Bắt đầu với Google Doanh nghiệp của tôi

Giúp khách hàng tìm thấy bạn và quản lý thông tin doanh nghiệp của bạn trên Google miễn phí với Google Doanh nghiệp của tôi. Những hướng dẫn này được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng nắm rõ phương thức chương trình hoạt động để có thể cải thiện sự hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp bạn. Chỉ cần chọn đường dẫn phù hợp cho bạn để bắt đầu.

14-CheckGreenLearningPath

1. Đăng ký và xác minh doanh nghiệp của bạn

Tìm hiểu cách Google Doanh nghiệp của tôi có thể giúp bạn phát triển. Sau đó, đăng ký và xác minh doanh nghiệp của bạn trên Google.

15-StarBlueLearningPath

2. Tối ưu hóa sự hiện diện trực tuyến của bạn

Sẵn sàng đưa sự hiện diện trực tuyến của bạn lên cấp cao hơn? Tìm hiểu cách tối ưu hóa danh sách doanh nghiệp của bạn và giúp nhiều khách hàng tiềm năng hơn tìm thấy bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố