Luôn cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn

Khi thông tin doanh nghiệp của bạn đã được xác minh trên Google, bạn luôn có thể duy trì sự hiện diện trực tuyến cho doanh nghiệp của mình bằng thông tin kịp thời và chính xác. 

Nếu bạn vẫn cần xác nhận quyền sở hữu và xác minh Trang doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu bằng cách Đăng ký và xác minh Trang doanh nghiệp của bạn.

Cập nhật thông tin doanh nghiệp

Bạn có thể cập nhật Trang doanh nghiệp khi thay đổi thông tin doanh nghiệp. Việc cập nhật thường xuyên giúp đảm bảo chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chính xác nhất với khách hàng tiềm năng của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không chấp nhận nội dung thay đổi nếu cho rằng chúng không chính xác. Tìm hiểu cách chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của bạn.

Thêm chủ sở hữu và người quản lý để chia sẻ trách nhiệm

Như bạn đã biết, việc điều hành một công việc kinh doanh cần rất nhiều công sức. Bạn có thể không có thời gian để giữ cho sự hiện diện trực tuyến của mình luôn mới mẻ như ý muốn. Tuy nhiên, chủ sở hữu và người quản lý có thể hỗ trợ bạn.

Để uỷ thác trách nhiệm cho các nhân viên khác, hãy thêm chủ sở hữu và người quản lý vào Trang doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể duy trì quyền sở hữu trang khi thêm chủ sở hữu và người quản lý khác.

Tìm hiểu về 2 kiểu người dùng trên Trang doanh nghiệp

Chủ sở hữu


Chủ sở hữu Hồ sơ doanh nghiệp có nhiều đặc quyền và quyền truy cập nhất. Họ có thể thực hiện các thay đổi quản trị cấp cao, như:

  • Thêm chủ sở hữu và người quản lý khác
  • Xóa hồ sơ khỏi tài khoản của họ 

Người quản lý


Người quản lý có thể thực hiện hầu hết những việc mà chủ sở hữu có thể làm, như: 

Bạn có thể chỉ định một nhân viên đáng tin cậy làm người quản lý trang doanh nghiệp của bạn để giúp bạn cập nhật thông tin và sự hiện diện trên mạng.

Chỉ định chủ sở hữu và người quản lý

Chủ sở hữu Trang doanh nghiệp có thể mời người dùng làm chủ sở hữu và người quản lý. Người được mời có thể chấp nhận lời mời và ngay lập tức trở thành chủ sở hữu hoặc người quản lý Trang doanh nghiệp. Tìm hiểu cách chỉ định chủ sở hữu và người quản lý

Khi người dùng chấp nhận lời mời, chủ sở hữu của Trang doanh nghiệp sẽ nhận được một thông báo qua email. Tất cả người dùng trong tài khoản đều có thể xem tên và địa chỉ email nêu trên trang được chỉ định.


 

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính