Quản lý yêu cầu liên kết tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi

Nếu ai đó muốn quảng cáo vị trí doanh nghiệp của bạn trên Google, họ có thể yêu cầu liên kết tài khoản quảng cáo của họ với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi của bạn.

Khi tài khoản quảng cáo của một người nào đó được liên kết với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi của bạn, họ sẽ có thể xem và quảng cáo vị trí của bạn nhưng không thể chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của bạn. Tài khoản có thể được liên kết với tất cả các vị trí hoặc với một nhóm vị trí (trước đây được gọi là tài khoản doanh nghiệp).

Xem xét yêu cầu liên kết

Để xem xét và chấp nhận yêu cầu liên kết tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi:

  1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
  2. Nhấp vào tab Tài khoản được liên kết.
  3. Trong Yêu cầu, hãy cuộn tới yêu cầu bạn muốn xem xét. Bạn sẽ thấy địa chỉ email của người yêu cầu mà bạn có thể sử dụng nếu muốn liên hệ trực tiếp với họ.
  4. Nhấp vào Phê duyệt hoặc Từ chối.

Hủy liên kết tài khoản

Hủy liên kết một tài khoản quảng cáo sẽ ngăn những quảng cáo đó xuất hiện cho các vị trí trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Hãy tham khảo ý kiến của người quản lý tài khoản quảng cáo đó trước khi hủy liên kết. 
 
Để hủy liên kết một tài khoản khỏi tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi:

  1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
  2. Nhấp vào tab Tài khoản được liên kết.
  3. Trong Tài khoản được liên kết, hãy cuộn đến tài khoản bạn muốn hủy liên kết.
  4. Nhấp vào Hủy liên kết.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố