Zásady pro weby služby Moje firma na Googlu

Níže uvedené obsahové zásady hrají důležitou roli při udržování příznivého dojmu uživatelů služeb Google. Musíme omezit zneužívání, která ohrožují naši schopnost tyto služby poskytovat. Žádáme proto všechny, aby nám dodržováním níže uvedených zásad pomohli tohoto cíle dosáhnout.

Zásady platí pro obsah sdílený na webech služby Moje firma na Googlu. Pokud zjistíme, že stránka obsahuje informace, které jsou ve veřejném zájmu, můžeme při uplatňování těchto zásad udělat výjimku. Čas od času se k tomuto článku vraťte, protože se zásady mohou měnit. Společnost Google si vyhrazuje právo pozastavit osobám a firmám, které tyto pokyny nedodržují, přístup k nástroji pro vytváření webových stránek služby Moje firma na Googlu, případně k dalším službám Google.

Další informace najdete také ve smluvních podmínkách služby Moje firma na Googlu a v pokynech ke službě Moje firma na Googlu.

Nahlásit zneužití

Pokud se domníváte, že někdo níže uvedené zásady porušuje, nahlaste to.

Chcete-li nahlásit porušení autorských práv nebo jiné právní problémy, použijte tento nástroj. Provede vás procesem nahlášení obsahu, který by měl být podle vašeho názoru na základě příslušných zákonů ze služeb Google odstraněn.

Programové zásady

Relevantní obsah

Obsah na webech služby Moje firma na Googlu by se měl týkat firmy, jejímž jménem autor příspěvek zveřejňuje, a měl by ji uživatelům více přiblížit. Obsah, který pro danou firmu není relevantní nebo s ní nemá žádnou zřejmou souvislost, povolen není. Přečtěte si pokyny ohledně reprezentace firmy na Googlu.

Spam, malware a phishing

Chraňte naše služby před spamem a malwarem. Mezi spam mimo jiné patří nežádoucí propagační nebo komerční obsah a nežádoucí či hromadné výzvy. Nepoužívejte naše služby k phishingovým podvodům. Nepokoušejte se požadovat ani shromažďovat citlivá data, například hesla, finanční údaje nebo rodná čísla. Nepovolujeme také šíření malwaru, virů, destruktivního kódu nebo čehokoli, co může poškodit nebo narušit provoz sítí, serverů či jiné infrastruktury společnosti Google nebo jiných stran. Nevytvářejte stránky, které jsou určené výhradně ke zvyšování návštěvnosti jiné webové služby, sbírají existující obsah z jiných zdrojů a jejich hlavním účelem je generovat tržby či jiné osobní zisky.  

Nevhodný nebo urážlivý obsah

Vážíme si rozmanitosti a úcty k ostatním a snažíme se bránit obtěžování uživatelů obsahem, který je pro naše platformy nevhodný. Z tohoto důvodu není na webových stránkách služby Moje firma na Googlu povolen následující obsah:
 • Násilí a nenávist: Nepodporujeme obsah, který propaguje nebo toleruje násilí proti jednotlivcům nebo skupinám na základě rasy, etnického původu, náboženství, zdravotního postižení, pohlaví, věku, národnosti, statusu veterána nebo sexuální orientace či identity nebo jehož primárním účelem je podněcování nenávisti na základě těchto základních charakteristik.
 • Obtěžování: Nepublikujte obsah, který obtěžuje, šikanuje nebo zastrašuje jednotlivce nebo skupiny.
 • Grafický materiál: Nezveřejňujte extrémně barvité nebo násilné materiály, jejichž účelem je vzbuzovat odpor. 
 • Sexuálně explicitní materiál: Nepublikujte sexuálně explicitní ani pornografické obrázky či videa. Obsah pouze pro dospělé je povolen, pokud nezahrnuje sexuálně explicitní obrázky, videa ani materiály propagují nebo zobrazující nezákonné nebo nepatřičné sexuální jednání s dětmi nebo zvířaty. Přirozené a dokumentární vyobrazení nahoty (například fotky kojení) je povoleno, stejně jako nahota vyobrazená za jasným vzdělávacím, vědeckým nebo uměleckým účelem.

Zneužívání dětí

Nenahrávejte ani nesdílejte obsah, který využívá nebo zneužívá děti. Mimo jiné se to týká veškerého obsahu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí (včetně kreslených obrázků) a obsahu, který děti prezentuje se sexuálním podtextem. Nemůžete tedy například používat naše služby k vytváření, držení nebo distribuci obsahu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí ani k vytvoření galerie obrázků dětí se sexuálně explicitními komentáři.
Takový obsah odstraníme a podnikneme příslušná opatření, jež mohou zahrnovat deaktivaci účtu a nahlášení případu organizaci NCMEC (Národní centrála pro pohřešované a zneužívané děti) a orgánům činným v trestním řízení.
Pokud narazíte na obsah, u kterého budete mít podezření na zneužívání dětí, nekomentujte ho. To platí i v případě, že byste tím na něj chtěli společnost Google upozornit. Místo toho obsah nahlaste prostřednictvím odkazu „Nahlásit problém“. Pokud takový obsah najdete kdekoli jinde na internetu, obraťte se přímo na organizaci NCMEC.

Osobní a důvěrné informace

Nesdílejte osobní a důvěrné informace. Není dovoleno neoprávněně zveřejňovat soukromé a důvěrné informace jiných lidí, například čísla platebních karet, rodná čísla, čísla řidičského či jiného oprávnění ani žádné další informace, které nejsou veřejně dostupné. Ve většině případů platí, že informace, které už jsou k dispozici jinde na internetu nebo ve veřejných záznamech, nejsou podle našich zásad považovány za soukromé ani důvěrné.
Kromě toho nezveřejňujte ani nešiřte snímky ani videa nezletilých osob bez souhlasu jejich zákonných zástupců.

Teroristický obsah

Teroristickým organizacím nepovolujeme používání této služby za jakýmkoli účelem, včetně náboru. Je také přísně zakázán obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje k teroristickým činům či násilí nebo oslavuje teroristické útoky. Pokud sdílíte obsah související s terorismem ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho divákům pomohli pochopit. 

Nezákonné činnosti

Držte se v mezích zákona. Nepoužívejte naše služby k nezákonné činnosti ani k propagaci nebezpečného nebo nezákonného jednání. Nenapomáhejte například propagaci nebo prodeji zakázaných léků a drog. Pokud se dozvíme o nezákonných aktivitách, adekvátně zasáhneme. To může zahrnovat zablokování přístupu k některým našim službám, k účtu Google, případně i nahlášení věci příslušným orgánům.

Porušení autorských práv

Respektujte autorská práva. Pokud k tomu nemáte oprávnění, nesdílejte obsah chráněný autorskými právy. Neposkytujte také odkazy na weby, kde si mohou lidé takový obsah neoprávněně stahovat. Naší zásadou je reagovat na oznámení domnělého porušení autorských práv. Opakované porušování práv duševního vlastnictví včetně autorských práv bude mít za následek ukončení účtu. Pokud zjistíte porušení zásad společnosti Google ohledně autorských práv, nahlaste to.

Zásady pro přijatelné názvy domén

 • Vyhrazujeme si právo požádat o vrácení kterékoli vlastní adresy URL nebo ji z libovolného důvodu a bez předchozího upozornění odebrat.
 • Vlastní adresy URL jsou zdarma. 
 • Nevkládejte do vlastních adres URL žádná slova ani slovní spojení, která by porušovala zásady pro weby ve službě Moje firma na Googlu uvedené na této stránce, smluvní podmínky služby Moje firma na Googlu nebo smluvní podmínky společnosti Google.
Překlady našich zásad jsou poskytovány jen jako pomůcka. Pokud se vyskytne nějaký rozpor mezi přeloženým textem zásady a jejím textem v angličtině, platí verze v angličtině.
Nutnost uvádět impressum
Zkontrolujte, zda je obsah webu v souladu s legislativou vaší země. V některých zemích musí komerční webové stránky obsahovat tzv. impressum (informace o majiteli a autorovi stránek) nebo vyloučení odpovědnosti za použití webu či za informace na webu uvedené. Pokud je ve vaší zemi povinné uvádět impressum, můžete příslušné informace zadat do pole Popis.

Kontaktní formuláře

Kontaktní formuláře jsou internetové formuláře propojené se službou Moje firma na Googlu a představují flexibilní platformu pro první interakci mezi zákazníkem a prodejcem. Zákazníci mohou prostřednictvím kontaktního formuláře požádat o cenovou nabídku nebo o další informace o službách, které daná firma nabízí. Aby byla zajištěna co nejlepší možná uživatelská zkušenost, musí uživatelé kontaktních formulářů postupovat podle níže uvedených pokynů. 

Zásady pro obchodníky

Shromažďování a používání údajů

S informacemi, které zákazníci poskytli, zacházejte s patřičnou úctou a péčí. 

 • Použití údajů o zákazníkovi musí být přiměřené službám, které vaše firma poskytuje. Tyto informace nezneužívejte, ani je neshromažďujte za utajeným účelem či bez patřičných bezpečnostních opatření. 
 • Údaje o zákaznících nejste oprávněni poskytnout jiným uživatelům ani třetím stranám bez výslovného souhlasu zákazníků, kteří vám údaje poskytli.
 • Žádáte-li prostřednictvím této platformy o informace, není přípustné předstírat jinou identitu, ať už se jedná o identitu nějaké organizace či jednotlivce. 
 • Nedomáhejte se soukromých a důvěrných informací, mezi které patří hesla, finanční údaje a rodná čísla. 

Obchodníci používající kontaktní formuláře se musí řídit příslušnými zákony a nařízeními o ochraně soukromí.

Zásady pro zákazníky

Citlivý obsah

Neposkytujte finanční či jiné citlivé údaje mimo rozsah požadovaný formulářem – zejména ne své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Zásady pro zákazníky a obchodníky

Spam a škodlivý software

Společnost Google také netoleruje šíření škodlivého softwaru, počítačových virů, škodlivého kódu ani čehokoli jiného, co by mohlo poškodit nebo narušit provoz sítí, serverů a další infrastruktury společnosti Google a dalších společností. 

Není povoleno hromadně rozesílat pomocí kontaktních formulářů nevyžádanou elektronickou poštu. Zákazníci mají být kontaktováni pouze v souvislosti s odeslanou poptávkou nebo s jinou službou, která s danou firmou souvisí (např. není přípustný žádný komerční spam ani komunikace o dalších nesouvisejících službách). 

Nevhodný obsah

Komunikace mezi obchodníky a zákazníky by se měla týkat obchodu a nabízených služeb a rozhodně by se měla vyhnout tomuto obsahu:

 • obsah, který propaguje nebo toleruje nenávist či násilí vůči jednotlivcům nebo skupinám na základě rasy, etnického původu, náboženství, zdravotního postižení, pohlaví, věku, národnosti, statusu veterána, sexuální orientace nebo pohlavní identity,
 • obsah obtěžující, šikanující nebo zastrašující jednotlivce nebo skupiny,
 • názorné nebo agresivní materiály, jejichž cílem je vzbuzovat odpor,
 • sexuálně explicitní nebo pornografické obrázky či videa,
 • obsah, jehož cílem je zneužívání nebo obtěžování dětí.

Nezákonné činnosti

Držte se v mezích zákona. Nepoužívejte naše služby k nezákonné činnosti ani k propagaci nebezpečného nebo nezákonného jednání. Pokud se dozvíme o nezákonných aktivitách, adekvátně zasáhneme. To může zahrnovat zablokování přístupu k některým našim službám, k účtu Google, případně i nahlášení věci příslušným orgánům.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory