עריכה או מחיקה של פוסט ב-Google

אפשר לערוך או למחוק לפני או אחרי הפרסום.

עריכה או מחיקה של פוסט בחיפוש Google

  1. מקפידים להתחבר לחשבון שבאמצעותו מנהלים את פרופיל העסק.
  2. כדי למצוא את פרופיל העסק, מחפשים ב-Google את השם המדויק של העסק. אפשר גם לחפש את העסק שלי.
  3. אם צריך לעדכן את פרופיל העסק, בוחרים את האפשרות הצגת הפרופיל.
  4. בקטע 'עדכונים', לוחצים על הצגת כל העדכוניםואזעדכונים.
  5. מחפשים את הפוסט שרוצים לערוך או למחוק.
    • כדי לערוך פוסט, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז עריכה.
    • כדי למחוק פוסט, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז מחיקה.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי