Publikowanie i cofanie publikacji witryny

Publikowanie witryny

  1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
  2. Jeśli masz wiele lokalizacji, otwórz tę, którą chcesz zarządzać.
  3. W menu wybierz opcję Witryna.
  4. Kliknij przycisk Opublikuj w prawym górnym rogu ekranu.

Cofanie publikacji witryny

  1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
  2. Jeśli masz wiele lokalizacji, otwórz tę, którą chcesz zarządzać.
  3. W menu wybierz opcję Witryna.
  4. Kliknij przycisk Ustawienia na pasku narzędzi po lewej stronie ekranu.
  5. Kliknij Cofnij publikację.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem