Zarządzanie prośbami o połączenie z Twoim profilem Google Moja Firma

Osoba, która chce reklamować lokalizację lub produkt Twojej firmy w Google, może poprosić o połączenie Twojego konta Google Moja Firma ze swoimi kontami reklamowymi takimi jak:

Właściciel konta reklamowego połączonego z Twoim kontem Google Moja Firma może znaleźć i reklamować Twoje lokalizacje. Nie może edytować informacji o Twojej firmie. Konto reklamowe można połączyć ze wszystkimi lokalizacjami lub tylko z wybraną grupą lokalizacji (nazywaną wcześniej kontem firmowym).

Akceptowanie i odrzucanie próśb o połączenie

  1. Na komputerze zaloguj się w Google Moja Firma.
  2. Kliknij kartę „Połączone konta”.
  3. W obszarze Prośby przewiń do prośby, którą chcesz sprawdzić. 
    • Zobaczysz adres e-mail osoby zgłaszającej prośbę. Możesz go użyć, by się z nią bezpośrednio skontaktować.
  4. Kliknij Zatwierdź lub Odrzuć.

Odłączanie kont

Na koncie Google Moja Firma możesz odłączyć konto reklamowe, aby przestać reklamować lokalizację swojej firmy. Zanim odłączysz konto reklamowe, porozmawiaj z osobą, która aktualizuje konto.

  1. Na komputerze zaloguj się w Google Moja Firma.
  2. Kliknij kartę „Połączone konta”.
  3. W obszarze Połączone konta przewiń do konta, które chcesz odłączyć.
  4. Kliknij Odłącz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem