Publikowanie i cofanie publikacji witryny

Publikowanie witryny

  1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
  2. Jeśli masz wiele lokalizacji, otwórz tę, którą chcesz zarządzać.
  3. W menu wybierz opcję Witryna.
  4. Kliknij przycisk Opublikuj w prawym górnym rogu ekranu.

Cofanie publikacji witryny

  1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
  2. Jeśli masz wiele lokalizacji, otwórz tę, którą chcesz zarządzać.
  3. W menu wybierz opcję Witryna.
  4. Kliknij przycisk Ustawienia na pasku narzędzi po lewej stronie ekranu.
  5. Kliknij Cofnij publikację.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?