Google My Businessin kolmansien osapuolten käytännöt

Määritelmät

Kolmas osapuoli on valtuutettu yritys, joka hallinnoi Google My Businessissa sellaisen yrityksen tietoja, jota se ei omista. Kolmantena osapuolena voivat toimia esimerkiksi digitaaliseen markkinointiin erikoistunut toimisto, kolmannen osapuolen hakukoneoptimointi‑ tai hakukonemarkkinointiyritys, kumppaniverkostoon kuuluva palveluntarjoaja taikka verkossa toimiva tilaus‑, aikataulu‑ tai varauspalvelujen tarjoaja. Jos edustaja on yksityishenkilö (kuten perheenjäsen tai ystävä), tutustu näihin ohjeisiin.

Loppukäyttäjät/asiakkaat ovat yrityksiä, jotka tekevät kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen siitä, että kolmas osapuoli hallinnoi kyseisen yrityksen tietoja Google My Businessissa.

Vaatimukset

Loppukäyttäjillä on oikeus odottaa kolmansien osapuolten toimivan reilulla, rehellisellä ja avoimella tavalla sekä Google My Businessin käytäntöjen mukaisesti. Näin ollen sinun on noudatettava alla eriteltyjä käytäntöjä. Näiden käytäntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa yritystietojen ja/tai tilin jäädyttämiseen.

Kun tili on määritetty, suosittelemme siirtämään yritystietojen omistajuuden asiakkaalle.

Avoimuutta koskevat vaatimukset

Jotta yritykset voisivat täysin hyödyntää Googlesta löytymisen edut, yrityksillä on oltava luotettavaa tietoa päätöksenteon tukena. Siksi edellytämme kaikilta kolmansilta osapuolilta ja/tai valtuutetuilta edustajilta avoimuutta niiden tietojen suhteen, jotka vaikuttavat tällaisiin päätöksiin. Alla ilmoitettujen vaatimusten noudattamisen lisäksi kolmansien osapuolten on kohtuullisin keinoin pyrittävä antamaan loppukäyttäjälle muut olennaiset tiedot pyydettäessä.

Omistajuuspyyntöjen hyväksyminen

Kolmansien osapuolten ja valtuutettujen edustajien vastuulla on ilmoittaa yrityksille ennakoivasti omistajuus- ja hallinnointivaihtoehdoistaan. Yrityksillä on oikeus määrittää, myönnetäänkö yhteistyökumppanille yhteisomistajan käyttöoikeudet, ylläpitäjän käyttöoikeudet vai ei mitään käyttöoikeuksia. Kolmansien osapuolten on hyväksyttävä yrityksen omistajien omistajuuspyynnöt 3–7 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä. 

Loppukäyttäjän asiakassuhteen lopettaminen

Sinun on tarjottava loppukäyttäjällesi helppo ja nopea tapa lopettaa palvelujesi käyttö ja ilmoittaa, että hän ei enää halua sinun hallinnoivan hänen Google My Business ‑tilejään. Kun saat ilmoituksen loppukäyttäjältä, sinun on seitsemän (7) arkipäivän kuluessa annettava kyseiselle asiakkaalle mahdollisuus poistaa tämän Google My Business ‑tili palveluistasi. Lisäksi sinun on palautettava asiakkaalle tämän Google My Business ‑tilien täysi hallinta. Jos sinulla oli lupa hallinnoida tai muulla tavoin muuttaa loppukäyttäjän tiliä, sinun on myös luovuttava kyseisistä valtuuksista ja poistettava ne asianmukaisesti. Lue lisätietoja omistajuuden siirtämisestä.

Hallinnointipalkkiot

Kolmannet osapuolet veloittavat usein hallinnointipalkkion tarjoamistaan palveluista, ja loppukäyttäjien on tiedettävä, ollaanko heiltä veloittamassa näitä maksuja. Jos veloitat hallinnointipalkkion, sinun on kerrottava loppukäyttäjälle Google My Businessin olevan maksuton palvelu. Vähintäänkin sinun on ilmoitettava tästä asiasta uusille asiakkaille kirjallisesti, ennen kuin alat hallinnoida heidän yritystietojaan, ja mainittava tämä hallinnointipalkkio asiakkaalle lähetetyissä laskuissa. Vältä palkkioidesi muuttamista yhtäkkiä tai merkittävästi.

Ilmoitusasiakirjan jakaminen

On erityisen tärkeää, että pienet ja keskisuuret yritykset – joilla ei välttämättä ole yhtä paljon resursseja tai asiantuntemusta kuin suurilla yrityksillä – tietävät, mitä odottaa kolmantena osapuolena toimivan kumppanin kanssa työskennellessään. Siksi kaikkien ensisijaisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä palvelevien kolmansien osapuolten on jaettava Kolmannen osapuolen kanssa työskentely ‑ilmoitusasiakirja kaikille asiakkailleen.

Ilmoitusasiakirjan on oltava helposti löydettävissä verkkosivustoltasi. Hyväksyttäviä sijainteja ovat esimerkiksi etusivusi alatunniste, raportoinnin hallintapaneeli ja sivustosi tuote‑ tai palveluosio. Lisäksi kun aloitat uuden yrityksen hallinnoinnin tai uusit suhteesi jo hallinnoimaasi yritykseen, kerro asiakkaillesi sivustoltasi löytyvästä ilmoitusasiakirjasta joko lähettämällä heille kopio siitä sähköpostitse tai postittamalla se tulostettuna.

Arvostelut

Yritysten omistajat voivat vastata yrityksiään koskeviin arvosteluihin Googlessa. Jos vastaat arvosteluihin loppukäyttäjiesi puolesta, sinulla on oltava siihen valtuutus. Kaikkien vastausten tulee noudattaa Googlen arvostelujen sisältökäytäntöjä.

Tilastot

Palveluitasi käyttävien loppukäyttäjien on myös saatava tarkkaa tietoa Google My Businessista eli esimerkiksi siitä, miten erottaa Google My Businessista saatava data muilta alustoilta saatavasta datasta. Jos palveluntarjoajasi raportoivat dataa muilta yritystietojen hallinnointia tarjoavilta alustoilta, Google My Businessin data on raportoitava erikseen muusta datasta. Voit raportoida koottua kehitysdataa (joka sisältää Google My Businessin dataa ja muuta dataa), mikäli Google My Businessia koskeva data on myös erikseen helposti löydettävissä. Et saa vertailla tai jakaa yhden asiakkaan Google My Businessia koskevaa dataa muiden asiakkaiden kanssa.

Esimerkki: Jos työkalusi luo useilta eri alustoilta (esimerkiksi Yelpista, Yahoosta tai Bingista) kootun maantieteellisiä sijainteja koskevan tehokkuusraportin, sen on myös erikseen toimitettava Google My Business ‑sijainteja koskeva kehitysraportti pakollisine kenttineen.

Jaa Google My Businessin hallinnointikulu- ja kehitysraportit siten, että raportit ovat helposti asiakkaidesi käytettävissä, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivustosi kautta. Vaihtoehtoisesti voit täyttää raportoinnin edellytykset sallimalla asiakkaidesi kirjautumisen suoraan Google My Business ‑tileilleen, joilla he voivat tutkia kehitysdataansa.

Julkisuus

Google My Businessin käyttö ei muodosta kumppanuussuhdetta Googlen kanssa eikä sitä tule tulkita sellaiseksi eikä Googlen sponsoroinniksi tai suositukseksi. Älä anna mitään Google My Businessin käyttöösi liittyviä lausuntoja, joissa viitataan tällaiseen suhteeseen ilman Googlen etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää.

Googlen toiminnan häirintä

Google saattaa seurata ja tutkia mitä tahansa Google My Businessissa tapahtuvaa toimintaa, jotta se voi varmistua kaikkien sovellettavien käytäntöjen ja ehtojen noudattamisesta. Et saa häiritä tällaisia seuranta- tai tarkastustoimia etkä muutenkaan salata Googlelta toimintaasi Google My Businessissa. Kaikenlaisen häirinnän katsotaan rikkovan näitä käytäntöjä.

Kielletty toiminta

Ilmoittautuminen yrityksen omistajaksi ilman suostumusta

Voit ilmoittautua yritystietojen omistajaksi ja hallinnoida niitä vain, jos olet saanut tähän yrityksen omistajan suostumuksen sovellettavan lain mukaisesti (esim. kirjallisella suostumuksella tai lomakkeessa annetulla hyväksynnällä). Suullinen suostumus ei riitä. Jos kolmannen osapuolen ja kauppiaan välille tulee erimielisyyksiä, sinun on pystyttävä toimittamaan kirjallinen tai digitaalinen todistus suostumuksesta. Älä ilmoittaudu yritystietojen omistajaksi ennakkoon kannustaaksesi, suostutellaksesi tai pakottaaksesi yritystä asiakkaaksi.

Esimerkki:

 • Asiakkaan suostumuksen vaatiminen (eli suostumus, jota ei ole annettu vapaasta tahdosta eikä hyvään tietoon perustuen)

Virheelliset, harhaanjohtavat tai epärealistiset väitteet

Haluamme yritysten tekevän perusteltuja päätöksiä kolmantena osapuolena toimivien kumppanien kanssa toimimisesta. Tämä tarkoittaa, että sinun on oltava avoin ja todenmukainen kuvaillessasi yritystäsi, palveluitasi, palveluihisi liittyviä kustannuksia ja tuloksia, joita asiakkaat voivat odottaa yhteistyöltänne. Älä esitä virheellisiä, harhaanjohtavia tai epärealistisia väitteitä.

Esimerkkejä:

 • Automaattipuheluiden (joissa puhe tulee tallenteelta) tai muun tekniikan käyttäminen niin, että saa itsensä vaikuttamaan Googlelta
 • Parhaiden sijoittelujen lupaaminen Googlessa
 • Sen lupaaminen, että yritystiedot näkyvät Google Haussa tai Google Mapsissa koko ajan
 • Väärän tiedon antaminen maksuttomista Google-tuotteista niin, että väittää niitä maksullisiksi tuotteiksi

Häiritsevä, loukkaava tai epäluotettava käytös

Yritysten tulisi saada samaa hyvää palvelua kolmantena osapuolena toimivalta kumppanilta kuin mitä he saisivat, jos tekisivät yhteistyötä suoraan Googlen kanssa. Älä siis käytä häiritseviä, loukkaavia tai epäluotettavia menetelmiä ollessasi yhteydessä potentiaalisiin tai nykyisiin asiakkaisiin.

Esimerkkejä:

 • Liialliset ei-pyydetyt puhelinyhteydenotot (kylmäsoitot) soittokieltoluetteloista huolimatta
 • Asiakkaan kohtuuton painostus liittyen yrityksesi palveluiden käyttäjäksi rekisteröitymiseen tai yhteistyön jatkamiseen
 • Asiakkaiden varoittaminen siitä, että he menettävät yritystietonsa, jos eivät rekisteröidy yrityksesi palveluihin
 • Yritystietojen hallinnoiminen vain rahan veloitusta varten
 • Tietojenkalastelu

Google‑päivitysten ja muokkausehdotusten automaattinen palautus

Google käyttää useita eri datalähteitä, kuten käyttäjien luomaa sisältöä ja muuta kolmannen osapuolen dataa, jotta kauppiaille ja käyttäjille julkaistut tiedot olisivat mahdollisimman tarkkoja. Ehdotettujen päivitysten hylkääminen automaattisilla toiminnoilla kauppiaalta kysymättä on ehtojen vastaista toimintaa. Kolmansien osapuolten on vahvistettava datan paikkansapitävyys yhdessä kauppiaan kanssa. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla toimenpiteitä, kuten sovellusliittymäkiintiön pienentäminen.

Tilin määrittäminen

Organisaation omistajana oleminen tai jäsenenä toimiminen on merkittävä rooli. Rajoita nämä roolit vain muutamalle luotettavimmalle työntekijällesi. Lue lisää organisaatioista ja käyttäjäryhmistä

Olet vastuussa loppukäyttäjiesi tilien kirjautumistietojen oikeellisuudesta ja turvallisuudesta. Tässä on parhaita käytäntöjä yritystietojen, tilien ja salasanojen hallintaan:

 • Kun asiakkaasi yritystiedot on luotu, määritä yrityksen omistaja yritystietojen omistajaksi ja itsesi yritystietojen hallinnoijaksi.
 • Jos asiakkaalle on jo luotu Google My Business ‑yritystiedot, pyydä häntä kutsumaan sinut hallinnoijaksi (ei omistajaksi).
 • Älä jaa salasanoja asiakkaillesi.
 • Kun et enää hallinnoi tiettyjä yritystietoja, poista kyseiset tiedot tililtäsi.

Tietoja käytännöistämme

On tärkeää, että tutustut Googlen kolmansia osapuolia koskevaan käytäntöön ja pysyt ajan tasalla siihen tehtävistä muutoksista. Jos mielestämme rikot käytäntöjämme, saatamme ottaa sinuun yhteyttä, tarkastaa toimintasi yksityiskohtaisesti ja pyytää sinua tekemään tarvittavia toimenpiteitä. Jos rikkomukset toistuvat tai ne ovat vakavia, sinua voidaan estää hallinnoimasta yritystietoja Google My Businessissa ja asiakkaillesi saatetaan ilmoittaa asiasta.

Muista tutustua Google My Businessin käytäntöihin.

Mitä tapahtuu, jos rikot käytäntöä?

Sääntöjen noudattamistarkastukset: Google voi milloin tahansa tarkastaa, noudattaako yrityksesi kolmansia osapuolia koskevaa käytäntöä. Sinun on pyydettäessä toimitettava Googlelle käytäntöjen noudattamista koskevat tiedot kohtuullisen ajan kuluessa ja korjattava mahdolliset puutteet nopeasti käytäntöjen mukaisiksi. Saatamme varmistaa käytännön noudattamisen myös ottamalla yhteyttä asiakkaisiisi.

Ilmoitus käytännön rikkomisesta: Jos havaitsemme sinun rikkovan kolmansia osapuolia koskevaa käytäntöä, otamme sinuun yhteyttä ja pyydämme sinua korjaamaan havaitsemamme ongelmat. Jos pyydettyjä korjauksia ei tehdä määräajassa, saatamme ryhtyä toimenpiteisiin. Jos rikkomukset ovat vakavia tai toistuvia, saatamme ryhtyä toimenpiteisiin heti ilman erillistä ilmoitusta.

Kolmannen osapuolen ohjelman jäädyttäminen: Osallistumisesi muihin Googlen kolmansien osapuolten ohjelmiin, kuten Google Partnersiin tai Premier SMB Partnersiin, riippuu tämän kolmansia osapuolia koskevan käytännön noudattamisesta, ja osallistumistasi saatetaan rajoittaa tai se voidaan jäädyttää, jos saamme tietää käytäntöjemme rikkomisesta tai jos et suostu siihen, että käytäntöjen noudattaminen yrityksessäsi tarkastetaan.

Tilin jäädyttäminen: Voimme jäädyttää Google My Business ‑yritystietosi ja/tai Google My Business ‑tilisi, jos teet vakavan sääntörikkomuksen. Toistuvien tai erityisen vakavien rikkomusten takia sinulta voidaan evätä oikeus hallinnoida yritystilejä Google My Businessissa. Saatamme myös ilmoittaa tilanteesta asiakkaillesi.

Kolmansia osapuolia koskevan käytännön rikkomisesta ilmoittaminen

Epäiletkö kolmantena osapuolena toimivan kumppanin rikkovan tätä käytäntöä? Kerro siitä meille ilmoittamalla kolmansia osapuolia koskevan käytännön rikkomisesta.

Vaikka emme välttämättä henkilökohtaisesti vastaa kolmatta osapuolta koskevaan ilmoitukseesi, tutkimme kommenttisi ja ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun