Chỉnh sửa hoặc xóa bài đăng trên Google

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa bài đăng trước hoặc sau khi xuất bản.

Chỉnh sửa bài đăng

 1. Mở Google Doanh nghiệp của tôi.
  • Nếu bạn có nhiều vị trí, hãy mở vị trí mà bạn muốn quản lý.
 2. Nhấp vào Hồ sơ sau đó Bài đăng
 3. Bên cạnh bài đăng mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Chỉnh sửa.
 4. Chọn các trường mà bạn muốn thay đổi, rồi chỉnh sửa thông tin.
 5. Để xem trước thông tin cập nhật của bạn, hãy nhấp vào Xem trước.
  • Để chỉnh sửa thêm, ở góc trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Quay lại Quay lại, sau đó chỉnh sửa bài đăng của bạn.
 6. Để xuất bản các nội dung chỉnh sửa của bạn, hãy nhấp vào Xuất bản ở góc trên cùng bên phải.

Xóa bài đăng

 1. Mở Google Doanh nghiệp của tôi.
  • Nếu có nhiều vị trí, hãy mở vị trí mà bạn muốn quản lý.
 2. Nhấp vào Hồ sơ sau đó Bài đăng.
 3. Bên cạnh bài đăng mà bạn muốn xóa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố