จัดการคำขอลิงก์กับบัญชี Google My Business

หากมีผู้ต้องการโฆษณาที่ตั้งธุรกิจของคุณใน Google บุคคลนั้นสามารถขอลิงก์บัญชีโฆษณาของตนกับบัญชี Google My Business ของคุณ

เมื่อบัญชีโฆษณาของผู้อื่นลิงก์กับบัญชี Google My Business ของคุณ บุคคลนั้นจะเห็นและโฆษณาสถานที่ของคุณได้ แต่จะแก้ไขข้อมูลธุรกิจไม่ได้ บัญชีหนึ่งอาจลิงก์กับสถานที่ตั้งทั้งหมดหรือกลุ่มสถานที่ตั้งกลุ่มเดียวก็ได้ (เดิมคือบัญชีธุรกิจ)

ดูคำขอลิงก์

วิธีดูและยอมรับคำขอลิงก์บัญชี Google My Business

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Google My Business
  2. คลิกแท็บบัญชีที่ลิงก์
  3. ในส่วนคำขอ ให้เลื่อนไปที่คำขอที่ต้องการดู คุณจะเห็นที่อยู่อีเมลของผู้ขอซึ่งคุณใช้ติดต่อพวกเขาโดยตรงได้หากต้องการ
  4. คลิกอนุมัติหรือปฏิเสธ

ยกเลิกการลิงก์บัญชี

การยกเลิกการลิงก์บัญชีโฆษณาจะหยุดไม่ให้โฆษณาสถานที่ในบัญชี Google My Business ของคุณปรากฏ โปรดปรึกษากับผู้ที่จัดการบัญชีโฆษณานั้นก่อนที่จะยกเลิกการลิงก์ 
 
วิธียกเลิกการลิงก์จากบัญชี Google My Business

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Google My Business
  2. คลิกแท็บบัญชีที่ลิงก์
  3. ในส่วนบัญชีที่ลิงก์ ให้เลื่อนไปที่บัญชีที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์
  4. คลิกยกเลิกการลิงก์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร