Sử dụng API Google Doanh nghiệp của tôi

Giao diện lập trình ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi (API) được thiết kế cho các nhà phát triển đại diện cho những doanh nghiệp lớn, am hiểu công nghệ và bên thứ ba. Các nhà phát triển muốn ghi ứng dụng để quản lý dữ liệu Google Doanh nghiệp của tôi nên cân nhắc việc đăng ký API Google Doanh nghiệp của tôi.

API Google Doanh nghiệp của tôi cho phép nhà phát triển xây dựng ứng dụng tương tác trực tiếp với thông tin vị trí doanh nghiệp của họ trên máy chủ Google Doanh nghiệp của tôi. Với các ứng dụng này, chuỗi và các bên thứ ba có thể quản lý các tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi lớn hoặc phức tạp một cách hiệu quả hơn.

Cách sử dụng API

Để sử dụng API Google Doanh nghiệp của tôi, bạn cần có kiến thức về mã hóa và hiểu biết về công nghệ. Với API này, bạn có thể quản lý các vị trí ở quy mô lớn với các tác vụ như:

 • Chỉnh sửa thông tin vị trí
 • Đọc và trả lời bài đánh giá của khách hàng và câu hỏi trong mục Giải đáp
 • Cập nhật thông tin chi tiết menu như ảnh, thông tin mô tả và giá cả
 • Xem thông tin chi tiết cho vị trí
 • Đăng ký nhận thông báo đẩy cho các bài đánh giá mới của khách hàng
 • Tạo và cập nhật bài đăng
 • Thêm ảnh và xem ảnh và video của khách hàng
 • Cung cấp thuộc tính bổ sung cho các vị trí (như tiện nghi của khách sạn hoặc URL thực đơn của nhà hàng)
 • Mời và xóa người quản lý
 • Quản lý doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ
 • Xác minh trên nền tảng của bên thứ ba
 • Xác định xem một vị trí đã tồn tại và đã được xác nhận quyền sở hữu chưa
 • Tạo nhóm người dùng và nhóm vị trí

Bài viết có liên quan

 • Để bắt đầu sử dụng API Google Doanh nghiệp của tôi, hãy làm theo thông tin hướng dẫn trên trang web Google Developers.
 • Để nhận thông tin hỗ trợ cho API Google Doanh nghiệp của tôi, hãy xem trang hỗ trợ API.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?