Beleid voor Google Mijn Bedrijf-website

Het onderstaande contentbeleid speelt een belangrijke rol in het handhaven van een positieve omgeving voor iedereen die Google-producten gebruikt. Vormen van misbruik die ons vermogen om deze services te leveren, in gevaar brengen, moeten worden tegengegaan. We vragen iedereen zich aan het onderstaande beleid te houden, zodat we dit doel kunnen bereiken.

Dit beleid is van toepassing op content die wordt gedeeld op uw Google Mijn Bedrijf-website. Bij de toepassing van dit beleid kunnen we uitzonderingen maken als we hebben vastgesteld dat de pagina informatie bevat die van algemeen belang is. Bekijk het beleid regelmatig opnieuw, omdat het kan worden gewijzigd. Google behoudt zich het recht voor om de toegang tot de websitebouwer van Google Mijn Bedrijf of andere Google-services op te schorten voor personen of bedrijven die deze richtlijnen schenden.

Raadpleeg ook de servicevoorwaarden van Google Mijn Bedrijf en de richtlijnen voor Google Mijn Bedrijf voor meer informatie.

Misbruik melden

Als u van mening bent dat iemand het onderstaande beleid schendt, kunt u een beleidsschending melden.

Voor het melden van auteursrechtschendingen en andere juridische problemen gebruikt u deze tool, waarmee u content kunt melden die volgens u op basis van de toepasselijke wetgeving moet worden verwijderd uit de services van Google.

Programmabeleid

Relevante content

Content op Google Mijn Bedrijf-websites moet relevant zijn voor het bedrijf waarvoor de auteur post en moet gebruikers meer inzicht in het bedrijf geven. Content die niet relevant is voor het bedrijf of geen duidelijk verband houdt met het bedrijf, is niet toegestaan. Raadpleeg onze algemene richtlijnen voor de representatie van uw bedrijf op Google.

Spam, malware en phishing

Houd onze producten vrij van spam en malware. Spam omvat, maar is niet beperkt tot, ongewenste promotionele of commerciële content en ongewenste of massale verzoeken. Gebruik onze producten niet voor phishing. Onderneem geen pogingen om gevoelige gegevens te bemachtigen of te verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers. We staan ook geen overdracht toe van malware, virussen, vernietigende code of iets anders dat de werking van de netwerken, servers of andere infrastructuren van Google of anderen kan schaden of verstoren. Maak geen sites die uitsluitend zijn ontworpen om verkeer naar een andere webproperty te verzenden en bestaande content uit andere bronnen over te nemen met als belangrijkste doel het genereren van inkomsten of andere persoonlijke winsten.  

Ongepaste en aanstootgevende content

Wij waarderen diversiteit en respect voor anderen en we streven ernaar om gebruikers niet te beledigen met content die ongeschikt is voor onze platforms. Om deze reden is de volgende content niet toegestaan op Google Mijn Bedrijf-websites:
 • Geweld en haat: We ondersteunen geen content die geweld tegen personen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus of seksuele geaardheid/genderidentiteit promoot of goedkeurt, of waarvan het aanzetten tot haat op basis van deze kenmerken het hoofddoel is.
 • Intimidatie: Publiceer geen content die intimiderend, kwetsend of bedreigend is voor personen of groepen.
 • Expliciet materiaal: Plaats geen extreem expliciet of gewelddadig materiaal om afkeer op te wekken bij anderen. 
 • Seksueel expliciet materiaal: Publiceer geen seksueel expliciete of pornografische afbeeldingen of video's. Content voor volwassenen is toegestaan zolang deze niet vergezeld gaat van seksueel expliciete afbeeldingen of video's, of van materiaal waarin seksuele handelingen met kinderen of dieren worden gepromoot of afgebeeld. Naturalistische afbeeldingen van naaktheid en afbeeldingen van naaktheid voor documentaire doeleinden (zoals een afbeelding van een baby die borstvoeding krijgt) zijn toegestaan, evenals afbeeldingen van naaktheid die een duidelijk educatief, wetenschappelijk of artistiek doel dienen.

Kindermisbruik

Upload of deel geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle beelden (ook tekeningen) van seksueel misbruik van kinderen en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld. Dit betekent dat u onze services niet mag gebruiken om beelden van seksueel misbruik van kinderen te maken, in bezit te krijgen of te verspreiden en dat u onze services ook niet mag gebruiken om bijvoorbeeld een galerij te maken met afbeeldingen van kinderen voorzien van seksueel expliciet commentaar.
We verwijderen dit soort content en nemen passende maatregelen, waaronder het uitschakelen van het account, melding doen bij instanties voor kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)) en aangifte doen bij de politie.
Als u content tegenkomt waarin kinderen volgens u op deze manier worden misbruikt, moet u geen reacties bij deze content plaatsen en deze niet delen, zelfs niet als u daarmee probeert de content onder de aandacht van Google te brengen. Rapporteer deze content via de link 'Een probleem melden'. Als u als Amerikaanse gebruiker dit soort content op andere plaatsen op internet tegenkomt, neemt u rechtstreeks contact op met het NCMEC.

Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens

Deel geen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. We staan geen ongeautoriseerde publicatie toe van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardnummers, burgerservicenummers, rijbewijsnummers of andere informatie die niet openbaar toegankelijk is. Houd er rekening mee dat in de meeste gevallen informatie die al elders op internet of in openbare documenten beschikbaar is, volgens ons beleid niet als privé of vertrouwelijk wordt beschouwd.
Post of verspreid ook geen afbeeldingen of video's van minderjarigen zonder de vereiste toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Terroristische content

Het is terroristische organisaties niet toegestaan om deze service te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief werving. Content met betrekking tot terrorisme is ook strikt verboden, zoals content waarin tot terroristische acties of geweld wordt aangezet of waarin terroristische aanslagen worden gevierd. Als u aan terrorisme gerelateerde content post voor educatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden, of in de context van een documentaire, moet u voldoende informatie bieden, zodat kijkers de context begrijpen. 

