Käytännöt Google My Business ‑verkkosivustoilla

Ohessa kuvatut sisältökäytännöt ovat tärkeässä asemassa, kun ylläpidämme positiivista käyttökokemusta kaikille Google-tuotteiden käyttäjille. Tehtävämme on estää kaikki palvelumme tarjoamista rajoittava tai uhkaava väärinkäyttö, ja pyydämme että kaikki käyttäjät tukevat tavoitettamme noudattamalla alla ilmoitettuja käytäntöjä.

Nämä käytännöt koskevat Google My Business ‑verkkosivustollasi jaettavaa sisältöä. Saatamme tehdä poikkeuksia käytäntöjä soveltaessamme, jos havaitsemme sivulla yleisen edun mukaista tietoa. Käytäntöjä voidaan myös muuttaa, joten suosittelemme lukemaan ne säännöllisesti. Google pidättää oikeuden jäädyttää Google My Business -verkkosivuston suunnitteluominaisuuden tai muiden Google-palveluiden käyttöoikeudet sellaisilta yksittäisiltä henkilöiltä tai yrityksiltä, jotka rikkovat näitä sääntöjä.

Lue lisää Google My Businessin käyttöehdoista ja Google My Businessin ohjeista.

Väärinkäytöstä ilmoittaminen

Jos uskot jonkun rikkovan alla olevia käytäntöjä, ilmoita sääntörikkomuksesta.

Voit tehdä ilmoituksen tekijänoikeusrikkomuksesta tai muusta oikeudellisesta ongelmasta tällä työkalulla. Se opastaa läpi ilmoitusprosessin sisällöstä, joka tulisi mielestäsi poistaa Googlen palveluista sovellettavien lakien perusteella.

Ohjelmasäännöt

Sisällön asianmukaisuus

Google My Business ‑verkkosivustojen sisällön on liityttävä yritystoimintaan, jonka puolesta laatija on julkaisemassa, ja autettava käyttäjiä saamaan paremman käsityksen yrityksestä. Epäoleellinen tai yritystoimintaan täysin liittymätön sisältö on kiellettyä. Lisätietoja on artikkelissa Ohjeet yrityksen esittelemiseen Googlessa.

Roskasisältö, haittaohjelmat ja tietojenkalastelu

Huolehdithan siitä, että tuotteisiimme ei pääse roskasisältöä tai haittaohjelmia. Roskasisällöllä tarkoitetaan muun muassa ei-toivottua markkinointimateriaalia, kaupallista sisältöä sekä ei-toivottuja ja useille vastaanottajille lähetettyjä pyyntöjä tai tarjouksia. Älä käytä tuotteitamme tietojenkalasteluun. Älä pyydä tai kerää arkaluontoisia tietoja, kuten salasanoja, raha-asioihin liittyviä tietoja tai henkilötunnuksia. Emme salli haittaohjelmien, virusten tai vahingollisen koodin tai minkään muun sellaisen sisällön levittämistä, joka saattaa haitata tai häiritä Googlen tai muiden tahojen verkkojen, palvelinten tai muun infrastruktuurin toimintaa. Älä luo sivustoja, joiden tarkoitus on ainoastaan ohjata liikennettä toiseen verkko-omaisuuteen ja kerätä muista lähteistä sisältöä siten, että ensisijaisena tarkoituksena on tulojen kerääminen tai muiden henkilökohtaisten hyötyjen saaminen.  

Sopimaton ja loukkaava sisältö

Arvostamme monimuotoisuutta ja toisten kunnioittamista, ja pyrimme välttämään käyttäjiemme loukkaamista alustoihimme sopimattomalla sisällöllä. Tästä syystä Google My Business ‑verkkosivustoilla ei sallita seuraavanlaista sisältöä:
 • Väkivaltainen ja vihamielinen sisältö: Emme hyväksy sisältöä, joka kannustaa väkivaltaan tai hyväksyy väkivallan yksilöitä tai ryhmiä vastaan etnisen taustan, uskonnon, vamman, sukupuolen, iän, kansallisuuden, veteraaniaseman, seksuaalisen suuntautumisen tai seksuaali-identiteetin perusteella tai kun ensisijaisena tarkoituksena on lietsoa vihaa näiden perusominaisuuksien pohjalta.
 • Ahdisteluun liittyvä sisältö: Älä julkaise yksilöihin tai ryhmiin kohdistuvaan ahdisteluun, kiusaamiseen tai uhkailuun keskittyvää sisältöä.
 • Järkyttävä sisältö: Älä julkaise erittäin yksityiskohtaista tai väkivaltaista sisältöä, jonka muut voivat kokea vastenmieliseksi. 
 • Seksuaalinen sisältö: Älä julkaise seksiin viittaavia tai pornografisia kuvia tai videoita. Aikuisille suunnattu sisältö on sallittua, jos se ei sisällä seksiin viittaavia kuvia tai videoita tai sellaista materiaalia, joka kannustaa lainvastaiseen tai sopimattomaan seksuaaliseen kanssakäymiseen lasten tai eläinten kanssa tai esittelee tällaista kanssakäymistä. Sallimme naturalistiset ja dokumentaariset kuvaukset alastomuudesta (kuten kuva imetettävästä vauvasta) sekä alastonkuvaukset, joilla on selvää koulutuksellista, tieteellistä tai taiteellista merkitystä.

Lasten hyväksikäyttö

Älä lähetä tai jaa sisältöä, jossa hyväksikäytetään tai vahingoitetaan lapsia. Tämä koskee kaikenlaisia kuvia (myös piirrettyjä) lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä kaikkea sisältöä, jossa lapset esitetään seksuaalisella tavalla. Et siis saa käyttää palvelujamme lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävien kuvien luomiseen, hallussapitoon tai jakamiseen. Et myöskään saa luoda palvelujemme avulla esimerkiksi kuvagalleriaa, joka sisältää seksuaaliseen sävyyn kommentoituja lasten kuvia.
Poistamme tällaisen sisällön ja ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin. Voimme esimerkiksi poistaa tilisi käytöstä sekä tehdä ilmoituksen viranomaisille ja National Center for Missing & Exploited Children ‑järjestölle (NCMEC).
Jos löydät mitä tahansa sellaista sisältöä, jossa mielestäsi hyväksikäytetään lapsia, älä kommentoi sitä, vaikka tarkoituksenasi olisi tuoda sisältö Googlen tietoon. Merkitse sen sijaan sisältö klikkaamalla Ilmoita ongelmasta ‑linkkiä. Jos löydät tällaista sisältöä muualta internetistä, ota suoraan yhteyttä NCMEC:hen.

Henkilökohtaiset ja luottamukselliset tiedot

Älä jaa henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja. Emme salli ihmisten yksityisten ja luottamuksellisten tietojen, kuten luottokorttinumeroiden, henkilötunnusten, ajokorttien tai muiden henkilökohtaisten tunnistetietojen tai muiden ei-julkisesti saatavilla olevien tietojen, luvatonta julkaisemista. Huomaa, että useimmissa tapauksissa muualla internetissä tai julkisissa tietokannoissa saatavilla olevia tietoja ei katsota käytäntöjemme mukaan yksityisiksi tai luottamuksellisiksi.
Älä myöskään julkaise tai jaa kuvia tai videoita, joissa esiintyy alaikäisiä, ilman heidän huoltajiensa suostumusta.

Terrorismiin liittyvä sisältö

Terroristijärjestöt eivät saa käyttää tätä palvelua mihinkään tarkoitukseen, rekrytointi mukaan lukien. Myös muu terrorismiin liittyvä sisältö on tiukasti kiellettyä. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi terroritekoihin tai väkivaltaan kannustaminen tai terrori-iskujen ylistäminen. Jos julkaiset terrorismiin liittyvää sisältöä opetuksellisessa, dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa, anna katsojille riittävästi tietoa, jotta he ymmärtävät julkaisun kontekstin. 

Laiton toiminta

Noudata lakeja. Älä käytä palveluamme laittomaan toimintaan äläkä vaarallisen tai lainvastaisen toiminnan edistämiseen. Älä esimerkiksi mainosta tai myy laittomia huumausaineita. Jos saamme ilmoituksen laittomasta toiminnasta, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin. Voimme esimerkiksi poistaa sinulta joidenkin tuotteittemme tai Google-tilisi käyttöoikeuden tai tehdä sinusta ilmoituksen viranomaisille.

Tekijänoikeusrikkomus

Kunnioita tekijänoikeuksia. Älä jaa tekijänoikeuksilla suojattua sisältöä ilman lupaa. Älä myöskään jaa linkkejä sellaisille sivustoille, joilta lukijat voivat ladata tekijänoikeuksilla suojattua sisältöä ilman lupaa. Reagoimme kaikkiin selkeisiin ilmoituksiin epäillystä tekijänoikeusrikkomuksesta käytäntömme mukaisesti. Toistuva immateriaalioikeuksien (mukaan lukien tekijänoikeuksien) loukkaaminen johtaa tilin sulkemiseen. Jos havaitset jonkun rikkovan Googlen tekijänoikeuskäytäntöjä, ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta.

Hyväksyttyjä verkkotunnusten nimiä koskeva käytäntö

 • Pidätämme oikeuden ottaa haltuumme muokatut URL-osoitteet tai poistaa ne mistä tahansa syystä ilman ennakkoilmoitusta.
 • Muokatut URL-osoitteet ovat maksuttomia. 
 • Älä lisää muokattuun URL-osoitteeseen sanoja tai ilmauksia, jotka rikkovat tällä sivulla kuvattuja Google My Business ‑verkkosivustoa koskevia käytäntöjä, Google My Businessin käyttöehtoja tai Googlen käyttöehtoja.
Käytäntöjen erikielisten käännösten tarkoitus on helpottaa niiden ymmärtämistä. Jos käytännön englanninkielisen version ja käännöksen välillä ilmenee tulkintaan liittyviä erimielisyyksiä, englanninkielisen version katsotaan olevan ensisijainen versio käytännöstä.
Impressum‑vaatimus
Varmista, että verkkosivustosi sisältö noudattaa maasi paikallisia lakeja. Joissakin maissa kaupallisten verkkosivustojen on sisällettävä Impressum‑osio (tietoja sivuston omistajasta) tai verkkosivuston vastuuvapauslauseke. Jos maasi lainsäädäntö edellyttää Impressum‑tietojen lisäämistä, voit lisätä tiedot Kuvaus‑kenttään.

Yhteydenottolomakkeet

Yhteydenottolomakkeet ovat Google My Businessiin yhdistettyjä verkkolomakkeita, joiden avulla asiakkaat ja kauppiaat voivat ottaa joustavasti yhteyttä toisiinsa. Asiakkaat voivat esimerkiksi pyytää tarjousta tai kysyä lisätietoja yrityksen tarjoamista palveluista. Käyttäjien on noudatettava alla olevia ohjeita, jotta yhteydenottolomakkeiden käyttökokemus on paras mahdollinen. 

Kauppiaita koskevat käytännöt

Tietojen kerääminen ja käyttö

Käsittele asiakkaiden antamia tietoja asiaankuuluvalla huolellisuudella. 

 • Asiakastietojen käytön on liityttävä yrityksesi tarjoamiin palveluihin. Älä käytä tietoja väärin äläkä kerää niitä salaisiin tarkoituksiin tai ilman asianmukaisia suojausmenetelmiä. 
 • Et saa luovuttaa asiakastietoja muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille ilman kyseisen asiakkaan nimenomaista suostumusta.
 • Älä esiinny toisen organisaation edustajana tai toisena henkilönä, kun pyydät tietoja yhteydenottolomakkeiden kautta. 
 • Älä pyydä yksityisiä ja luottamuksellisia tietoja, kuten salasanoja, raha-asioihin liittyviä tietoja tai henkilötunnuksia. 

Yhteydenottolomakkeita käyttävien kauppiaiden on noudatettava kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja ‑määräyksiä.

Asiakkaita koskevat käytännöt

Arkaluontoinen sisältö

Älä anna raha-asioihin liittyviä tai muita arkaluontoisia tietoja. Anna vain lomakkeella pyydetyt tiedot, kuten nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Asiakkaita ja kauppiaita koskevat käytännöt

Roskasisältö ja haittaohjelmat

Google ei salli haittaohjelmien, virusten, vahingollisen koodin tai minkään muun sellaisen sisällön levittämistä, joka saattaa vahingoittaa taikka häiritä Googlen tai muiden tahojen verkkojen, palvelinten tai muun infrastruktuurin toimintaa. 

Älä lähetä yhteydenottolomakkeiden kautta ei-toivottuja viestejä useille vastaanottajille. Ota yhteyttä asiakkaisiin vain koskien heidän lähettämiään pyyntöjä tai muita liiketoimintaasi liittyviä palveluita. Toisin sanoen asiakkaille ei saa lähettää kaupallista roskasisältöä tai viestejä palveluista, jotka eivät liity liiketoimintaasi. 

Sopimaton sisältö

Kauppiaiden ja asiakkaiden välisen viestinnän täytyy keskittyä liiketoimintaan ja tarjottuihin palveluihin. Viestinnässä on vältettävä

 • sisältöä, joka kannustaa väkivaltaan taikka hyväksyy väkivallan yksilöitä tai ryhmiä kohtaan etnisen taustan, uskonnon, vamman, sukupuolen, iän, kansallisuuden, veteraaniaseman, seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella
 • yksilöihin tai ryhmiin kohdistuvaan ahdisteluun, kiusaamiseen tai uhkailuun keskittyvää sisältöä
 • yksityiskohtaista tai väkivaltaista sisältöä, jonka muut voivat kokea vastenmieliseksi
 • seksiin viittaavia tai pornografisia kuvia tai videoita
 • sisältöä, jossa hyväksikäytetään lapsia.

Laiton toiminta

Noudata lakeja. Älä käytä palveluamme laittomaan toimintaan äläkä vaarallisen tai lainvastaisen toiminnan edistämiseen. Jos saamme ilmoituksen laittomasta toiminnasta, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin. Voimme esimerkiksi poistaa sinulta joidenkin tuotteittemme tai Google-tilisi käyttöoikeuden tai tehdä sinusta ilmoituksen viranomaisille.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?