilu Firmy w Google następujących treści:

 • Przemoc i nienawiść. Nie zezwalamy na publikowanie treści, które promują lub akceptują przemoc wobec jednostek lub grup ze względu na:
  • pochodzenie rasowe lub etniczne,
  • religię,
  • niepełnosprawność,
  • płeć,
  • orientację seksualną,
  • wiek,
  • narodowość,
  • status weterana.
 • Nękanie. Zabraniamy publikowania treści szerzących nienawiść wobec jednostek lub grup albo zachęcających do ich nękania lub dręczenia.
 • Drastyczne materiały. Nie wolno publikować materiałów wyjątkowo drastycznych lub nacechowanych przemocą, których celem jest wywołanie odrazy u odbiorców.
 • Materiały o charakterze pornograficznym. Nie wolno publikować obrazów ani filmów o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornograficznym. Treści erotyczne są dozwolone, ale nie mogą im towarzyszyć obrazy ani filmy o charakterze pornograficznym. Niedozwolone są również wszelkie materiały promujące lub ilustrujące niezgodne z prawem lub niestosowne kontakty seksualne z dziećmi lub zwierzętami. Zezwalamy na publikowanie nagości w kontekście naturalistycznym i dokumentalnym (na przykład zdjęcie niemowlaka karmionego piersią) oraz w celach edukacyjnych, naukowych lub artystycznych.

Wykorzystywanie dzieci

Nie przesyłaj ani nie udostępniaj treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Obejmuje to wszystkie materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (w tym rysunki) i wszelkie treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym. Oznacza to, że nie można wykorzystywać naszych usług do tworzenia, przechowywania lub dystrybucji zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci ani do tworzenia galerii zdjęć dzieci z komentarzami o wyraźnie seksualnym charakterze.

Takie treści będą usuwane. Podejmiemy także stosowne działania obejmujące m.in. usunięcie konta oraz zawiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), a także zastosowanie środków prawnych.

Jeśli natkniesz się na treści, które Twoim zdaniem przedstawiają wykorzystywanie dzieci, nie komentuj ich, nawet jeśli chcesz w ten sposób zwrócić uwagę Google na problem. Zamiast tego zgłoś odpowiednią treść, klikając link „Zgłoś problem”. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z organizacją NCMEC.

Dane osobowe i informacje poufne

Nie udostępniaj danych osobowych ani informacji poufnych. Nie wolno bez uprawnienia publikować informacji prywatnych lub poufnych o innych osobach, np. numeru ubezpieczenia społecznego czy numeru karty kredytowej, prawa jazdy lub innego dokumentu ani innych informacji, które nie są publicznie dostępne. W większości przypadków informacje, które są już dostępne w innym miejscu w internecie lub w rejestrach publicznych, nie są uważane za prywatne ani poufne w świetle naszych zasad.
Nie wolno również publikować ani rozpowszechniać zdjęć osób nieletnich lub filmów z ich udziałem bez zgody opiekunów prawnych.

Treści terrorystyczne

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z naszych usług w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Surowo zabraniamy też publikowania treści związanych z terroryzmem, np. materiałów, które promują akty terroru, podżegają do przemocy lub pochwalają ataki terrorystyczne. Jeśli treści związane z terroryzmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst.

Działania niezgodne z prawem

Przestrzegaj prawa. Usług Google nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań. Na przykład nie wolno prowadzić promocji ani sprzedaży narkotyków. Jeśli otrzymamy powiadomienie o czynnościach niezgodnych z prawem, podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować zablokowanie dostępu do niektórych naszych usług, np. konta Google, oraz zgłoszenie naruszenia odpowiednim władzom.

Naruszenie praw autorskich

Szanuj prawa autorskie. Nie udostępniaj treści chronionych prawem autorskim bez zezwolenia. Nie podawaj też linków do witryn, z których Twoi czytelnicy mogą bez upoważnienia pobierać materiały chronione prawem autorskim. W Google obowiązuje zasada reagowania na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Powtarzające się naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, spowodują zawieszenie profilu. Jeśli widzisz, że ktoś narusza zasady Google dotyczące praw autorskich, zgłoś to naruszenie.

Formularze kontaktowe

Formularze kontaktowe to połączone z Profilem Firmy w Google formularze online, które pozwalają klientom i sprzedawcom nawiązać kontakt. Klienci mogą za ich pomocą prosić o przygotowanie wyceny lub podanie dodatkowych informacji o oferowanych przez firmę usługach. Użytkownicy Formularzy kontaktowych muszą przestrzegać poniższych zasad.

Zasady dotyczące sprzedawców

Zbieranie i wykorzystywanie danych

Zachowaj należytą staranność przy przetwarzaniu informacji przesłanych przez klientów.

 • Zawsze używaj danych klientów w sposób adekwatny do usług świadczonych przez Twoją firmę. Nie wolno korzystać z tych danych w sposób niewłaściwy ani gromadzić ich w niejawnych celach lub bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 • Nie ujawniaj danych klientów innym użytkownikom ani osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta dostarczającego dane.
 • Nie podszywaj się pod inne firmy lub osoby, gdy prosisz o podanie informacji za pomocą platformy.
 • Nie proś klientów o podanie informacji osobistych lub poufnych, takich jak hasła, dane finansowe czy numery PESEL.

Sprzedawcy, którzy korzystają z Formularzy kontaktowych, muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

Zasady dotyczące klientów

Dane poufne

Nie podawaj żadnych danych finansowych ani innych informacji poufnych poza tymi, które wymieniono w formularzu (czyli imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem e-mail).

Zasady dotyczące sprzedawców i klientów

Spam i złośliwe oprogramowanie

Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, szkodliwego kodu ani innych treści, które mogą spowodować uszkodzenia lub utrudnić działanie sieci, serwerów czy pozostałej infrastruktury należącej do Google bądź innych firm.

Nie wysyłaj masowo niezamówionych wiadomości za pomocą Formularzy kontaktowych. Z klientami można się kontaktować wyłącznie w związku z przesłanym pytaniem lub z innymi usługami związanymi z firmą. Nie wolno na przykład wysyłać spamu z ofertami handlowymi ani wiadomości o niepowiązanych usługach.

Nieodpowiednie treści

Komunikacja między sprzedawcami a klientami powinna dotyczyć firmy i oferowanych przez nią usług. Zabronione są:

 • treści, które promują lub akceptują przemoc wobec jednostek lub grup ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną bądź tożsamość płciową;
 • treści szerzące nienawiść wobec jednostek lub grup albo zachęcające do ich nękania lub dręczenia;
 • treści drastyczne lub nacechowane przemocą, których celem jest wywołanie odrazy u odbiorców;
 • zdjęcia lub filmy o charakterze pornograficznym;
 • treści przedstawiające wykorzystywanie dzieci.

Działania niezgodne z prawem

Przestrzegaj prawa. Usług Google nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań. Jeśli otrzymamy powiadomienie o czynnościach niezgodnych z prawem, podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować zablokowanie dostępu do niektórych naszych usług i konta Google lub zgłoszenie naruszenia odpowiednim władzom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99729
false
false