Illegale activiteiten

Houd het legaal. Gebruik onze services niet in verband met illegale activiteiten of voor het promoten van gevaarlijke en illegale zaken. U mag bijvoorbeeld niet de promotie of verkoop van illegale drugs bevorderen. Als we in kennis worden gesteld van onwettige activiteiten, nemen we passende maatregelen. We ontzeggen u bijvoorbeeld de toegang tot sommige van onze producten of tot uw Google-account, of rapporteren u aan de bevoegde autoriteiten.

Auteursrechtschending

Respecteer auteursrechten. Deel geen auteursrechtelijk beschermde content zonder toestemming en verstrek geen links naar sites waar uw lezers auteursrechtelijk beschermde content illegaal kunnen downloaden. Het is ons beleid te reageren op duidelijke meldingen van mogelijke auteursrechtschendingen. Herhaalde schending van intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrecht, zal leiden tot de beëindiging van uw account. Als u een schending van het auteursrechtbeleid van Google ziet, meldt u een auteursrechtschending.

Beleid voor aanvaardbare domeinnamen

 • We behouden ons het recht voor om aangepaste URL's om welke reden dan ook en zonder kennisgeving terug te claimen of te verwijderen.
 • Aangepaste URL's zijn gratis. 
 • Neem in uw aangepaste URL geen woorden of woordgroepen op die in strijd zijn met het beleid van de Google Mijn Bedrijf-website op deze pagina, de servicevoorwaarden van Google Mijn Bedrijf of de servicevoorwaarden van Google.
Er zijn vertalingen van ons beleid beschikbaar. Als de tekst van dit beleid strijdig is met de tekst van de Engelse versie van het beleid, heeft de tekst van de Engelse versie van het beleid voorrang.
Impressumvereiste
Zorg ervoor dat de content van uw website voldoet aan de lokale wetten in uw land. In sommige landen moeten commerciële websites een 'impressum' (of websitedisclaimer) bevatten. Als er een impressum is vereist in uw land, kunt u het veld Beschrijving gebruiken om de benodigde informatie toe te voegen.

Contactformulieren

Contactformulieren zijn online formulieren die aan Google Mijn Bedrijf zijn gekoppeld en die een flexibel platform bieden voor de eerste interactie tussen een klant en verkoper. Klanten kunnen contactformulieren gebruiken om een offerte aan te vragen of om meer informatie te vragen over de services die een bedrijf aanbiedt. Voor een zo goed mogelijk contact moeten contactformuliergebruikers de onderstaande richtlijnen volgen. 

Beleid voor verkopers

Verzameling en gebruik van gegevens

Informatie die door klanten wordt verstrekt, moet op de juiste manier worden behandeld. 

 • U mag klantgegevens alleen gebruiken wanneer dit relevant is voor de services die uw bedrijf aanbiedt. Deze gegevens mogen niet worden misbruikt en u mag de gegevens niet verzamelen voor doeleinden die u niet bekend heeft gemaakt. Daarnaast moet u gepaste beveiligingsmaatregelen treffen voor de verzameling van deze gegevens. 
 • U mag klantgegevens niet delen met andere gebruikers of derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant die de gegevens verstrekt.
 • Doe u niet voor als iemand anders of als vertegenwoordiger van een andere organisatie wanneer u via het platform om informatie vraagt. 
 • Vraag niet om persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, zoals wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers. 

Verkopers die contactformulieren gebruiken, moeten voldoen aan alle toepasselijke privacywetten en -voorschriften.

Beleid voor klanten

Gevoelige content

Geef alleen de informatie op waarom in het formulier wordt gevraagd, dus uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Verstrek geen financiële gegevens of andere gevoelige informatie.

Beleid voor klanten en verkopers

Spam en malware

Google staat geen overdracht toe van malware, virussen, vernietigende code of iets anders dat de werking van de netwerken, servers of andere infrastructuren van Google of anderen kan schaden of verstoren. 

Verzend geen ongevraagde massamails met behulp van contactformulieren. Er mag alleen contact worden opgenomen met klanten over de vraag die ze hebben gesteld of over andere services die verband houden met het bedrijf (commerciële spam of communicatie over niet-gerelateerde services is dus niet toegestaan). 

Ongepaste content

De communicatie tussen verkopers en klanten moet gericht zijn op het bedrijf en de aangeboden services. De volgende content is niet toegestaan:

 • Content die haat of geweld bevordert of goedkeurt tegen personen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus of seksuele geaardheid/genderidentiteit.
 • Content die intimiderend, kwetsend of bedreigend is voor personen of groepen.
 • Expliciet of gewelddadig materiaal dat bedoeld is om afkeer bij anderen op te wekken.
 • Seksueel expliciete of pornografische afbeeldingen of video's.
 • Content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt.

Illegale activiteiten

Houd het legaal. Gebruik onze services niet in verband met illegale activiteiten of voor het promoten van gevaarlijke en illegale zaken. Als we in kennis worden gesteld van onwettige activiteiten, nemen we passende maatregelen. We ontzeggen u bijvoorbeeld de toegang tot sommige van onze producten of tot uw Google-account, of doen aangifte bij de bevoegde autoriteiten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?