Атрибути за достъпност

Атрибутите за достъпност събират информация за бизнеса ви, за да я споделят с клиенти, които имат конкретни нужди от достъпност. Понастоящем тези атрибути се отнасят за това, дали входът, тоалетната, седящите места, паркоместата и асансьорът на бизнеса ви са достъпни за хора в инвалидни колички. Научете как да редактирате атрибутите

Вход с достъп за инвалидни колички

Отговорете с „Да“, ако входът на бизнеса ви е широк около един метър и няма стъпала. Един метър е приблизително минималната удобна ширина за двама души, застанали един до друг. Ако има едно или повече стъпала, трябва да има постоянно изградена или поне подвижна рампа. За входни портали, които се състоят само от въртящи се врати, трябва да бъде отбелязано Не за този атрибут.

Тоалетна с достъп за инвалидни колички

Отговорете с „Да“, ако входът на тоалетната е широк поне един метър и може да се достигне без слизане или изкачване по стъпала. Ако човек в инвалидна количка трябва да влезе в друго помещение, намиращо се в тоалетната, неговият вход също трябва да е широк един метър. (Имайте предвид, че един метър е приблизително ширината на двама души, застанали удобно един до друг.)

Седящи места с достъп за инвалидни колички

Отговорете с „Да“, ако до основната площ на бизнеса ви може да се достигне, без да се преминава през стъпала, и ако има достатъчно място за човек в инвалидна количка да стигне до там и да се разположи до маса. Ако всички маси са високи (напр. на ниво на правостоящ човек), бизнесът не е пригоден за инвалидни колички.

Паркинг с достъп за инвалидни колички

Отговорете с „Да“, ако има паркомясто, означено конкретно за хора със специални нужди от достъпност. Тези места често са означени с характерна боя по земята, табелки или знаци (в зависимост от държавата и/или региона).

Асансьор с достъп за инвалидни колички

Отговорете с „Да“, ако мястото има няколко етажа и разполага с асансьор, достатъчно широк да побере инвалидна количка.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?